Peru kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Peru

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Peru w linii prostej

Odległość (kilometr)
Lima
Arequipa
Trujillo
Chiclayo
Iquitos
Huancayo
Piura
Chimbote
Pucallpa
Tacna
Ica
Juliaca
Sullana
Huánuco
Ayacucho
Lima 764 491 664 1 014 199 860 373 492 984 264 838 893 253 329
Arequipa 764 1 229 1 402 1 419 623 1 593 1 117 949 226 519 181 1 623 881 462
Trujillo 491 1 229 174 803 608 370 118 495 1 454 754 1 269 402 367 769
Chiclayo 664 1 402 174 804 779 195 292 612 1 627 928 1 436 229 530 940
Iquitos 1 014 1 419 803 804 951 835 837 535 1 620 1 179 1 350 835 763 1 052
Huancayo 199 623 608 779 951 970 498 417 848 228 667 1 001 264 161
Piura 860 1 593 370 195 835 970 487 761 1 818 1 123 1 621 34 715 1 131
Chimbote 373 1 117 118 292 837 498 487 452 1 341 636 1 163 520 275 658
Pucallpa 492 949 495 612 535 417 761 452 1 167 645 925 782 254 533
Tacna 984 226 1 454 1 627 1 620 848 1 818 1 341 1 167 732 281 1 849 1 107 687
Ica 264 519 754 928 1 179 228 1 123 636 645 732 622 1 156 463 191
Juliaca 838 181 1 269 1 436 1 350 667 1 621 1 163 925 281 622 1 650 906 512
Sullana 893 1 623 402 229 835 1 001 34 520 782 1 849 1 156 1 650 745 1 161
Huánuco 253 881 367 530 763 264 715 275 254 1 107 463 906 745 421
Ayacucho 329 462 769 940 1 052 161 1 131 658 533 687 191 512 1 161 421
Odległość (mila)
Lima
Arequipa
Trujillo
Chiclayo
Iquitos
Huancayo
Piura
Chimbote
Pucallpa
Tacna
Ica
Juliaca
Sullana
Huánuco
Ayacucho
Lima 475 305 413 630 124 534 232 306 611 164 521 555 157 204
Arequipa 475 764 871 882 387 990 694 590 140 322 112 1 008 547 287
Trujillo 305 764 108 499 378 230 73 308 903 469 789 250 228 478
Chiclayo 413 871 108 500 484 121 181 380 1 011 577 892 142 329 584
Iquitos 630 882 499 500 591 519 520 332 1 007 733 839 519 474 654
Huancayo 124 387 378 484 591 603 309 259 527 142 414 622 164 100
Piura 534 990 230 121 519 603 303 473 1 130 698 1 007 21 444 703
Chimbote 232 694 73 181 520 309 303 281 833 395 723 323 171 409
Pucallpa 306 590 308 380 332 259 473 281 725 401 575 486 158 331
Tacna 611 140 903 1 011 1 007 527 1 130 833 725 455 175 1 149 688 427
Ica 164 322 469 577 733 142 698 395 401 455 386 718 288 119
Juliaca 521 112 789 892 839 414 1 007 723 575 175 386 1 025 563 318
Sullana 555 1 008 250 142 519 622 21 323 486 1 149 718 1 025 463 721
Huánuco 157 547 228 329 474 164 444 171 158 688 288 563 463 262
Ayacucho 204 287 478 584 654 100 703 409 331 427 119 318 721 262
Czas lotu
Lima
Arequipa
Trujillo
Chiclayo
Iquitos
Huancayo
Piura
Chimbote
Pucallpa
Tacna
Ica
Juliaca
Sullana
Huánuco
Ayacucho
Lima 0:57 0:36 0:49 1:16 0:14 1:04 0:27 0:36 1:13 0:19 1:02 1:06 0:18 0:24
Arequipa 0:57 1:32 1:45 1:46 0:46 1:59 1:23 1:11 0:16 0:38 0:13 2:01 1:06 0:34
Trujillo 0:36 1:32 0:13 1:00 0:45 0:27 0:08 0:37 1:49 0:56 1:35 0:30 0:27 0:57
Chiclayo 0:49 1:45 0:13 1:00 0:58 0:14 0:21 0:45 2:02 1:09 1:47 0:17 0:39 1:10
Iquitos 1:16 1:46 1:00 1:00 1:11 1:02 1:02 0:40 2:01 1:28 1:41 1:02 0:57 1:18
Huancayo 0:14 0:46 0:45 0:58 1:11 1:12 0:37 0:31 1:03 0:17 0:50 1:15 0:19 0:12
Piura 1:04 1:59 0:27 0:14 1:02 1:12 0:36 0:57 2:16 1:24 2:01 0:02 0:53 1:24
Chimbote 0:27 1:23 0:08 0:21 1:02 0:37 0:36 0:33 1:40 0:47 1:27 0:39 0:20 0:49
Pucallpa 0:36 1:11 0:37 0:45 0:40 0:31 0:57 0:33 1:27 0:48 1:09 0:58 0:19 0:39
Tacna 1:13 0:16 1:49 2:02 2:01 1:03 2:16 1:40 1:27 0:54 0:21 2:18 1:23 0:51
Ica 0:19 0:38 0:56 1:09 1:28 0:17 1:24 0:47 0:48 0:54 0:46 1:26 0:34 0:14
Juliaca 1:02 0:13 1:35 1:47 1:41 0:50 2:01 1:27 1:09 0:21 0:46 2:03 1:07 0:38
Sullana 1:06 2:01 0:30 0:17 1:02 1:15 0:02 0:39 0:58 2:18 1:26 2:03 0:55 1:27
Huánuco 0:18 1:06 0:27 0:39 0:57 0:19 0:53 0:20 0:19 1:23 0:34 1:07 0:55 0:31
Ayacucho 0:24 0:34 0:57 1:10 1:18 0:12 1:24 0:49 0:39 0:51 0:14 0:38 1:27 0:31

Mapa Peru z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.

Tabela odległości według regionów w Peru