Chile kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Chile

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Chile w linii prostej

Odległość (kilometr)
Santiago
Puente Alto
Antofagasta
Viña del Mar
Valparaíso
Talcahuano
San Bernardo
Temuco
Iquique
Concepción
Rancagua
Talca
Arica
Coquimbo
Puerto Montt
Santiago 20 1 089 96 100 428 18 615 1 472 436 82 240 1 664 393 916
Puente Alto 20 1 108 112 116 415 12 598 1 491 423 64 225 1 683 413 899
Antofagasta 1 089 1 108 1 049 1 052 1 477 1 107 1 691 383 1 488 1 171 1 316 575 708 1 997
Viña del Mar 96 112 1 049 7 434 101 642 1 432 444 148 267 1 623 342 948
Valparaíso 100 116 1 052 7 430 105 639 1 435 440 149 265 1 625 345 944
Talcahuano 428 415 1 477 434 430 411 230 1 858 14 355 194 2 047 770 529
San Bernardo 18 12 1 107 101 105 411 597 1 489 418 64 222 1 681 409 898
Temuco 615 598 1 691 642 639 230 597 2 073 216 534 377 2 264 984 306
Iquique 1 472 1 491 383 1 432 1 435 1 858 1 489 2 073 1 869 1 553 1 698 194 1 090 2 379
Concepción 436 423 1 488 444 440 14 418 216 1 869 362 200 2 058 781 517
Rancagua 82 64 1 171 148 149 355 64 534 1 553 362 163 1 746 472 835
Talca 240 225 1 316 267 265 194 222 377 1 698 200 163 1 890 610 682
Arica 1 664 1 683 575 1 623 1 625 2 047 1 681 2 264 194 2 058 1 746 1 890 1 280 2 570
Coquimbo 393 413 708 342 345 770 409 984 1 090 781 472 610 1 280 1 289
Puerto Montt 916 899 1 997 948 944 529 898 306 2 379 517 835 682 2 570 1 289
Odległość (mila)
Santiago
Puente Alto
Antofagasta
Viña del Mar
Valparaíso
Talcahuano
San Bernardo
Temuco
Iquique
Concepción
Rancagua
Talca
Arica
Coquimbo
Puerto Montt
Santiago 12 677 60 62 266 11 382 915 271 51 149 1 034 244 569
Puente Alto 12 688 70 72 258 7 372 926 263 40 140 1 046 257 559
Antofagasta 677 688 652 654 918 688 1 051 238 925 728 818 357 440 1 241
Viña del Mar 60 70 652 4 270 63 399 890 276 92 166 1 008 213 589
Valparaíso 62 72 654 4 267 65 397 892 273 93 165 1 010 214 587
Talcahuano 266 258 918 270 267 255 143 1 155 9 221 121 1 272 478 329
San Bernardo 11 7 688 63 65 255 371 925 260 40 138 1 045 254 558
Temuco 382 372 1 051 399 397 143 371 1 288 134 332 234 1 407 611 190
Iquique 915 926 238 890 892 1 155 925 1 288 1 161 965 1 055 121 677 1 478
Concepción 271 263 925 276 273 9 260 134 1 161 225 124 1 279 485 321
Rancagua 51 40 728 92 93 221 40 332 965 225 101 1 085 293 519
Talca 149 140 818 166 165 121 138 234 1 055 124 101 1 174 379 424
Arica 1 034 1 046 357 1 008 1 010 1 272 1 045 1 407 121 1 279 1 085 1 174 795 1 597
Coquimbo 244 257 440 213 214 478 254 611 677 485 293 379 795 801
Puerto Montt 569 559 1 241 589 587 329 558 190 1 478 321 519 424 1 597 801
Czas lotu
Santiago
Puente Alto
Antofagasta
Viña del Mar
Valparaíso
Talcahuano
San Bernardo
Temuco
Iquique
Concepción
Rancagua
Talca
Arica
Coquimbo
Puerto Montt
Santiago 0:01 1:21 0:07 0:07 0:32 0:01 0:46 1:50 0:32 0:06 0:17 2:04 0:29 1:08
Puente Alto 0:01 1:23 0:08 0:08 0:31 0:00 0:44 1:51 0:31 0:04 0:16 2:06 0:30 1:07
Antofagasta 1:21 1:23 1:18 1:18 1:50 1:22 2:06 0:28 1:51 1:27 1:38 0:43 0:53 2:29
Viña del Mar 0:07 0:08 1:18 0:00 0:32 0:07 0:48 1:47 0:33 0:11 0:20 2:01 0:25 1:11
Valparaíso 0:07 0:08 1:18 0:00 0:32 0:07 0:47 1:47 0:33 0:11 0:19 2:01 0:25 1:10
Talcahuano 0:32 0:31 1:50 0:32 0:32 0:30 0:17 2:19 0:01 0:26 0:14 2:33 0:57 0:39
San Bernardo 0:01 0:00 1:22 0:07 0:07 0:30 0:44 1:51 0:31 0:04 0:16 2:06 0:30 1:07
Temuco 0:46 0:44 2:06 0:48 0:47 0:17 0:44 2:35 0:16 0:40 0:28 2:49 1:13 0:22
Iquique 1:50 1:51 0:28 1:47 1:47 2:19 1:51 2:35 2:20 1:56 2:07 0:14 1:21 2:58
Concepción 0:32 0:31 1:51 0:33 0:33 0:01 0:31 0:16 2:20 0:27 0:14 2:34 0:58 0:38
Rancagua 0:06 0:04 1:27 0:11 0:11 0:26 0:04 0:40 1:56 0:27 0:12 2:10 0:35 1:02
Talca 0:17 0:16 1:38 0:20 0:19 0:14 0:16 0:28 2:07 0:14 0:12 2:21 0:45 0:51
Arica 2:04 2:06 0:43 2:01 2:01 2:33 2:06 2:49 0:14 2:34 2:10 2:21 1:36 3:12
Coquimbo 0:29 0:30 0:53 0:25 0:25 0:57 0:30 1:13 1:21 0:58 0:35 0:45 1:36 1:36
Puerto Montt 1:08 1:07 2:29 1:11 1:10 0:39 1:07 0:22 2:58 0:38 1:02 0:51 3:12 1:36

Mapa Chile z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.

Tabela odległości według regionów w Chile