Sarawak kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Sarawak

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Sarawak w linii prostej

Odległość (kilometr)
Kuching
Miri
Sibu
Bintulu
Mukah
Lawas
Sarikei
Sri Aman
Limbang
Kapit
Betong
Bau
Serian
Marudi
Sg. Tenggang
Kuching 513 184 351 245 672 146 129 628 293 133 26 50 530 95
Miri 513 335 170 268 166 372 449 120 289 429 539 522 44 491
Sibu 184 335 168 73 490 38 124 447 127 103 210 187 348 159
Bintulu 351 170 168 111 321 206 279 279 131 260 377 355 180 322
Mukah 245 268 73 111 428 106 197 384 136 176 271 256 286 232
Lawas 672 166 490 321 428 527 595 46 418 577 698 676 142 640
Sarikei 146 372 38 206 106 527 99 485 158 80 171 151 386 128
Sri Aman 129 449 124 279 197 595 99 555 186 21 147 100 456 48
Limbang 628 120 447 279 384 46 485 555 381 536 654 634 99 600
Kapit 293 289 127 131 136 418 158 186 381 171 317 280 285 234
Betong 133 429 103 260 176 577 80 21 536 171 153 110 437 64
Bau 26 539 210 377 271 698 171 147 654 317 153 54 556 107
Serian 50 522 187 355 256 676 151 100 634 280 110 54 535 55
Marudi 530 44 348 180 286 142 386 456 99 285 437 556 535 500
Sg. Tenggang 95 491 159 322 232 640 128 48 600 234 64 107 55 500
Odległość (mila)
Kuching
Miri
Sibu
Bintulu
Mukah
Lawas
Sarikei
Sri Aman
Limbang
Kapit
Betong
Bau
Serian
Marudi
Sg. Tenggang
Kuching 319 114 218 152 418 91 80 390 182 83 16 31 329 59
Miri 319 208 106 167 103 231 279 75 180 267 335 324 27 305
Sibu 114 208 104 45 304 24 77 278 79 64 130 116 216 99
Bintulu 218 106 104 69 199 128 173 173 81 162 234 221 112 200
Mukah 152 167 45 69 266 66 122 239 85 109 168 159 178 144
Lawas 418 103 304 199 266 327 370 29 260 359 434 420 88 398
Sarikei 91 231 24 128 66 327 62 301 98 50 106 94 240 80
Sri Aman 80 279 77 173 122 370 62 345 116 13 91 62 283 30
Limbang 390 75 278 173 239 29 301 345 237 333 406 394 62 373
Kapit 182 180 79 81 85 260 98 116 237 106 197 174 177 145
Betong 83 267 64 162 109 359 50 13 333 106 95 68 272 40
Bau 16 335 130 234 168 434 106 91 406 197 95 34 345 66
Serian 31 324 116 221 159 420 94 62 394 174 68 34 332 34
Marudi 329 27 216 112 178 88 240 283 62 177 272 345 332 311
Sg. Tenggang 59 305 99 200 144 398 80 30 373 145 40 66 34 311
Czas lotu
Kuching
Miri
Sibu
Bintulu
Mukah
Lawas
Sarikei
Sri Aman
Limbang
Kapit
Betong
Bau
Serian
Marudi
Sg. Tenggang
Kuching 0:38 0:13 0:26 0:18 0:50 0:10 0:09 0:47 0:21 0:09 0:01 0:03 0:39 0:07
Miri 0:38 0:25 0:12 0:20 0:12 0:27 0:33 0:09 0:21 0:32 0:40 0:39 0:03 0:36
Sibu 0:13 0:25 0:12 0:05 0:36 0:02 0:09 0:33 0:09 0:07 0:15 0:14 0:26 0:11
Bintulu 0:26 0:12 0:12 0:08 0:24 0:15 0:20 0:20 0:09 0:19 0:28 0:26 0:13 0:24
Mukah 0:18 0:20 0:05 0:08 0:32 0:07 0:14 0:28 0:10 0:13 0:20 0:19 0:21 0:17
Lawas 0:50 0:12 0:36 0:24 0:32 0:39 0:44 0:03 0:31 0:43 0:52 0:50 0:10 0:48
Sarikei 0:10 0:27 0:02 0:15 0:07 0:39 0:07 0:36 0:11 0:05 0:12 0:11 0:28 0:09
Sri Aman 0:09 0:33 0:09 0:20 0:14 0:44 0:07 0:41 0:13 0:01 0:11 0:07 0:34 0:03
Limbang 0:47 0:09 0:33 0:20 0:28 0:03 0:36 0:41 0:28 0:40 0:49 0:47 0:07 0:44
Kapit 0:21 0:21 0:09 0:09 0:10 0:31 0:11 0:13 0:28 0:12 0:23 0:20 0:21 0:17
Betong 0:09 0:32 0:07 0:19 0:13 0:43 0:05 0:01 0:40 0:12 0:11 0:08 0:32 0:04
Bau 0:01 0:40 0:15 0:28 0:20 0:52 0:12 0:11 0:49 0:23 0:11 0:04 0:41 0:08
Serian 0:03 0:39 0:14 0:26 0:19 0:50 0:11 0:07 0:47 0:20 0:08 0:04 0:40 0:04
Marudi 0:39 0:03 0:26 0:13 0:21 0:10 0:28 0:34 0:07 0:21 0:32 0:41 0:40 0:37
Sg. Tenggang 0:07 0:36 0:11 0:24 0:17 0:48 0:09 0:03 0:44 0:17 0:04 0:08 0:04 0:37

Mapa Sarawak z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.