Kalifornia Dolna Południowa kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Kalifornia Dolna Południowa

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Kalifornia Dolna Południowa w linii prostej

Odległość (kilometr)
La Paz
Cabo San Lucas
Las Veredas
Ciudad Constitucion
Santiago
Bahia Tortugas
La Ventana
Todos Santos
La Purísima
San Isidro
La Ribera
El Pescadero
Benito Juárez
Loreto
El Marasal
La Paz 146 129 168 97 604 35 78 287 286 97 88 186 231 494
Cabo San Lucas 146 34 297 68 732 131 70 427 427 85 59 314 376 633
Las Veredas 129 34 290 38 727 107 63 415 414 52 54 308 360 622
Ciudad Constitucion 168 297 290 263 437 201 229 135 136 265 239 18 113 337
Santiago 97 68 38 263 700 71 52 384 383 18 48 281 326 591
Bahia Tortugas 604 732 727 437 700 635 665 326 329 701 675 419 399 150
La Ventana 35 131 107 201 71 635 73 315 314 67 80 219 255 522
Todos Santos 78 70 63 229 52 665 73 357 357 67 10 246 306 563
La Purísima 287 427 415 135 384 326 315 357 7 383 368 122 76 207
San Isidro 286 427 414 136 383 329 314 357 7 381 368 124 71 208
La Ribera 97 85 52 265 18 701 67 67 383 381 65 283 322 589
El Pescadero 88 59 54 239 48 675 80 10 368 368 65 257 317 574
Benito Juárez 186 314 308 18 281 419 219 246 122 124 283 257 110 321
Loreto 231 376 360 113 326 399 255 306 76 71 322 317 110 272
El Marasal 494 633 622 337 591 150 522 563 207 208 589 574 321 272
Odległość (mila)
La Paz
Cabo San Lucas
Las Veredas
Ciudad Constitucion
Santiago
Bahia Tortugas
La Ventana
Todos Santos
La Purísima
San Isidro
La Ribera
El Pescadero
Benito Juárez
Loreto
El Marasal
La Paz 91 80 104 60 375 22 48 178 178 60 55 116 144 307
Cabo San Lucas 91 21 185 42 455 81 43 265 265 53 37 195 234 393
Las Veredas 80 21 180 24 452 66 39 258 257 32 34 191 224 386
Ciudad Constitucion 104 185 180 163 272 125 142 84 85 165 149 11 70 209
Santiago 60 42 24 163 435 44 32 239 238 11 30 175 203 367
Bahia Tortugas 375 455 452 272 435 395 413 203 204 436 419 260 248 93
La Ventana 22 81 66 125 44 395 45 196 195 42 50 136 158 324
Todos Santos 48 43 39 142 32 413 45 222 222 42 6 153 190 350
La Purísima 178 265 258 84 239 203 196 222 4 238 229 76 47 129
San Isidro 178 265 257 85 238 204 195 222 4 237 229 77 44 129
La Ribera 60 53 32 165 11 436 42 42 238 237 40 176 200 366
El Pescadero 55 37 34 149 30 419 50 6 229 229 40 160 197 357
Benito Juárez 116 195 191 11 175 260 136 153 76 77 176 160 68 199
Loreto 144 234 224 70 203 248 158 190 47 44 200 197 68 169
El Marasal 307 393 386 209 367 93 324 350 129 129 366 357 199 169
Czas lotu
La Paz
Cabo San Lucas
Las Veredas
Ciudad Constitucion
Santiago
Bahia Tortugas
La Ventana
Todos Santos
La Purísima
San Isidro
La Ribera
El Pescadero
Benito Juárez
Loreto
El Marasal
La Paz 0:10 0:09 0:12 0:07 0:45 0:02 0:05 0:21 0:21 0:07 0:06 0:13 0:17 0:37
Cabo San Lucas 0:10 0:02 0:22 0:05 0:54 0:09 0:05 0:32 0:32 0:06 0:04 0:23 0:28 0:47
Las Veredas 0:09 0:02 0:21 0:02 0:54 0:08 0:04 0:31 0:31 0:03 0:04 0:23 0:26 0:46
Ciudad Constitucion 0:12 0:22 0:21 0:19 0:32 0:15 0:17 0:10 0:10 0:19 0:17 0:01 0:08 0:25
Santiago 0:07 0:05 0:02 0:19 0:52 0:05 0:03 0:28 0:28 0:01 0:03 0:21 0:24 0:44
Bahia Tortugas 0:45 0:54 0:54 0:32 0:52 0:47 0:49 0:24 0:24 0:52 0:50 0:31 0:29 0:11
La Ventana 0:02 0:09 0:08 0:15 0:05 0:47 0:05 0:23 0:23 0:05 0:05 0:16 0:19 0:39
Todos Santos 0:05 0:05 0:04 0:17 0:03 0:49 0:05 0:26 0:26 0:05 0:00 0:18 0:22 0:42
La Purísima 0:21 0:32 0:31 0:10 0:28 0:24 0:23 0:26 0:00 0:28 0:27 0:09 0:05 0:15
San Isidro 0:21 0:32 0:31 0:10 0:28 0:24 0:23 0:26 0:00 0:28 0:27 0:09 0:05 0:15
La Ribera 0:07 0:06 0:03 0:19 0:01 0:52 0:05 0:05 0:28 0:28 0:04 0:21 0:24 0:44
El Pescadero 0:06 0:04 0:04 0:17 0:03 0:50 0:05 0:00 0:27 0:27 0:04 0:19 0:23 0:43
Benito Juárez 0:13 0:23 0:23 0:01 0:21 0:31 0:16 0:18 0:09 0:09 0:21 0:19 0:08 0:24
Loreto 0:17 0:28 0:26 0:08 0:24 0:29 0:19 0:22 0:05 0:05 0:24 0:23 0:08 0:20
El Marasal 0:37 0:47 0:46 0:25 0:44 0:11 0:39 0:42 0:15 0:15 0:44 0:43 0:24 0:20

Mapa Kalifornia Dolna Południowa z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.