Chihuahua kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Chihuahua

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Chihuahua w linii prostej

Odległość (kilometr)
Ciudad Juárez
Chihuahua
Delicias
Cuauhtémoc
Hidalgo del Parral
Nuevo Casas Grandes
Camargo
Jiménez
Meoqui
Ojinaga
Madera
Yepachic
Pascual Orozco
El Porvenir
Puerto Palomas
Ciudad Juárez 335 396 364 530 197 458 524 387 303 319 405 356 70 114
Chihuahua 335 78 82 196 264 140 205 72 190 210 226 134 287 378
Delicias 396 78 139 142 342 64 131 9 184 283 286 197 341 450
Cuauhtémoc 364 82 139 202 245 185 239 136 271 152 148 59 329 382
Hidalgo del Parral 530 196 142 202 445 97 77 150 317 350 314 253 479 572
Nuevo Casas Grandes 197 264 342 245 445 404 468 336 351 138 226 210 215 154
Camargo 458 140 64 185 97 404 67 72 221 336 325 244 401 514
Jiménez 524 205 131 239 77 468 67 139 275 391 370 296 466 580
Meoqui 387 72 9 136 150 336 72 139 177 279 284 195 332 442
Ojinaga 303 190 184 271 317 351 221 275 177 364 406 315 234 395
Madera 319 210 283 152 350 138 336 391 279 364 89 97 315 292
Yepachic 405 226 286 148 314 226 325 370 284 406 89 93 395 380
Pascual Orozco 356 134 197 59 253 210 244 296 195 315 97 93 332 357
El Porvenir 70 287 341 329 479 215 401 466 332 234 315 395 332 176
Puerto Palomas 114 378 450 382 572 154 514 580 442 395 292 380 357 176
Odległość (mila)
Ciudad Juárez
Chihuahua
Delicias
Cuauhtémoc
Hidalgo del Parral
Nuevo Casas Grandes
Camargo
Jiménez
Meoqui
Ojinaga
Madera
Yepachic
Pascual Orozco
El Porvenir
Puerto Palomas
Ciudad Juárez 208 246 226 329 122 285 326 240 188 198 252 221 43 71
Chihuahua 208 48 51 122 164 87 127 45 118 130 140 83 178 235
Delicias 246 48 86 88 213 40 81 6 114 176 178 122 212 280
Cuauhtémoc 226 51 86 126 152 115 149 85 168 94 92 37 204 237
Hidalgo del Parral 329 122 88 126 277 60 48 93 197 217 195 157 298 355
Nuevo Casas Grandes 122 164 213 152 277 251 291 209 218 86 140 130 134 96
Camargo 285 87 40 115 60 251 42 45 137 209 202 152 249 319
Jiménez 326 127 81 149 48 291 42 86 171 243 230 184 290 360
Meoqui 240 45 6 85 93 209 45 86 110 173 176 121 206 275
Ojinaga 188 118 114 168 197 218 137 171 110 226 252 196 145 245
Madera 198 130 176 94 217 86 209 243 173 226 55 60 196 181
Yepachic 252 140 178 92 195 140 202 230 176 252 55 58 245 236
Pascual Orozco 221 83 122 37 157 130 152 184 121 196 60 58 206 222
El Porvenir 43 178 212 204 298 134 249 290 206 145 196 245 206 109
Puerto Palomas 71 235 280 237 355 96 319 360 275 245 181 236 222 109
Czas lotu
Ciudad Juárez
Chihuahua
Delicias
Cuauhtémoc
Hidalgo del Parral
Nuevo Casas Grandes
Camargo
Jiménez
Meoqui
Ojinaga
Madera
Yepachic
Pascual Orozco
El Porvenir
Puerto Palomas
Ciudad Juárez 0:25 0:29 0:27 0:39 0:14 0:34 0:39 0:29 0:22 0:23 0:30 0:26 0:05 0:08
Chihuahua 0:25 0:05 0:06 0:14 0:19 0:10 0:15 0:05 0:14 0:15 0:16 0:10 0:21 0:28
Delicias 0:29 0:05 0:10 0:10 0:25 0:04 0:09 0:00 0:13 0:21 0:21 0:14 0:25 0:33
Cuauhtémoc 0:27 0:06 0:10 0:15 0:18 0:13 0:17 0:10 0:20 0:11 0:11 0:04 0:24 0:28
Hidalgo del Parral 0:39 0:14 0:10 0:15 0:33 0:07 0:05 0:11 0:23 0:26 0:23 0:18 0:35 0:42
Nuevo Casas Grandes 0:14 0:19 0:25 0:18 0:33 0:30 0:35 0:25 0:26 0:10 0:16 0:15 0:16 0:11
Camargo 0:34 0:10 0:04 0:13 0:07 0:30 0:05 0:05 0:16 0:25 0:24 0:18 0:30 0:38
Jiménez 0:39 0:15 0:09 0:17 0:05 0:35 0:05 0:10 0:20 0:29 0:27 0:22 0:34 0:43
Meoqui 0:29 0:05 0:00 0:10 0:11 0:25 0:05 0:10 0:13 0:20 0:21 0:14 0:24 0:33
Ojinaga 0:22 0:14 0:13 0:20 0:23 0:26 0:16 0:20 0:13 0:27 0:30 0:23 0:17 0:29
Madera 0:23 0:15 0:21 0:11 0:26 0:10 0:25 0:29 0:20 0:27 0:06 0:07 0:23 0:21
Yepachic 0:30 0:16 0:21 0:11 0:23 0:16 0:24 0:27 0:21 0:30 0:06 0:06 0:29 0:28
Pascual Orozco 0:26 0:10 0:14 0:04 0:18 0:15 0:18 0:22 0:14 0:23 0:07 0:06 0:24 0:26
El Porvenir 0:05 0:21 0:25 0:24 0:35 0:16 0:30 0:34 0:24 0:17 0:23 0:29 0:24 0:13
Puerto Palomas 0:08 0:28 0:33 0:28 0:42 0:11 0:38 0:43 0:33 0:29 0:21 0:28 0:26 0:13

Mapa Chihuahua z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.