Hesja kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Hesja

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Hesja w linii prostej

Odległość (kilometr)
Wiesbaden
Kassel
Darmstadt
Offenbach am Main
Frankfurt nad Menem
Innenstadt
Hanau
Oberstadt
Gießen
Fulda
Rüsselsheim am Main
Neustadt
Wetzlar
Bad Homburg
Rodgau
Wiesbaden 161 37 37 31 31 48 89 64 114 15 64 55 31 46
Kassel 161 170 145 145 144 137 74 98 85 164 169 108 135 150
Darmstadt 37 170 25 27 27 35 104 79 105 22 28 76 39 23
Offenbach am Main 37 145 25 6 6 12 80 56 83 27 36 55 18 12
Frankfurt nad Menem 31 145 27 6 0 17 78 53 86 23 41 51 13 18
Innenstadt 31 144 27 6 0 17 78 53 86 23 42 51 13 18
Hanau 48 137 35 12 17 17 76 53 71 39 36 55 23 13
Oberstadt 89 74 104 80 78 78 76 26 70 94 112 34 66 88
Gießen 64 98 79 56 53 53 53 26 71 68 89 12 41 65
Fulda 114 85 105 83 86 86 71 70 71 109 94 83 83 82
Rüsselsheim am Main 15 164 22 27 23 23 39 94 68 109 49 62 30 34
Neustadt 64 169 28 36 41 42 36 112 89 94 49 90 54 25
Wetzlar 55 108 76 55 51 51 55 34 12 83 62 90 38 65
Bad Homburg 31 135 39 18 13 13 23 66 41 83 30 54 38 29
Rodgau 46 150 23 12 18 18 13 88 65 82 34 25 65 29
Odległość (mila)
Wiesbaden
Kassel
Darmstadt
Offenbach am Main
Frankfurt nad Menem
Innenstadt
Hanau
Oberstadt
Gießen
Fulda
Rüsselsheim am Main
Neustadt
Wetzlar
Bad Homburg
Rodgau
Wiesbaden 100 23 23 19 19 30 55 40 71 9 40 34 19 29
Kassel 100 106 90 90 89 85 46 61 53 102 105 67 84 93
Darmstadt 23 106 16 17 17 22 65 49 65 14 17 47 24 14
Offenbach am Main 23 90 16 4 4 7 50 35 52 17 22 34 11 7
Frankfurt nad Menem 19 90 17 4 0 11 48 33 53 14 25 32 8 11
Innenstadt 19 89 17 4 0 11 48 33 53 14 26 32 8 11
Hanau 30 85 22 7 11 11 47 33 44 24 22 34 14 8
Oberstadt 55 46 65 50 48 48 47 16 43 58 70 21 41 55
Gießen 40 61 49 35 33 33 33 16 44 42 55 7 25 40
Fulda 71 53 65 52 53 53 44 43 44 68 58 52 52 51
Rüsselsheim am Main 9 102 14 17 14 14 24 58 42 68 30 39 19 21
Neustadt 40 105 17 22 25 26 22 70 55 58 30 56 34 16
Wetzlar 34 67 47 34 32 32 34 21 7 52 39 56 24 40
Bad Homburg 19 84 24 11 8 8 14 41 25 52 19 34 24 18
Rodgau 29 93 14 7 11 11 8 55 40 51 21 16 40 18
Czas lotu
Wiesbaden
Kassel
Darmstadt
Offenbach am Main
Frankfurt nad Menem
Innenstadt
Hanau
Oberstadt
Gießen
Fulda
Rüsselsheim am Main
Neustadt
Wetzlar
Bad Homburg
Rodgau
Wiesbaden 0:12 0:02 0:02 0:02 0:02 0:03 0:06 0:04 0:08 0:01 0:04 0:04 0:02 0:03
Kassel 0:12 0:12 0:10 0:10 0:10 0:10 0:05 0:07 0:06 0:12 0:12 0:08 0:10 0:11
Darmstadt 0:02 0:12 0:01 0:01 0:02 0:02 0:07 0:05 0:07 0:01 0:02 0:05 0:02 0:01
Offenbach am Main 0:02 0:10 0:01 0:00 0:00 0:00 0:06 0:04 0:06 0:02 0:02 0:04 0:01 0:00
Frankfurt nad Menem 0:02 0:10 0:01 0:00 0:00 0:01 0:05 0:03 0:06 0:01 0:03 0:03 0:00 0:01
Innenstadt 0:02 0:10 0:02 0:00 0:00 0:01 0:05 0:03 0:06 0:01 0:03 0:03 0:00 0:01
Hanau 0:03 0:10 0:02 0:00 0:01 0:01 0:05 0:03 0:05 0:02 0:02 0:04 0:01 0:00
Oberstadt 0:06 0:05 0:07 0:06 0:05 0:05 0:05 0:01 0:05 0:07 0:08 0:02 0:04 0:06
Gießen 0:04 0:07 0:05 0:04 0:03 0:03 0:03 0:01 0:05 0:05 0:06 0:00 0:03 0:04
Fulda 0:08 0:06 0:07 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:08 0:07 0:06 0:06 0:06
Rüsselsheim am Main 0:01 0:12 0:01 0:02 0:01 0:01 0:02 0:07 0:05 0:08 0:03 0:04 0:02 0:02
Neustadt 0:04 0:12 0:02 0:02 0:03 0:03 0:02 0:08 0:06 0:07 0:03 0:06 0:04 0:01
Wetzlar 0:04 0:08 0:05 0:04 0:03 0:03 0:04 0:02 0:00 0:06 0:04 0:06 0:02 0:04
Bad Homburg 0:02 0:10 0:02 0:01 0:00 0:00 0:01 0:04 0:03 0:06 0:02 0:04 0:02 0:02
Rodgau 0:03 0:11 0:01 0:00 0:01 0:01 0:00 0:06 0:04 0:06 0:02 0:01 0:04 0:02

Mapa Hesja z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.