Andaluzja kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Andaluzja

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Andaluzja w linii prostej

Odległość (kilometr)
Sewilla
Malaga
Kordoba
Grenada
Jerez de la Frontera
Almería
Huelva
Marbella
Kadyks
Dos Hermanas
Jaén
Algeciras
Chiclana de la Frontera
San Fernando
El Puerto de Santa María
Sewilla 158 121 213 80 319 86 139 99 14 199 148 109 105 90
Malaga 158 133 89 153 175 232 48 168 147 130 113 158 162 163
Kordoba 121 133 130 180 235 204 153 202 121 88 204 203 203 193
Grenada 213 89 130 232 108 296 137 250 206 68 202 242 245 243
Jerez de la Frontera 80 153 180 232 328 96 113 22 69 241 87 29 26 13
Almería 319 175 235 108 328 401 219 343 311 156 278 332 337 338
Huelva 86 232 204 296 96 401 202 100 91 285 183 117 111 97
Marbella 139 48 153 137 113 219 202 126 126 171 66 113 118 121
Kadyks 99 168 202 250 22 343 100 126 90 262 88 18 11 9
Dos Hermanas 14 147 121 206 69 311 91 126 90 196 135 98 95 81
Jaén 199 130 88 68 241 156 285 171 262 196 235 258 259 253
Algeciras 148 113 204 202 87 278 183 66 88 135 235 70 77 88
Chiclana de la Frontera 109 158 203 242 29 332 117 113 18 98 258 70 7 22
San Fernando 105 162 203 245 26 337 111 118 11 95 259 77 7 16
El Puerto de Santa María 90 163 193 243 13 338 97 121 9 81 253 88 22 16
Odległość (mila)
Sewilla
Malaga
Kordoba
Grenada
Jerez de la Frontera
Almería
Huelva
Marbella
Kadyks
Dos Hermanas
Jaén
Algeciras
Chiclana de la Frontera
San Fernando
El Puerto de Santa María
Sewilla 98 75 132 50 198 53 86 62 9 124 92 68 65 56
Malaga 98 83 55 95 109 144 30 104 91 81 70 98 101 101
Kordoba 75 83 81 112 146 127 95 126 75 55 127 126 126 120
Grenada 132 55 81 144 67 184 85 155 128 42 126 150 152 151
Jerez de la Frontera 50 95 112 144 204 60 70 14 43 150 54 18 16 8
Almería 198 109 146 67 204 249 136 213 193 97 173 206 209 210
Huelva 53 144 127 184 60 249 126 62 57 177 114 73 69 60
Marbella 86 30 95 85 70 136 126 78 78 106 41 70 73 75
Kadyks 62 104 126 155 14 213 62 78 56 163 55 11 7 6
Dos Hermanas 9 91 75 128 43 193 57 78 56 122 84 61 59 50
Jaén 124 81 55 42 150 97 177 106 163 122 146 160 161 157
Algeciras 92 70 127 126 54 173 114 41 55 84 146 43 48 55
Chiclana de la Frontera 68 98 126 150 18 206 73 70 11 61 160 43 4 14
San Fernando 65 101 126 152 16 209 69 73 7 59 161 48 4 10
El Puerto de Santa María 56 101 120 151 8 210 60 75 6 50 157 55 14 10
Czas lotu
Sewilla
Malaga
Kordoba
Grenada
Jerez de la Frontera
Almería
Huelva
Marbella
Kadyks
Dos Hermanas
Jaén
Algeciras
Chiclana de la Frontera
San Fernando
El Puerto de Santa María
Sewilla 0:11 0:09 0:15 0:05 0:23 0:06 0:10 0:07 0:01 0:14 0:11 0:08 0:07 0:06
Malaga 0:11 0:09 0:06 0:11 0:13 0:17 0:03 0:12 0:11 0:09 0:08 0:11 0:12 0:12
Kordoba 0:09 0:09 0:09 0:13 0:17 0:15 0:11 0:15 0:09 0:06 0:15 0:15 0:15 0:14
Grenada 0:15 0:06 0:09 0:17 0:08 0:22 0:10 0:18 0:15 0:05 0:15 0:18 0:18 0:18
Jerez de la Frontera 0:05 0:11 0:13 0:17 0:24 0:07 0:08 0:01 0:05 0:18 0:06 0:02 0:01 0:00
Almería 0:23 0:13 0:17 0:08 0:24 0:30 0:16 0:25 0:23 0:11 0:20 0:24 0:25 0:25
Huelva 0:06 0:17 0:15 0:22 0:07 0:30 0:15 0:07 0:06 0:21 0:13 0:08 0:08 0:07
Marbella 0:10 0:03 0:11 0:10 0:08 0:16 0:15 0:09 0:09 0:12 0:04 0:08 0:08 0:09
Kadyks 0:07 0:12 0:15 0:18 0:01 0:25 0:07 0:09 0:06 0:19 0:06 0:01 0:00 0:00
Dos Hermanas 0:01 0:11 0:09 0:15 0:05 0:23 0:06 0:09 0:06 0:14 0:10 0:07 0:07 0:06
Jaén 0:14 0:09 0:06 0:05 0:18 0:11 0:21 0:12 0:19 0:14 0:17 0:19 0:19 0:18
Algeciras 0:11 0:08 0:15 0:15 0:06 0:20 0:13 0:04 0:06 0:10 0:17 0:05 0:05 0:06
Chiclana de la Frontera 0:08 0:11 0:15 0:18 0:02 0:24 0:08 0:08 0:01 0:07 0:19 0:05 0:00 0:01
San Fernando 0:07 0:12 0:15 0:18 0:01 0:25 0:08 0:08 0:00 0:07 0:19 0:05 0:00 0:01
El Puerto de Santa María 0:06 0:12 0:14 0:18 0:00 0:25 0:07 0:09 0:00 0:06 0:18 0:06 0:01 0:01

Mapa Andaluzja z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.