Junín kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Junín

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Junín w linii prostej

Odległość (kilometr)
Huancayo
La Oroya
Jauja
Satipo
Junín
San Ramón
Palca
Chupaca
Perené
Rio Negro
Huayhuay
Carhuamayo
Yauli
Tarmatambo
San Pedro de Cajas
Huancayo 98 46 110 133 107 90 9 125 113 86 158 106 85 116
La Oroya 98 52 141 41 74 41 90 97 140 22 69 26 24 30
Jauja 46 52 111 87 74 48 39 96 111 44 113 65 40 71
Satipo 110 141 111 149 80 102 114 73 6 148 160 165 117 134
Junín 133 41 87 149 70 51 126 87 146 63 27 57 48 17
San Ramón 107 74 74 80 70 34 105 24 77 90 80 100 53 57
Palca 90 41 48 102 51 34 85 58 100 55 71 67 19 34
Chupaca 9 90 39 114 126 105 85 124 117 77 152 98 79 110
Perené 125 97 96 73 87 24 58 124 68 113 91 123 77 77
Rio Negro 113 140 111 6 146 77 100 117 68 147 156 164 116 131
Huayhuay 86 22 44 148 63 90 55 77 113 147 90 21 37 53
Carhuamayo 158 69 113 160 27 80 71 152 91 156 90 83 73 42
Yauli 106 26 65 165 57 100 67 98 123 164 21 83 49 52
Tarmatambo 85 24 40 117 48 53 19 79 77 116 37 73 49 31
San Pedro de Cajas 116 30 71 134 17 57 34 110 77 131 53 42 52 31
Odległość (mila)
Huancayo
La Oroya
Jauja
Satipo
Junín
San Ramón
Palca
Chupaca
Perené
Rio Negro
Huayhuay
Carhuamayo
Yauli
Tarmatambo
San Pedro de Cajas
Huancayo 61 29 68 83 66 56 6 78 70 53 98 66 53 72
La Oroya 61 32 88 25 46 25 56 60 87 14 43 16 15 19
Jauja 29 32 69 54 46 30 24 60 69 27 70 40 25 44
Satipo 68 88 69 93 50 63 71 45 4 92 99 103 73 83
Junín 83 25 54 93 43 32 78 54 91 39 17 35 30 11
San Ramón 66 46 46 50 43 21 65 15 48 56 50 62 33 35
Palca 56 25 30 63 32 21 53 36 62 34 44 42 12 21
Chupaca 6 56 24 71 78 65 53 77 73 48 94 61 49 68
Perené 78 60 60 45 54 15 36 77 42 70 57 76 48 48
Rio Negro 70 87 69 4 91 48 62 73 42 91 97 102 72 81
Huayhuay 53 14 27 92 39 56 34 48 70 91 56 13 23 33
Carhuamayo 98 43 70 99 17 50 44 94 57 97 56 52 45 26
Yauli 66 16 40 103 35 62 42 61 76 102 13 52 30 32
Tarmatambo 53 15 25 73 30 33 12 49 48 72 23 45 30 19
San Pedro de Cajas 72 19 44 83 11 35 21 68 48 81 33 26 32 19
Czas lotu
Huancayo
La Oroya
Jauja
Satipo
Junín
San Ramón
Palca
Chupaca
Perené
Rio Negro
Huayhuay
Carhuamayo
Yauli
Tarmatambo
San Pedro de Cajas
Huancayo 0:07 0:03 0:08 0:09 0:08 0:06 0:00 0:09 0:08 0:06 0:11 0:07 0:06 0:08
La Oroya 0:07 0:03 0:10 0:03 0:05 0:03 0:06 0:07 0:10 0:01 0:05 0:01 0:01 0:02
Jauja 0:03 0:03 0:08 0:06 0:05 0:03 0:02 0:07 0:08 0:03 0:08 0:04 0:02 0:05
Satipo 0:08 0:10 0:08 0:11 0:05 0:07 0:08 0:05 0:00 0:11 0:11 0:12 0:08 0:10
Junín 0:09 0:03 0:06 0:11 0:05 0:03 0:09 0:06 0:10 0:04 0:02 0:04 0:03 0:01
San Ramón 0:08 0:05 0:05 0:05 0:05 0:02 0:07 0:01 0:05 0:06 0:05 0:07 0:03 0:04
Palca 0:06 0:03 0:03 0:07 0:03 0:02 0:06 0:04 0:07 0:04 0:05 0:05 0:01 0:02
Chupaca 0:00 0:06 0:02 0:08 0:09 0:07 0:06 0:09 0:08 0:05 0:11 0:07 0:05 0:08
Perené 0:09 0:07 0:07 0:05 0:06 0:01 0:04 0:09 0:05 0:08 0:06 0:09 0:05 0:05
Rio Negro 0:08 0:10 0:08 0:00 0:10 0:05 0:07 0:08 0:05 0:11 0:11 0:12 0:08 0:09
Huayhuay 0:06 0:01 0:03 0:11 0:04 0:06 0:04 0:05 0:08 0:11 0:06 0:01 0:02 0:03
Carhuamayo 0:11 0:05 0:08 0:11 0:02 0:05 0:05 0:11 0:06 0:11 0:06 0:06 0:05 0:03
Yauli 0:07 0:01 0:04 0:12 0:04 0:07 0:05 0:07 0:09 0:12 0:01 0:06 0:03 0:03
Tarmatambo 0:06 0:01 0:02 0:08 0:03 0:03 0:01 0:05 0:05 0:08 0:02 0:05 0:03 0:02
San Pedro de Cajas 0:08 0:02 0:05 0:10 0:01 0:04 0:02 0:08 0:05 0:09 0:03 0:03 0:03 0:02

Mapa Junín z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.