Oaxaca kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Oaxaca

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Czas jazdy
Oaxaca
San Juan Bautista Tuxtepec
Salina Cruz
Juchitán de Zaragoza
Santa Cruz Xoxocotlán
Heroica Ciudad de Huajuapan de León
Santo Domingo Tehuantepec
Loma Bonita
Santiago Pinotepa Nacional
Puerto Escondido
Miahuatlán de Porfirio Díaz
Santa María Atzompa
San Antonio de la Cal
Heroica Ciudad de Tlaxiaco
Ocotlán de Morelos
Oaxaca 3:13 3:20 3:30 0:06 2:17 3:06 3:42 5:01 3:54 1:35 0:11 0:06 2:12 0:39
San Juan Bautista Tuxtepec 3:14 4:50 4:12 3:18 5:08 4:35 0:34 8:13 7:06 4:47 3:22 3:17 5:22 3:50
Salina Cruz 3:21 4:48 0:42 3:24 5:34 0:19 4:48 4:53 3:08 3:44 3:28 3:24 5:28 3:18
Juchitán de Zaragoza 3:30 4:10 0:42 3:34 5:43 0:26 4:09 5:27 3:42 3:53 3:37 3:33 5:38 3:28
Santa Cruz Xoxocotlán 0:05 3:16 3:24 3:33 2:20 3:10 3:45 4:56 3:49 1:31 0:12 0:06 2:15 0:35
Heroica Ciudad de Huajuapan de León 2:17 5:08 5:34 5:43 2:20 5:20 5:18 4:32 6:09 3:50 2:15 2:21 1:44 2:54
Santo Domingo Tehuantepec 3:07 4:33 0:19 0:26 3:10 5:20 4:33 5:04 3:19 3:30 3:14 3:10 5:14 3:04
Loma Bonita 3:42 0:34 4:48 4:09 3:46 5:20 4:33 8:41 7:34 5:15 3:50 3:45 5:49 4:18
Santiago Pinotepa Nacional 5:01 8:12 4:54 5:28 4:57 4:32 5:05 8:40 1:45 4:19 5:08 5:02 3:18 4:45
Puerto Escondido 3:54 7:05 3:09 3:43 3:50 6:09 3:19 7:34 1:45 2:33 4:01 3:55 4:44 3:29
Miahuatlán de Porfirio Díaz 1:35 4:45 3:44 3:53 1:32 3:50 3:30 5:14 4:16 2:31 1:43 1:32 3:44 0:58
Santa María Atzompa 0:11 3:20 3:28 3:37 0:13 2:15 3:14 3:49 5:08 4:01 1:43 0:14 2:09 0:46
San Antonio de la Cal 0:06 3:16 3:23 3:33 0:07 2:22 3:09 3:45 5:02 3:55 1:32 0:14 2:16 0:36
Heroica Ciudad de Tlaxiaco 2:11 5:20 5:28 5:37 2:14 1:44 5:14 5:46 3:18 4:44 3:44 2:09 2:15 2:48
Ocotlán de Morelos 0:38 3:48 3:18 3:28 0:34 2:53 3:05 4:16 4:46 3:27 0:58 0:45 0:34 2:47

Tabela odległości Oaxaca w linii prostej

Odległość (kilometr)
Oaxaca
San Juan Bautista Tuxtepec
Salina Cruz
Juchitán de Zaragoza
Santa Cruz Xoxocotlán
Heroica Ciudad de Huajuapan de León
Santo Domingo Tehuantepec
Loma Bonita
Santiago Pinotepa Nacional
Puerto Escondido
Miahuatlán de Porfirio Díaz
Santa María Atzompa
San Antonio de la Cal
Heroica Ciudad de Tlaxiaco
Ocotlán de Morelos
Oaxaca 131 190 195 4 139 179 147 162 138 83 7 4 104 30
San Juan Bautista Tuxtepec 131 234 218 134 178 217 26 282 267 202 130 133 188 155
Salina Cruz 190 234 34 189 328 17 226 305 204 150 197 186 291 172
Juchitán de Zaragoza 195 218 34 194 330 25 207 324 228 169 201 191 298 181
Santa Cruz Xoxocotlán 4 134 189 194 140 178 151 160 134 79 10 3 104 27
Heroica Ciudad de Huajuapan de León 139 178 328 330 140 316 204 166 229 207 132 143 60 162
Santo Domingo Tehuantepec 179 217 17 25 178 316 209 301 204 146 186 175 281 162
Loma Bonita 147 26 226 207 151 204 209 303 280 212 147 148 212 169
Santiago Pinotepa Nacional 162 282 305 324 160 166 301 303 117 155 160 163 111 155
Puerto Escondido 138 267 204 228 134 229 204 280 117 73 141 136 169 112
Miahuatlán de Porfirio Díaz 83 202 150 169 79 207 146 212 155 73 88 79 156 52
Santa María Atzompa 7 130 197 201 10 132 186 147 160 141 88 12 98 36
San Antonio de la Cal 4 133 186 191 3 143 175 148 163 136 79 12 107 26
Heroica Ciudad de Tlaxiaco 104 188 291 298 104 60 281 212 111 169 156 98 107 119
Ocotlán de Morelos 30 155 172 181 27 162 162 169 155 112 52 36 26 119
Odległość (mila)
Oaxaca
San Juan Bautista Tuxtepec
Salina Cruz
Juchitán de Zaragoza
Santa Cruz Xoxocotlán
Heroica Ciudad de Huajuapan de León
Santo Domingo Tehuantepec
Loma Bonita
Santiago Pinotepa Nacional
Puerto Escondido
Miahuatlán de Porfirio Díaz
Santa María Atzompa
San Antonio de la Cal
Heroica Ciudad de Tlaxiaco
Ocotlán de Morelos
Oaxaca 81 118 121 2 86 111 91 101 86 52 4 2 65 19
San Juan Bautista Tuxtepec 81 145 135 83 111 135 16 175 166 126 81 83 117 96
Salina Cruz 118 145 21 117 204 11 140 190 127 93 122 116 181 107
Juchitán de Zaragoza 121 135 21 121 205 16 129 201 142 105 125 119 185 112
Santa Cruz Xoxocotlán 2 83 117 121 87 111 94 99 83 49 6 2 65 17
Heroica Ciudad de Huajuapan de León 86 111 204 205 87 196 127 103 142 129 82 89 37 101
Santo Domingo Tehuantepec 111 135 11 16 111 196 130 187 127 91 116 109 175 101
Loma Bonita 91 16 140 129 94 127 130 188 174 132 91 92 132 105
Santiago Pinotepa Nacional 101 175 190 201 99 103 187 188 73 96 99 101 69 96
Puerto Escondido 86 166 127 142 83 142 127 174 73 45 88 85 105 70
Miahuatlán de Porfirio Díaz 52 126 93 105 49 129 91 132 96 45 55 49 97 32
Santa María Atzompa 4 81 122 125 6 82 116 91 99 88 55 7 61 22
San Antonio de la Cal 2 83 116 119 2 89 109 92 101 85 49 7 66 16
Heroica Ciudad de Tlaxiaco 65 117 181 185 65 37 175 132 69 105 97 61 66 74
Ocotlán de Morelos 19 96 107 112 17 101 101 105 96 70 32 22 16 74
Czas lotu
Oaxaca
San Juan Bautista Tuxtepec
Salina Cruz
Juchitán de Zaragoza
Santa Cruz Xoxocotlán
Heroica Ciudad de Huajuapan de León
Santo Domingo Tehuantepec
Loma Bonita
Santiago Pinotepa Nacional
Puerto Escondido
Miahuatlán de Porfirio Díaz
Santa María Atzompa
San Antonio de la Cal
Heroica Ciudad de Tlaxiaco
Ocotlán de Morelos
Oaxaca 0:09 0:14 0:14 0:00 0:10 0:13 0:11 0:12 0:10 0:06 0:00 0:00 0:07 0:02
San Juan Bautista Tuxtepec 0:09 0:17 0:16 0:10 0:13 0:16 0:01 0:21 0:20 0:15 0:09 0:09 0:14 0:11
Salina Cruz 0:14 0:17 0:02 0:14 0:24 0:01 0:16 0:22 0:15 0:11 0:14 0:13 0:21 0:12
Juchitán de Zaragoza 0:14 0:16 0:02 0:14 0:24 0:01 0:15 0:24 0:17 0:12 0:15 0:14 0:22 0:13
Santa Cruz Xoxocotlán 0:00 0:10 0:14 0:14 0:10 0:13 0:11 0:11 0:10 0:05 0:00 0:00 0:07 0:02
Heroica Ciudad de Huajuapan de León 0:10 0:13 0:24 0:24 0:10 0:23 0:15 0:12 0:17 0:15 0:09 0:10 0:04 0:12
Santo Domingo Tehuantepec 0:13 0:16 0:01 0:01 0:13 0:23 0:15 0:22 0:15 0:10 0:13 0:13 0:21 0:12
Loma Bonita 0:11 0:01 0:16 0:15 0:11 0:15 0:15 0:22 0:21 0:15 0:11 0:11 0:15 0:12
Santiago Pinotepa Nacional 0:12 0:21 0:22 0:24 0:11 0:12 0:22 0:22 0:08 0:11 0:11 0:12 0:08 0:11
Puerto Escondido 0:10 0:20 0:15 0:17 0:10 0:17 0:15 0:21 0:08 0:05 0:10 0:10 0:12 0:08
Miahuatlán de Porfirio Díaz 0:06 0:15 0:11 0:12 0:05 0:15 0:10 0:15 0:11 0:05 0:06 0:05 0:11 0:03
Santa María Atzompa 0:00 0:09 0:14 0:15 0:00 0:09 0:13 0:11 0:11 0:10 0:06 0:00 0:07 0:02
San Antonio de la Cal 0:00 0:09 0:13 0:14 0:00 0:10 0:13 0:11 0:12 0:10 0:05 0:00 0:08 0:01
Heroica Ciudad de Tlaxiaco 0:07 0:14 0:21 0:22 0:07 0:04 0:21 0:15 0:08 0:12 0:11 0:07 0:08 0:08
Ocotlán de Morelos 0:02 0:11 0:12 0:13 0:02 0:12 0:12 0:12 0:11 0:08 0:03 0:02 0:01 0:08

Mapa Oaxaca z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.