Katalonia kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Katalonia

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Katalonia w linii prostej

Odległość (kilometr)
Barcelona
l'Hospitalet de Llobregat
Badalona
Terrassa
Sabadell
Tarragona
Mataró
Reus
Girona
Lleida
Centre Històric
Santa Coloma de Gramenet
Cornellà de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Barcelona 7 9 25 18 83 28 93 85 132 132 8 9 13 13
l'Hospitalet de Llobregat 7 16 24 20 76 35 86 91 126 126 14 2 6 13
Badalona 9 16 24 15 91 19 101 76 136 136 3 18 21 14
Terrassa 25 24 24 9 81 36 89 81 115 116 21 24 25 12
Sabadell 18 20 15 9 86 28 94 76 124 124 13 21 23 8
Tarragona 83 76 91 81 86 110 13 162 76 76 88 73 70 80
Mataró 28 35 19 36 28 110 120 58 152 152 22 37 40 31
Reus 93 86 101 89 94 13 120 169 65 65 98 84 80 89
Girona 85 91 76 81 76 162 58 169 186 186 78 93 96 83
Lleida 132 126 136 115 124 76 152 65 186 0 133 124 121 122
Centre Històric 132 126 136 116 124 76 152 65 186 0 133 124 121 122
Santa Coloma de Gramenet 8 14 3 21 13 88 22 98 78 133 133 16 19 11
Cornellà de Llobregat 9 2 18 24 21 73 37 84 93 124 124 16 3 13
Sant Boi de Llobregat 13 6 21 25 23 70 40 80 96 121 121 19 3 15
Sant Cugat del Vallès 13 13 14 12 8 80 31 89 83 122 122 11 13 15
Odległość (mila)
Barcelona
l'Hospitalet de Llobregat
Badalona
Terrassa
Sabadell
Tarragona
Mataró
Reus
Girona
Lleida
Centre Històric
Santa Coloma de Gramenet
Cornellà de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Barcelona 4 6 16 11 52 17 58 53 82 82 5 6 8 8
l'Hospitalet de Llobregat 4 10 15 12 47 22 53 57 78 78 9 1 4 8
Badalona 6 10 15 9 57 12 63 47 85 85 2 11 13 9
Terrassa 16 15 15 6 50 22 55 50 71 72 13 15 16 7
Sabadell 11 12 9 6 53 17 58 47 77 77 8 13 14 5
Tarragona 52 47 57 50 53 68 8 101 47 47 55 45 43 50
Mataró 17 22 12 22 17 68 75 36 94 94 14 23 25 19
Reus 58 53 63 55 58 8 75 105 40 40 61 52 50 55
Girona 53 57 47 50 47 101 36 105 116 116 48 58 60 52
Lleida 82 78 85 71 77 47 94 40 116 0 83 77 75 76
Centre Històric 82 78 85 72 77 47 94 40 116 0 83 77 75 76
Santa Coloma de Gramenet 5 9 2 13 8 55 14 61 48 83 83 10 12 7
Cornellà de Llobregat 6 1 11 15 13 45 23 52 58 77 77 10 2 8
Sant Boi de Llobregat 8 4 13 16 14 43 25 50 60 75 75 12 2 9
Sant Cugat del Vallès 8 8 9 7 5 50 19 55 52 76 76 7 8 9
Czas lotu
Barcelona
l'Hospitalet de Llobregat
Badalona
Terrassa
Sabadell
Tarragona
Mataró
Reus
Girona
Lleida
Centre Històric
Santa Coloma de Gramenet
Cornellà de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Barcelona 0:00 0:00 0:01 0:01 0:06 0:02 0:06 0:06 0:09 0:09 0:00 0:00 0:00 0:00
l'Hospitalet de Llobregat 0:00 0:01 0:01 0:01 0:05 0:02 0:06 0:06 0:09 0:09 0:01 0:00 0:00 0:00
Badalona 0:00 0:01 0:01 0:01 0:06 0:01 0:07 0:05 0:10 0:10 0:00 0:01 0:01 0:01
Terrassa 0:01 0:01 0:01 0:00 0:06 0:02 0:06 0:06 0:08 0:08 0:01 0:01 0:01 0:00
Sabadell 0:01 0:01 0:01 0:00 0:06 0:02 0:07 0:05 0:09 0:09 0:00 0:01 0:01 0:00
Tarragona 0:06 0:05 0:06 0:06 0:06 0:08 0:00 0:12 0:05 0:05 0:06 0:05 0:05 0:05
Mataró 0:02 0:02 0:01 0:02 0:02 0:08 0:08 0:04 0:11 0:11 0:01 0:02 0:03 0:02
Reus 0:06 0:06 0:07 0:06 0:07 0:00 0:08 0:12 0:04 0:04 0:07 0:06 0:06 0:06
Girona 0:06 0:06 0:05 0:06 0:05 0:12 0:04 0:12 0:13 0:13 0:05 0:06 0:07 0:06
Lleida 0:09 0:09 0:10 0:08 0:09 0:05 0:11 0:04 0:13 0:00 0:09 0:09 0:09 0:09
Centre Històric 0:09 0:09 0:10 0:08 0:09 0:05 0:11 0:04 0:13 0:00 0:09 0:09 0:09 0:09
Santa Coloma de Gramenet 0:00 0:01 0:00 0:01 0:00 0:06 0:01 0:07 0:05 0:09 0:09 0:01 0:01 0:00
Cornellà de Llobregat 0:00 0:00 0:01 0:01 0:01 0:05 0:02 0:06 0:06 0:09 0:09 0:01 0:00 0:00
Sant Boi de Llobregat 0:00 0:00 0:01 0:01 0:01 0:05 0:03 0:06 0:07 0:09 0:09 0:01 0:00 0:01
Sant Cugat del Vallès 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:05 0:02 0:06 0:06 0:09 0:09 0:00 0:00 0:01

Mapa Katalonia z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.