Cajamarca kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Cajamarca

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Cajamarca w linii prostej

Odległość (kilometr)
Cajamarca
Jaen
Tacabamba
Cutervo
Santa Cruz de Succhabamba
Chota
Huambos
Paucamarca
San Marcos
San Pablo
Bambamarca
Socota
Celendín
San Ignacio
Cajabamba
Cajamarca 164 86 93 76 68 92 42 43 34 53 96 52 230 73
Jaen 164 79 75 103 96 84 188 194 157 113 69 148 66 229
Tacabamba 86 79 23 45 19 39 110 116 84 34 13 74 145 150
Cutervo 93 75 23 31 27 18 123 128 82 47 15 92 139 162
Santa Cruz de Succhabamba 76 103 45 31 33 19 113 116 56 47 44 92 165 149
Chota 68 96 19 27 33 36 96 101 65 20 28 65 162 136
Huambos 92 84 39 18 19 36 127 131 76 55 33 101 145 165
Paucamarca 42 188 110 123 113 96 127 7 75 77 122 45 254 41
San Marcos 43 194 116 128 116 101 131 7 76 82 128 52 260 35
San Pablo 34 157 84 82 56 65 76 75 76 59 90 80 220 103
Bambamarca 53 113 34 47 47 20 55 77 82 59 45 46 179 117
Socota 96 69 13 15 44 28 33 122 128 90 45 87 134 162
Celendín 52 148 74 92 92 65 101 45 52 80 46 87 214 85
San Ignacio 230 66 145 139 165 162 145 254 260 220 179 134 214 295
Cajabamba 73 229 150 162 149 136 165 41 35 103 117 162 85 295
Odległość (mila)
Cajamarca
Jaen
Tacabamba
Cutervo
Santa Cruz de Succhabamba
Chota
Huambos
Paucamarca
San Marcos
San Pablo
Bambamarca
Socota
Celendín
San Ignacio
Cajabamba
Cajamarca 102 53 58 47 42 57 26 27 21 33 60 32 143 45
Jaen 102 49 47 64 60 52 117 121 98 70 43 92 41 142
Tacabamba 53 49 14 28 12 24 68 72 52 21 8 46 90 93
Cutervo 58 47 14 19 17 11 76 80 51 29 9 57 86 101
Santa Cruz de Succhabamba 47 64 28 19 21 12 70 72 35 29 27 57 103 93
Chota 42 60 12 17 21 22 60 63 40 12 17 40 101 85
Huambos 57 52 24 11 12 22 79 81 47 34 21 63 90 103
Paucamarca 26 117 68 76 70 60 79 4 47 48 76 28 158 25
San Marcos 27 121 72 80 72 63 81 4 47 51 80 32 162 22
San Pablo 21 98 52 51 35 40 47 47 47 37 56 50 137 64
Bambamarca 33 70 21 29 29 12 34 48 51 37 28 29 111 73
Socota 60 43 8 9 27 17 21 76 80 56 28 54 83 101
Celendín 32 92 46 57 57 40 63 28 32 50 29 54 133 53
San Ignacio 143 41 90 86 103 101 90 158 162 137 111 83 133 183
Cajabamba 45 142 93 101 93 85 103 25 22 64 73 101 53 183
Czas lotu
Cajamarca
Jaen
Tacabamba
Cutervo
Santa Cruz de Succhabamba
Chota
Huambos
Paucamarca
San Marcos
San Pablo
Bambamarca
Socota
Celendín
San Ignacio
Cajabamba
Cajamarca 0:12 0:06 0:06 0:05 0:05 0:06 0:03 0:03 0:02 0:03 0:07 0:03 0:17 0:05
Jaen 0:12 0:05 0:05 0:07 0:07 0:06 0:14 0:14 0:11 0:08 0:05 0:11 0:04 0:17
Tacabamba 0:06 0:05 0:01 0:03 0:01 0:02 0:08 0:08 0:06 0:02 0:00 0:05 0:10 0:11
Cutervo 0:06 0:05 0:01 0:02 0:02 0:01 0:09 0:09 0:06 0:03 0:01 0:06 0:10 0:12
Santa Cruz de Succhabamba 0:05 0:07 0:03 0:02 0:02 0:01 0:08 0:08 0:04 0:03 0:03 0:06 0:12 0:11
Chota 0:05 0:07 0:01 0:02 0:02 0:02 0:07 0:07 0:04 0:01 0:02 0:04 0:12 0:10
Huambos 0:06 0:06 0:02 0:01 0:01 0:02 0:09 0:09 0:05 0:04 0:02 0:07 0:10 0:12
Paucamarca 0:03 0:14 0:08 0:09 0:08 0:07 0:09 0:00 0:05 0:05 0:09 0:03 0:19 0:03
San Marcos 0:03 0:14 0:08 0:09 0:08 0:07 0:09 0:00 0:05 0:06 0:09 0:03 0:19 0:02
San Pablo 0:02 0:11 0:06 0:06 0:04 0:04 0:05 0:05 0:05 0:04 0:06 0:05 0:16 0:07
Bambamarca 0:03 0:08 0:02 0:03 0:03 0:01 0:04 0:05 0:06 0:04 0:03 0:03 0:13 0:08
Socota 0:07 0:05 0:00 0:01 0:03 0:02 0:02 0:09 0:09 0:06 0:03 0:06 0:10 0:12
Celendín 0:03 0:11 0:05 0:06 0:06 0:04 0:07 0:03 0:03 0:05 0:03 0:06 0:16 0:06
San Ignacio 0:17 0:04 0:10 0:10 0:12 0:12 0:10 0:19 0:19 0:16 0:13 0:10 0:16 0:22
Cajabamba 0:05 0:17 0:11 0:12 0:11 0:10 0:12 0:03 0:02 0:07 0:08 0:12 0:06 0:22

Mapa Cajamarca z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.