Wielka Brytania kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Wielka Brytania

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Wielka Brytania w linii prostej

Odległość (kilometr)
Birmingham
Liverpool
Sheffield
Bristol
Glasgow
Leicester
Edynburg
Leeds
Cardiff
Manchester
Stoke-on-Trent
Coventry
Sunderland
Nottingham
Kingston upon Hull
Birmingham 126 104 124 406 55 395 149 141 114 63 27 272 73 175
Liverpool 126 100 219 284 150 283 104 214 49 69 148 197 132 178
Sheffield 104 100 228 328 86 306 47 241 52 62 108 170 52 85
Bristol 124 219 228 502 165 502 270 40 227 176 130 393 194 297
Glasgow 406 284 328 502 411 66 287 492 294 343 423 210 380 343
Leicester 55 150 86 165 411 392 132 190 120 82 36 253 35 134
Edynburg 395 283 306 502 66 392 262 497 281 333 409 163 358 306
Leeds 149 104 47 270 287 132 262 280 58 97 155 124 97 79
Cardiff 141 214 241 40 492 190 497 280 231 184 154 399 214 316
Manchester 114 49 52 227 294 120 281 58 231 52 129 169 93 129
Stoke-on-Trent 63 69 62 176 343 82 333 97 184 52 81 217 69 147
Coventry 27 148 108 130 423 36 409 155 154 129 81 278 65 168
Sunderland 272 197 170 393 210 253 163 124 399 169 217 278 218 146
Nottingham 73 132 52 194 380 35 358 97 214 93 69 65 218 103
Kingston upon Hull 175 178 85 297 343 134 306 79 316 129 147 168 146 103
Odległość (mila)
Birmingham
Liverpool
Sheffield
Bristol
Glasgow
Leicester
Edynburg
Leeds
Cardiff
Manchester
Stoke-on-Trent
Coventry
Sunderland
Nottingham
Kingston upon Hull
Birmingham 78 65 77 252 34 245 93 88 71 39 17 169 45 109
Liverpool 78 62 136 176 93 176 65 133 30 43 92 122 82 111
Sheffield 65 62 142 204 53 190 29 150 32 39 67 106 32 53
Bristol 77 136 142 312 103 312 168 25 141 109 81 244 121 185
Glasgow 252 176 204 312 255 41 178 306 183 213 263 130 236 213
Leicester 34 93 53 103 255 244 82 118 75 51 22 157 22 83
Edynburg 245 176 190 312 41 244 163 309 175 207 254 101 222 190
Leeds 93 65 29 168 178 82 163 174 36 60 96 77 60 49
Cardiff 88 133 150 25 306 118 309 174 144 114 96 248 133 196
Manchester 71 30 32 141 183 75 175 36 144 32 80 105 58 80
Stoke-on-Trent 39 43 39 109 213 51 207 60 114 32 50 135 43 91
Coventry 17 92 67 81 263 22 254 96 96 80 50 173 40 104
Sunderland 169 122 106 244 130 157 101 77 248 105 135 173 135 91
Nottingham 45 82 32 121 236 22 222 60 133 58 43 40 135 64
Kingston upon Hull 109 111 53 185 213 83 190 49 196 80 91 104 91 64
Czas lotu
Birmingham
Liverpool
Sheffield
Bristol
Glasgow
Leicester
Edynburg
Leeds
Cardiff
Manchester
Stoke-on-Trent
Coventry
Sunderland
Nottingham
Kingston upon Hull
Birmingham 0:09 0:07 0:09 0:30 0:04 0:29 0:11 0:10 0:08 0:04 0:02 0:20 0:05 0:13
Liverpool 0:09 0:07 0:16 0:21 0:11 0:21 0:07 0:16 0:03 0:05 0:11 0:14 0:09 0:13
Sheffield 0:07 0:07 0:17 0:24 0:06 0:22 0:03 0:18 0:03 0:04 0:08 0:12 0:03 0:06
Bristol 0:09 0:16 0:17 0:37 0:12 0:37 0:20 0:03 0:16 0:13 0:09 0:29 0:14 0:22
Glasgow 0:30 0:21 0:24 0:37 0:30 0:04 0:21 0:36 0:22 0:25 0:31 0:15 0:28 0:25
Leicester 0:04 0:11 0:06 0:12 0:30 0:29 0:09 0:14 0:08 0:06 0:02 0:18 0:02 0:10
Edynburg 0:29 0:21 0:22 0:37 0:04 0:29 0:19 0:37 0:21 0:24 0:30 0:12 0:26 0:22
Leeds 0:11 0:07 0:03 0:20 0:21 0:09 0:19 0:21 0:04 0:07 0:11 0:09 0:07 0:05
Cardiff 0:10 0:16 0:18 0:03 0:36 0:14 0:37 0:21 0:17 0:13 0:11 0:29 0:16 0:23
Manchester 0:08 0:03 0:03 0:16 0:22 0:08 0:21 0:04 0:17 0:03 0:09 0:12 0:07 0:09
Stoke-on-Trent 0:04 0:05 0:04 0:13 0:25 0:06 0:24 0:07 0:13 0:03 0:06 0:16 0:05 0:10
Coventry 0:02 0:11 0:08 0:09 0:31 0:02 0:30 0:11 0:11 0:09 0:06 0:20 0:04 0:12
Sunderland 0:20 0:14 0:12 0:29 0:15 0:18 0:12 0:09 0:29 0:12 0:16 0:20 0:16 0:10
Nottingham 0:05 0:09 0:03 0:14 0:28 0:02 0:26 0:07 0:16 0:07 0:05 0:04 0:16 0:07
Kingston upon Hull 0:13 0:13 0:06 0:22 0:25 0:10 0:22 0:05 0:23 0:09 0:10 0:12 0:10 0:07

Mapa Wielka Brytania z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.

Tabela odległości według regionów w Wielka Brytania