Anglia kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Anglia

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Anglia w linii prostej

Odległość (kilometr)
Birmingham
Liverpool
Sheffield
Bristol
Leicester
Leeds
Manchester
Stoke-on-Trent
Coventry
Sunderland
Nottingham
Kingston upon Hull
Preston
Bradford
Derby
Birmingham 126 104 124 55 149 114 63 27 272 73 175 152 147 57
Liverpool 126 100 219 150 104 49 69 148 197 132 178 43 92 114
Sheffield 104 100 228 86 47 52 62 108 170 52 85 92 50 51
Bristol 124 219 228 165 270 227 176 130 393 194 297 257 267 180
Leicester 55 150 86 165 132 120 82 36 253 35 134 163 135 39
Leeds 149 104 47 270 132 58 97 155 124 97 79 76 14 98
Manchester 114 49 52 227 120 58 52 129 169 93 129 44 48 80
Stoke-on-Trent 63 69 62 176 82 97 52 81 217 69 147 90 91 48
Coventry 27 148 108 130 36 155 129 81 278 65 168 170 155 57
Sunderland 272 197 170 393 253 124 169 217 278 218 146 154 126 221
Nottingham 73 132 52 194 35 97 93 69 65 218 103 137 102 22
Kingston upon Hull 175 178 85 297 134 79 129 147 168 146 103 156 93 119
Preston 152 43 92 257 163 76 44 90 170 154 137 156 63 124
Bradford 147 92 50 267 135 14 48 91 155 126 102 93 63 99
Derby 57 114 51 180 39 98 80 48 57 221 22 119 124 99
Odległość (mila)
Birmingham
Liverpool
Sheffield
Bristol
Leicester
Leeds
Manchester
Stoke-on-Trent
Coventry
Sunderland
Nottingham
Kingston upon Hull
Preston
Bradford
Derby
Birmingham 78 65 77 34 93 71 39 17 169 45 109 94 91 35
Liverpool 78 62 136 93 65 30 43 92 122 82 111 27 57 71
Sheffield 65 62 142 53 29 32 39 67 106 32 53 57 31 32
Bristol 77 136 142 103 168 141 109 81 244 121 185 160 166 112
Leicester 34 93 53 103 82 75 51 22 157 22 83 101 84 24
Leeds 93 65 29 168 82 36 60 96 77 60 49 47 9 61
Manchester 71 30 32 141 75 36 32 80 105 58 80 27 30 50
Stoke-on-Trent 39 43 39 109 51 60 32 50 135 43 91 56 57 30
Coventry 17 92 67 81 22 96 80 50 173 40 104 106 96 35
Sunderland 169 122 106 244 157 77 105 135 173 135 91 96 78 137
Nottingham 45 82 32 121 22 60 58 43 40 135 64 85 63 14
Kingston upon Hull 109 111 53 185 83 49 80 91 104 91 64 97 58 74
Preston 94 27 57 160 101 47 27 56 106 96 85 97 39 77
Bradford 91 57 31 166 84 9 30 57 96 78 63 58 39 62
Derby 35 71 32 112 24 61 50 30 35 137 14 74 77 62
Czas lotu
Birmingham
Liverpool
Sheffield
Bristol
Leicester
Leeds
Manchester
Stoke-on-Trent
Coventry
Sunderland
Nottingham
Kingston upon Hull
Preston
Bradford
Derby
Birmingham 0:09 0:07 0:09 0:04 0:11 0:08 0:04 0:02 0:20 0:05 0:13 0:11 0:11 0:04
Liverpool 0:09 0:07 0:16 0:11 0:07 0:03 0:05 0:11 0:14 0:09 0:13 0:03 0:06 0:08
Sheffield 0:07 0:07 0:17 0:06 0:03 0:03 0:04 0:08 0:12 0:03 0:06 0:06 0:03 0:03
Bristol 0:09 0:16 0:17 0:12 0:20 0:16 0:13 0:09 0:29 0:14 0:22 0:19 0:19 0:13
Leicester 0:04 0:11 0:06 0:12 0:09 0:08 0:06 0:02 0:18 0:02 0:10 0:12 0:10 0:02
Leeds 0:11 0:07 0:03 0:20 0:09 0:04 0:07 0:11 0:09 0:07 0:05 0:05 0:01 0:07
Manchester 0:08 0:03 0:03 0:16 0:08 0:04 0:03 0:09 0:12 0:07 0:09 0:03 0:03 0:06
Stoke-on-Trent 0:04 0:05 0:04 0:13 0:06 0:07 0:03 0:06 0:16 0:05 0:10 0:06 0:06 0:03
Coventry 0:02 0:11 0:08 0:09 0:02 0:11 0:09 0:06 0:20 0:04 0:12 0:12 0:11 0:04
Sunderland 0:20 0:14 0:12 0:29 0:18 0:09 0:12 0:16 0:20 0:16 0:10 0:11 0:09 0:16
Nottingham 0:05 0:09 0:03 0:14 0:02 0:07 0:07 0:05 0:04 0:16 0:07 0:10 0:07 0:01
Kingston upon Hull 0:13 0:13 0:06 0:22 0:10 0:05 0:09 0:10 0:12 0:10 0:07 0:11 0:06 0:08
Preston 0:11 0:03 0:06 0:19 0:12 0:05 0:03 0:06 0:12 0:11 0:10 0:11 0:04 0:09
Bradford 0:11 0:06 0:03 0:19 0:10 0:01 0:03 0:06 0:11 0:09 0:07 0:06 0:04 0:07
Derby 0:04 0:08 0:03 0:13 0:02 0:07 0:06 0:03 0:04 0:16 0:01 0:08 0:09 0:07

Mapa Anglia z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.