Cesar kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Cesar

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Cesar w linii prostej

Odległość (kilometr)
Valledupar
Aguachica
Agustín Codazzi
Curumaní
La Jagua de Ibírico
El Copey
Chimichagua
Chiriguaná
San Roque
San Bernardo
San Alberto
Pueblo Bello
Potrerillo
Mandiguilla
Pelaya
Valledupar 243 48 144 101 85 148 128 134 205 301 37 113 142 203
Aguachica 243 196 99 142 208 108 117 110 43 65 234 137 120 42
Agustín Codazzi 48 196 99 54 80 107 85 88 160 254 57 73 104 158
Curumaní 144 99 99 46 115 30 19 11 61 161 135 40 41 59
La Jagua de Ibírico 101 142 54 46 95 63 37 36 107 200 99 37 65 104
El Copey 85 208 80 115 95 100 96 107 166 273 50 76 89 166
Chimichagua 148 108 107 30 63 100 26 33 65 173 131 35 13 66
Chiriguaná 128 117 85 19 37 96 26 13 78 180 117 20 31 76
San Roque 134 110 88 11 36 107 33 13 72 171 125 32 41 69
San Bernardo 205 43 160 61 107 166 65 78 72 108 193 96 77 6
San Alberto 301 65 254 161 200 273 173 180 171 108 296 200 185 107
Pueblo Bello 37 234 57 135 99 50 131 117 125 193 296 98 122 192
Potrerillo 113 137 73 40 37 76 35 20 32 96 200 98 32 94
Mandiguilla 142 120 104 41 65 89 13 31 41 77 185 122 32 78
Pelaya 203 42 158 59 104 166 66 76 69 6 107 192 94 78
Odległość (mila)
Valledupar
Aguachica
Agustín Codazzi
Curumaní
La Jagua de Ibírico
El Copey
Chimichagua
Chiriguaná
San Roque
San Bernardo
San Alberto
Pueblo Bello
Potrerillo
Mandiguilla
Pelaya
Valledupar 151 30 89 63 53 92 80 83 127 187 23 70 88 126
Aguachica 151 122 62 88 129 67 73 68 27 40 145 85 75 26
Agustín Codazzi 30 122 62 34 50 66 53 55 99 158 35 45 65 98
Curumaní 89 62 62 29 71 19 12 7 38 100 84 25 25 37
La Jagua de Ibírico 63 88 34 29 59 39 23 22 66 124 62 23 40 65
El Copey 53 129 50 71 59 62 60 66 103 170 31 47 55 103
Chimichagua 92 67 66 19 39 62 16 21 40 107 81 22 8 41
Chiriguaná 80 73 53 12 23 60 16 8 48 112 73 12 19 47
San Roque 83 68 55 7 22 66 21 8 45 106 78 20 25 43
San Bernardo 127 27 99 38 66 103 40 48 45 67 120 60 48 4
San Alberto 187 40 158 100 124 170 107 112 106 67 184 124 115 66
Pueblo Bello 23 145 35 84 62 31 81 73 78 120 184 61 76 119
Potrerillo 70 85 45 25 23 47 22 12 20 60 124 61 20 58
Mandiguilla 88 75 65 25 40 55 8 19 25 48 115 76 20 48
Pelaya 126 26 98 37 65 103 41 47 43 4 66 119 58 48
Czas lotu
Valledupar
Aguachica
Agustín Codazzi
Curumaní
La Jagua de Ibírico
El Copey
Chimichagua
Chiriguaná
San Roque
San Bernardo
San Alberto
Pueblo Bello
Potrerillo
Mandiguilla
Pelaya
Valledupar 0:18 0:03 0:10 0:07 0:06 0:11 0:09 0:10 0:15 0:22 0:02 0:08 0:10 0:15
Aguachica 0:18 0:14 0:07 0:10 0:15 0:08 0:08 0:08 0:03 0:04 0:17 0:10 0:09 0:03
Agustín Codazzi 0:03 0:14 0:07 0:04 0:06 0:08 0:06 0:06 0:12 0:19 0:04 0:05 0:07 0:11
Curumaní 0:10 0:07 0:07 0:03 0:08 0:02 0:01 0:00 0:04 0:12 0:10 0:02 0:03 0:04
La Jagua de Ibírico 0:07 0:10 0:04 0:03 0:07 0:04 0:02 0:02 0:08 0:15 0:07 0:02 0:04 0:07
El Copey 0:06 0:15 0:06 0:08 0:07 0:07 0:07 0:08 0:12 0:20 0:03 0:05 0:06 0:12
Chimichagua 0:11 0:08 0:08 0:02 0:04 0:07 0:01 0:02 0:04 0:12 0:09 0:02 0:00 0:04
Chiriguaná 0:09 0:08 0:06 0:01 0:02 0:07 0:01 0:00 0:05 0:13 0:08 0:01 0:02 0:05
San Roque 0:10 0:08 0:06 0:00 0:02 0:08 0:02 0:00 0:05 0:12 0:09 0:02 0:03 0:05
San Bernardo 0:15 0:03 0:12 0:04 0:08 0:12 0:04 0:05 0:05 0:08 0:14 0:07 0:05 0:00
San Alberto 0:22 0:04 0:19 0:12 0:15 0:20 0:12 0:13 0:12 0:08 0:22 0:14 0:13 0:08
Pueblo Bello 0:02 0:17 0:04 0:10 0:07 0:03 0:09 0:08 0:09 0:14 0:22 0:07 0:09 0:14
Potrerillo 0:08 0:10 0:05 0:02 0:02 0:05 0:02 0:01 0:02 0:07 0:14 0:07 0:02 0:07
Mandiguilla 0:10 0:09 0:07 0:03 0:04 0:06 0:00 0:02 0:03 0:05 0:13 0:09 0:02 0:05
Pelaya 0:15 0:03 0:11 0:04 0:07 0:12 0:04 0:05 0:05 0:00 0:08 0:14 0:07 0:05

Mapa Cesar z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.