Piura kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Piura

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Piura w linii prostej

Odległość (kilometr)
Piura
Sullana
Talara
Chulucanas
Catacaos
Paita
La Unión
Tambogrande
Marcavelica
Querecotillo
Sechura
Buenos Aires
San Cristo
Mancora
La Arena
Piura 34 99 53 9 55 26 43 36 40 45 74 35 130 19
Sullana 34 73 63 42 52 58 39 2 7 76 90 67 96 51
Talara 99 73 136 101 59 109 110 71 75 120 164 117 59 106
Chulucanas 53 63 136 60 106 73 27 65 61 89 29 78 148 67
Catacaos 9 42 101 60 52 17 52 43 47 36 78 26 136 10
Paita 55 52 59 106 52 54 87 51 58 62 129 61 109 53
La Unión 26 58 109 73 17 54 69 58 64 19 87 10 149 7
Tambogrande 43 39 110 27 52 87 69 40 36 87 56 76 121 61
Marcavelica 36 2 71 65 43 51 58 40 8 76 92 68 95 52
Querecotillo 40 7 75 61 47 58 64 36 8 82 89 73 93 57
Sechura 45 76 120 89 36 62 19 87 76 82 100 11 164 27
Buenos Aires 74 90 164 29 78 129 87 56 92 89 100 89 176 83
San Cristo 35 67 117 78 26 61 10 76 68 73 11 89 158 17
Mancora 130 96 59 148 136 109 149 121 95 93 164 176 158 143
La Arena 19 51 106 67 10 53 7 61 52 57 27 83 17 143
Odległość (mila)
Piura
Sullana
Talara
Chulucanas
Catacaos
Paita
La Unión
Tambogrande
Marcavelica
Querecotillo
Sechura
Buenos Aires
San Cristo
Mancora
La Arena
Piura 21 62 33 6 34 16 27 22 25 28 46 22 81 12
Sullana 21 45 39 26 32 36 24 1 4 47 56 42 60 32
Talara 62 45 85 63 37 68 68 44 47 75 102 73 37 66
Chulucanas 33 39 85 37 66 45 17 40 38 55 18 48 92 42
Catacaos 6 26 63 37 32 11 32 27 29 22 48 16 85 6
Paita 34 32 37 66 32 34 54 32 36 39 80 38 68 33
La Unión 16 36 68 45 11 34 43 36 40 12 54 6 93 4
Tambogrande 27 24 68 17 32 54 43 25 22 54 35 47 75 38
Marcavelica 22 1 44 40 27 32 36 25 5 47 57 42 59 32
Querecotillo 25 4 47 38 29 36 40 22 5 51 55 45 58 35
Sechura 28 47 75 55 22 39 12 54 47 51 62 7 102 17
Buenos Aires 46 56 102 18 48 80 54 35 57 55 62 55 109 52
San Cristo 22 42 73 48 16 38 6 47 42 45 7 55 98 11
Mancora 81 60 37 92 85 68 93 75 59 58 102 109 98 89
La Arena 12 32 66 42 6 33 4 38 32 35 17 52 11 89
Czas lotu
Piura
Sullana
Talara
Chulucanas
Catacaos
Paita
La Unión
Tambogrande
Marcavelica
Querecotillo
Sechura
Buenos Aires
San Cristo
Mancora
La Arena
Piura 0:02 0:07 0:04 0:00 0:04 0:01 0:03 0:02 0:02 0:03 0:05 0:02 0:09 0:01
Sullana 0:02 0:05 0:04 0:03 0:03 0:04 0:02 0:00 0:00 0:05 0:06 0:05 0:07 0:03
Talara 0:07 0:05 0:10 0:07 0:04 0:08 0:08 0:05 0:05 0:08 0:12 0:08 0:04 0:07
Chulucanas 0:04 0:04 0:10 0:04 0:07 0:05 0:02 0:04 0:04 0:06 0:02 0:05 0:11 0:05
Catacaos 0:00 0:03 0:07 0:04 0:03 0:01 0:03 0:03 0:03 0:02 0:05 0:01 0:10 0:00
Paita 0:04 0:03 0:04 0:07 0:03 0:04 0:06 0:03 0:04 0:04 0:09 0:04 0:08 0:03
La Unión 0:01 0:04 0:08 0:05 0:01 0:04 0:05 0:04 0:04 0:01 0:06 0:00 0:11 0:00
Tambogrande 0:03 0:02 0:08 0:02 0:03 0:06 0:05 0:03 0:02 0:06 0:04 0:05 0:09 0:04
Marcavelica 0:02 0:00 0:05 0:04 0:03 0:03 0:04 0:03 0:00 0:05 0:06 0:05 0:07 0:03
Querecotillo 0:02 0:00 0:05 0:04 0:03 0:04 0:04 0:02 0:00 0:06 0:06 0:05 0:06 0:04
Sechura 0:03 0:05 0:08 0:06 0:02 0:04 0:01 0:06 0:05 0:06 0:07 0:00 0:12 0:01
Buenos Aires 0:05 0:06 0:12 0:02 0:05 0:09 0:06 0:04 0:06 0:06 0:07 0:06 0:13 0:06
San Cristo 0:02 0:05 0:08 0:05 0:01 0:04 0:00 0:05 0:05 0:05 0:00 0:06 0:11 0:01
Mancora 0:09 0:07 0:04 0:11 0:10 0:08 0:11 0:09 0:07 0:06 0:12 0:13 0:11 0:10
La Arena 0:01 0:03 0:07 0:05 0:00 0:03 0:00 0:04 0:03 0:04 0:01 0:06 0:01 0:10

Mapa Piura z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.