Coahuila kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Coahuila

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Coahuila w linii prostej

Odległość (kilometr)
Saltillo
Torreón
Monclova
Piedras Negras
Ciudad Acuña
Frontera
Ramos Arizpe
Sabinas
Matamoros
Nueva Rosita
Múzquiz
Parras de la Fuente
Castaños
Nava
Allende
Saltillo 243 170 368 434 174 14 271 225 281 278 119 159 335 325
Torreón 243 250 453 486 249 247 343 18 344 321 124 242 414 401
Monclova 170 250 219 273 4 158 110 237 117 109 179 12 181 169
Piedras Negras 368 453 219 79 218 354 111 443 109 134 398 230 39 52
Ciudad Acuña 434 486 273 79 271 420 164 478 156 170 448 285 101 109
Frontera 174 249 4 218 271 162 108 236 115 106 180 15 180 168
Ramos Arizpe 14 247 158 354 420 162 258 229 268 266 124 147 321 311
Sabinas 271 343 110 111 164 108 258 333 13 38 288 121 72 61
Matamoros 225 18 237 443 478 236 229 333 334 312 106 228 404 392
Nueva Rosita 281 344 117 109 156 115 268 13 334 30 293 129 70 58
Múzquiz 278 321 109 134 170 106 266 38 312 30 279 121 95 83
Parras de la Fuente 119 124 179 398 448 180 124 288 106 293 279 168 360 348
Castaños 159 242 12 230 285 15 147 121 228 129 121 168 192 181
Nava 335 414 181 39 101 180 321 72 404 70 95 360 192 12
Allende 325 401 169 52 109 168 311 61 392 58 83 348 181 12
Odległość (mila)
Saltillo
Torreón
Monclova
Piedras Negras
Ciudad Acuña
Frontera
Ramos Arizpe
Sabinas
Matamoros
Nueva Rosita
Múzquiz
Parras de la Fuente
Castaños
Nava
Allende
Saltillo 151 106 229 270 108 9 168 140 175 173 74 99 208 202
Torreón 151 155 281 302 155 153 213 11 214 199 77 150 257 249
Monclova 106 155 136 170 2 98 68 147 73 68 111 7 112 105
Piedras Negras 229 281 136 49 135 220 69 275 68 83 247 143 24 32
Ciudad Acuña 270 302 170 49 168 261 102 297 97 106 278 177 63 68
Frontera 108 155 2 135 168 101 67 147 71 66 112 9 112 104
Ramos Arizpe 9 153 98 220 261 101 160 142 167 165 77 91 199 193
Sabinas 168 213 68 69 102 67 160 207 8 24 179 75 45 38
Matamoros 140 11 147 275 297 147 142 207 208 194 66 142 251 244
Nueva Rosita 175 214 73 68 97 71 167 8 208 19 182 80 43 36
Múzquiz 173 199 68 83 106 66 165 24 194 19 173 75 59 52
Parras de la Fuente 74 77 111 247 278 112 77 179 66 182 173 104 224 216
Castaños 99 150 7 143 177 9 91 75 142 80 75 104 119 112
Nava 208 257 112 24 63 112 199 45 251 43 59 224 119 7
Allende 202 249 105 32 68 104 193 38 244 36 52 216 112 7
Czas lotu
Saltillo
Torreón
Monclova
Piedras Negras
Ciudad Acuña
Frontera
Ramos Arizpe
Sabinas
Matamoros
Nueva Rosita
Múzquiz
Parras de la Fuente
Castaños
Nava
Allende
Saltillo 0:18 0:12 0:27 0:32 0:13 0:01 0:20 0:16 0:21 0:20 0:08 0:11 0:25 0:24
Torreón 0:18 0:18 0:33 0:36 0:18 0:18 0:25 0:01 0:25 0:24 0:09 0:18 0:31 0:30
Monclova 0:12 0:18 0:16 0:20 0:00 0:11 0:08 0:17 0:08 0:08 0:13 0:00 0:13 0:12
Piedras Negras 0:27 0:33 0:16 0:05 0:16 0:26 0:08 0:33 0:08 0:10 0:29 0:17 0:02 0:03
Ciudad Acuña 0:32 0:36 0:20 0:05 0:20 0:31 0:12 0:35 0:11 0:12 0:33 0:21 0:07 0:08
Frontera 0:13 0:18 0:00 0:16 0:20 0:12 0:08 0:17 0:08 0:07 0:13 0:01 0:13 0:12
Ramos Arizpe 0:01 0:18 0:11 0:26 0:31 0:12 0:19 0:17 0:20 0:19 0:09 0:11 0:24 0:23
Sabinas 0:20 0:25 0:08 0:08 0:12 0:08 0:19 0:24 0:00 0:02 0:21 0:09 0:05 0:04
Matamoros 0:16 0:01 0:17 0:33 0:35 0:17 0:17 0:24 0:25 0:23 0:07 0:17 0:30 0:29
Nueva Rosita 0:21 0:25 0:08 0:08 0:11 0:08 0:20 0:00 0:25 0:02 0:21 0:09 0:05 0:04
Múzquiz 0:20 0:24 0:08 0:10 0:12 0:07 0:19 0:02 0:23 0:02 0:20 0:09 0:07 0:06
Parras de la Fuente 0:08 0:09 0:13 0:29 0:33 0:13 0:09 0:21 0:07 0:21 0:20 0:12 0:26 0:26
Castaños 0:11 0:18 0:00 0:17 0:21 0:01 0:11 0:09 0:17 0:09 0:09 0:12 0:14 0:13
Nava 0:25 0:31 0:13 0:02 0:07 0:13 0:24 0:05 0:30 0:05 0:07 0:26 0:14 0:00
Allende 0:24 0:30 0:12 0:03 0:08 0:12 0:23 0:04 0:29 0:04 0:06 0:26 0:13 0:00

Mapa Coahuila z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.