Risaralda kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Risaralda

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Risaralda w linii prostej

Odległość (kilometr)
Pereira
Dosquebradas
Santa Rosa de Cabal
La Virginia
Santuario
Belén de Umbría
Quinchía
Mistrató
Pueblo Rico
Apía
La Celia
Balboa
Guática
Barrio Jupiter
Barrio Divino Niño
Pereira 4 10 23 41 47 59 57 59 43 40 33 57 6 6
Dosquebradas 4 6 25 42 46 57 56 59 43 41 35 55 2 2
Santa Rosa de Cabal 10 6 29 44 46 54 56 60 45 45 39 54 4 4
La Virginia 23 25 29 21 34 52 44 39 24 18 10 47 26 26
Santuario 41 42 44 21 18 39 26 18 4 9 14 32 42 42
Belén de Umbría 47 46 46 34 18 22 11 18 13 27 30 15 45 46
Quinchía 59 57 54 52 39 22 18 36 35 48 50 8 55 55
Mistrató 57 56 56 44 26 11 18 18 22 35 39 9 55 56
Pueblo Rico 59 59 60 39 18 18 36 18 16 24 31 28 58 59
Apía 43 43 45 24 4 13 35 22 16 13 17 28 42 43
La Celia 40 41 45 18 9 27 48 35 24 13 8 41 42 42
Balboa 33 35 39 10 14 30 50 39 31 17 8 44 35 35
Guática 57 55 54 47 32 15 8 9 28 28 41 44 54 54
Barrio Jupiter 6 2 4 26 42 45 55 55 58 42 42 35 54 0
Barrio Divino Niño 6 2 4 26 42 46 55 56 59 43 42 35 54 0
Odległość (mila)
Pereira
Dosquebradas
Santa Rosa de Cabal
La Virginia
Santuario
Belén de Umbría
Quinchía
Mistrató
Pueblo Rico
Apía
La Celia
Balboa
Guática
Barrio Jupiter
Barrio Divino Niño
Pereira 2 6 14 25 29 37 35 37 27 25 21 35 4 4
Dosquebradas 2 4 16 26 29 35 35 37 27 25 22 34 1 1
Santa Rosa de Cabal 6 4 18 27 29 34 35 37 28 28 24 34 2 2
La Virginia 14 16 18 13 21 32 27 24 15 11 6 29 16 16
Santuario 25 26 27 13 11 24 16 11 2 6 9 20 26 26
Belén de Umbría 29 29 29 21 11 14 7 11 8 17 19 9 28 29
Quinchía 37 35 34 32 24 14 11 22 22 30 31 5 34 34
Mistrató 35 35 35 27 16 7 11 11 14 22 24 6 34 35
Pueblo Rico 37 37 37 24 11 11 22 11 10 15 19 17 36 37
Apía 27 27 28 15 2 8 22 14 10 8 11 17 26 27
La Celia 25 25 28 11 6 17 30 22 15 8 5 25 26 26
Balboa 21 22 24 6 9 19 31 24 19 11 5 27 22 22
Guática 35 34 34 29 20 9 5 6 17 17 25 27 34 34
Barrio Jupiter 4 1 2 16 26 28 34 34 36 26 26 22 34 0
Barrio Divino Niño 4 1 2 16 26 29 34 35 37 27 26 22 34 0
Czas lotu
Pereira
Dosquebradas
Santa Rosa de Cabal
La Virginia
Santuario
Belén de Umbría
Quinchía
Mistrató
Pueblo Rico
Apía
La Celia
Balboa
Guática
Barrio Jupiter
Barrio Divino Niño
Pereira 0:00 0:00 0:01 0:03 0:03 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:02 0:04 0:00 0:00
Dosquebradas 0:00 0:00 0:01 0:03 0:03 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:02 0:04 0:00 0:00
Santa Rosa de Cabal 0:00 0:00 0:02 0:03 0:03 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:02 0:04 0:00 0:00
La Virginia 0:01 0:01 0:02 0:01 0:02 0:03 0:03 0:02 0:01 0:01 0:00 0:03 0:01 0:01
Santuario 0:03 0:03 0:03 0:01 0:01 0:02 0:01 0:01 0:00 0:00 0:01 0:02 0:03 0:03
Belén de Umbría 0:03 0:03 0:03 0:02 0:01 0:01 0:00 0:01 0:00 0:01 0:02 0:01 0:03 0:03
Quinchía 0:04 0:04 0:04 0:03 0:02 0:01 0:01 0:02 0:02 0:03 0:03 0:00 0:04 0:04
Mistrató 0:04 0:04 0:04 0:03 0:01 0:00 0:01 0:01 0:01 0:02 0:02 0:00 0:04 0:04
Pueblo Rico 0:04 0:04 0:04 0:02 0:01 0:01 0:02 0:01 0:01 0:01 0:02 0:02 0:04 0:04
Apía 0:03 0:03 0:03 0:01 0:00 0:00 0:02 0:01 0:01 0:00 0:01 0:02 0:03 0:03
La Celia 0:03 0:03 0:03 0:01 0:00 0:01 0:03 0:02 0:01 0:00 0:00 0:03 0:03 0:03
Balboa 0:02 0:02 0:02 0:00 0:01 0:02 0:03 0:02 0:02 0:01 0:00 0:03 0:02 0:02
Guática 0:04 0:04 0:04 0:03 0:02 0:01 0:00 0:00 0:02 0:02 0:03 0:03 0:04 0:04
Barrio Jupiter 0:00 0:00 0:00 0:01 0:03 0:03 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:02 0:04 0:00
Barrio Divino Niño 0:00 0:00 0:00 0:01 0:03 0:03 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:02 0:04 0:00

Mapa Risaralda z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.