Walia kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Walia

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Walia w linii prostej

Odległość (kilometr)
Cardiff
Newport
Swansea
Bangor
St David's
St Asaph
Wrexham
Buckley
Tonypandy
Bridgend
Barry
Llanelli
Cwmbran
Neath
Merthyr Tydfil
Cardiff 17 55 205 151 198 175 188 25 28 11 71 22 48 33
Newport 17 66 198 160 188 162 176 32 41 28 81 7 56 32
Swansea 55 66 179 95 185 171 182 34 29 53 16 64 11 42
Bangor 205 198 179 168 46 78 70 184 195 211 172 191 175 172
St David's 151 160 95 168 196 201 206 128 124 148 79 156 104 131
St Asaph 198 188 185 46 196 38 26 182 195 206 182 181 179 168
Wrexham 175 162 171 78 201 38 15 161 176 184 171 155 163 147
Buckley 188 176 182 70 206 26 15 174 188 197 181 169 175 159
Tonypandy 25 32 34 184 128 182 161 174 16 28 49 30 24 15
Bridgend 28 41 29 195 124 195 176 188 16 24 45 41 24 30
Barry 11 28 53 211 148 206 184 197 28 24 69 32 47 39
Llanelli 71 81 16 172 79 182 171 181 49 45 69 78 25 55
Cwmbran 22 7 64 191 156 181 155 169 30 41 32 78 54 27
Neath 48 56 11 175 104 179 163 175 24 24 47 25 54 31
Merthyr Tydfil 33 32 42 172 131 168 147 159 15 30 39 55 27 31
Odległość (mila)
Cardiff
Newport
Swansea
Bangor
St David's
St Asaph
Wrexham
Buckley
Tonypandy
Bridgend
Barry
Llanelli
Cwmbran
Neath
Merthyr Tydfil
Cardiff 11 34 127 94 123 109 117 16 17 7 44 14 30 21
Newport 11 41 123 99 117 101 109 20 25 17 50 4 35 20
Swansea 34 41 111 59 115 106 113 21 18 33 10 40 7 26
Bangor 127 123 111 104 29 48 43 114 121 131 107 119 109 107
St David's 94 99 59 104 122 125 128 80 77 92 49 97 65 81
St Asaph 123 117 115 29 122 24 16 113 121 128 113 112 111 104
Wrexham 109 101 106 48 125 24 9 100 109 114 106 96 101 91
Buckley 117 109 113 43 128 16 9 108 117 122 112 105 109 99
Tonypandy 16 20 21 114 80 113 100 108 10 17 30 19 15 9
Bridgend 17 25 18 121 77 121 109 117 10 15 28 25 15 19
Barry 7 17 33 131 92 128 114 122 17 15 43 20 29 24
Llanelli 44 50 10 107 49 113 106 112 30 28 43 48 16 34
Cwmbran 14 4 40 119 97 112 96 105 19 25 20 48 34 17
Neath 30 35 7 109 65 111 101 109 15 15 29 16 34 19
Merthyr Tydfil 21 20 26 107 81 104 91 99 9 19 24 34 17 19
Czas lotu
Cardiff
Newport
Swansea
Bangor
St David's
St Asaph
Wrexham
Buckley
Tonypandy
Bridgend
Barry
Llanelli
Cwmbran
Neath
Merthyr Tydfil
Cardiff 0:01 0:04 0:15 0:11 0:14 0:13 0:14 0:01 0:02 0:00 0:05 0:01 0:03 0:02
Newport 0:01 0:04 0:14 0:11 0:14 0:12 0:13 0:02 0:03 0:02 0:06 0:00 0:04 0:02
Swansea 0:04 0:04 0:13 0:07 0:13 0:12 0:13 0:02 0:02 0:03 0:01 0:04 0:00 0:03
Bangor 0:15 0:14 0:13 0:12 0:03 0:05 0:05 0:13 0:14 0:15 0:12 0:14 0:13 0:12
St David's 0:11 0:11 0:07 0:12 0:14 0:15 0:15 0:09 0:09 0:11 0:05 0:11 0:07 0:09
St Asaph 0:14 0:14 0:13 0:03 0:14 0:02 0:01 0:13 0:14 0:15 0:13 0:13 0:13 0:12
Wrexham 0:13 0:12 0:12 0:05 0:15 0:02 0:01 0:12 0:13 0:13 0:12 0:11 0:12 0:10
Buckley 0:14 0:13 0:13 0:05 0:15 0:01 0:01 0:13 0:14 0:14 0:13 0:12 0:13 0:11
Tonypandy 0:01 0:02 0:02 0:13 0:09 0:13 0:12 0:13 0:01 0:02 0:03 0:02 0:01 0:01
Bridgend 0:02 0:03 0:02 0:14 0:09 0:14 0:13 0:14 0:01 0:01 0:03 0:03 0:01 0:02
Barry 0:00 0:02 0:03 0:15 0:11 0:15 0:13 0:14 0:02 0:01 0:05 0:02 0:03 0:02
Llanelli 0:05 0:06 0:01 0:12 0:05 0:13 0:12 0:13 0:03 0:03 0:05 0:05 0:01 0:04
Cwmbran 0:01 0:00 0:04 0:14 0:11 0:13 0:11 0:12 0:02 0:03 0:02 0:05 0:04 0:01
Neath 0:03 0:04 0:00 0:13 0:07 0:13 0:12 0:13 0:01 0:01 0:03 0:01 0:04 0:02
Merthyr Tydfil 0:02 0:02 0:03 0:12 0:09 0:12 0:10 0:11 0:01 0:02 0:02 0:04 0:01 0:02

Mapa Walia z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.