Amazonas kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Amazonas

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Amazonas w linii prostej

Odległość (kilometr)
Chachapoyas
La Peca
Bagua Grande
Colcamar
Espital
Bagua
Rodríguez de Mendoza
Leymebamba
Ingenio
Pedro Ruiz
Varadero
Tocuya
Villa Gonzalo
Santa Rosa
Boca Chinganaza
Chachapoyas 93 82 14 105 98 47 54 34 34 287 62 254 52 257
La Peca 93 16 92 12 11 137 141 63 63 228 153 200 143 203
Bagua Grande 82 16 80 27 16 128 127 55 55 243 144 215 134 218
Colcamar 14 92 80 105 96 55 49 40 40 295 70 263 60 266
Espital 105 12 27 105 14 149 153 75 75 220 165 194 155 196
Bagua 98 11 16 96 14 143 144 70 70 234 159 207 150 210
Rodríguez de Mendoza 47 137 128 55 149 143 50 74 74 308 16 274 7 277
Leymebamba 54 141 127 49 153 144 50 87 87 340 55 307 48 310
Ingenio 34 63 55 40 75 70 74 87 0 256 90 224 81 226
Pedro Ruiz 34 63 55 40 75 70 74 87 0 256 90 224 81 226
Varadero 287 228 243 295 220 234 308 340 256 256 319 34 315 32
Tocuya 62 153 144 70 165 159 16 55 90 90 319 285 10 288
Villa Gonzalo 254 200 215 263 194 207 274 307 224 224 34 285 281 3
Santa Rosa 52 143 134 60 155 150 7 48 81 81 315 10 281 283
Boca Chinganaza 257 203 218 266 196 210 277 310 226 226 32 288 3 283
Odległość (mila)
Chachapoyas
La Peca
Bagua Grande
Colcamar
Espital
Bagua
Rodríguez de Mendoza
Leymebamba
Ingenio
Pedro Ruiz
Varadero
Tocuya
Villa Gonzalo
Santa Rosa
Boca Chinganaza
Chachapoyas 58 51 9 65 61 29 34 21 21 178 39 158 32 160
La Peca 58 10 57 7 7 85 88 39 39 142 95 124 89 126
Bagua Grande 51 10 50 17 10 80 79 34 34 151 89 134 83 135
Colcamar 9 57 50 65 60 34 30 25 25 183 43 163 37 165
Espital 65 7 17 65 9 93 95 47 47 137 103 121 96 122
Bagua 61 7 10 60 9 89 89 43 43 145 99 129 93 130
Rodríguez de Mendoza 29 85 80 34 93 89 31 46 46 191 10 170 4 172
Leymebamba 34 88 79 30 95 89 31 54 54 211 34 191 30 193
Ingenio 21 39 34 25 47 43 46 54 0 159 56 139 50 140
Pedro Ruiz 21 39 34 25 47 43 46 54 0 159 56 139 50 140
Varadero 178 142 151 183 137 145 191 211 159 159 198 21 196 20
Tocuya 39 95 89 43 103 99 10 34 56 56 198 177 6 179
Villa Gonzalo 158 124 134 163 121 129 170 191 139 139 21 177 175 2
Santa Rosa 32 89 83 37 96 93 4 30 50 50 196 6 175 176
Boca Chinganaza 160 126 135 165 122 130 172 193 140 140 20 179 2 176
Czas lotu
Chachapoyas
La Peca
Bagua Grande
Colcamar
Espital
Bagua
Rodríguez de Mendoza
Leymebamba
Ingenio
Pedro Ruiz
Varadero
Tocuya
Villa Gonzalo
Santa Rosa
Boca Chinganaza
Chachapoyas 0:06 0:06 0:01 0:07 0:07 0:03 0:04 0:02 0:02 0:21 0:04 0:19 0:03 0:19
La Peca 0:06 0:01 0:06 0:00 0:00 0:10 0:10 0:04 0:04 0:17 0:11 0:15 0:10 0:15
Bagua Grande 0:06 0:01 0:05 0:02 0:01 0:09 0:09 0:04 0:04 0:18 0:10 0:16 0:10 0:16
Colcamar 0:01 0:06 0:05 0:07 0:07 0:04 0:03 0:02 0:02 0:22 0:05 0:19 0:04 0:19
Espital 0:07 0:00 0:02 0:07 0:01 0:11 0:11 0:05 0:05 0:16 0:12 0:14 0:11 0:14
Bagua 0:07 0:00 0:01 0:07 0:01 0:10 0:10 0:05 0:05 0:17 0:11 0:15 0:11 0:15
Rodríguez de Mendoza 0:03 0:10 0:09 0:04 0:11 0:10 0:03 0:05 0:05 0:23 0:01 0:20 0:00 0:20
Leymebamba 0:04 0:10 0:09 0:03 0:11 0:10 0:03 0:06 0:06 0:25 0:04 0:23 0:03 0:23
Ingenio 0:02 0:04 0:04 0:02 0:05 0:05 0:05 0:06 0:00 0:19 0:06 0:16 0:06 0:16
Pedro Ruiz 0:02 0:04 0:04 0:02 0:05 0:05 0:05 0:06 0:00 0:19 0:06 0:16 0:06 0:16
Varadero 0:21 0:17 0:18 0:22 0:16 0:17 0:23 0:25 0:19 0:19 0:23 0:02 0:23 0:02
Tocuya 0:04 0:11 0:10 0:05 0:12 0:11 0:01 0:04 0:06 0:06 0:23 0:21 0:00 0:21
Villa Gonzalo 0:19 0:15 0:16 0:19 0:14 0:15 0:20 0:23 0:16 0:16 0:02 0:21 0:21 0:00
Santa Rosa 0:03 0:10 0:10 0:04 0:11 0:11 0:00 0:03 0:06 0:06 0:23 0:00 0:21 0:21
Boca Chinganaza 0:19 0:15 0:16 0:19 0:14 0:15 0:20 0:23 0:16 0:16 0:02 0:21 0:00 0:21

Mapa Amazonas z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.