województwo dolnośląskie kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami województwo dolnośląskie

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości województwo dolnośląskie w linii prostej

Odległość (kilometr)
Wałbrzych
Legnica
Jelenia Góra
Wrocław
Przedmieście Świdnickie
Nadodrze
Dzierżoniów
Zgorzelec
Oława
Kłodzko
Plac Grunwaldzki
Świebodzice
Kamienna Góra
Przedmieście Oławskie
Gądów
Wałbrzych 50 41 65 64 66 26 99 74 45 67 11 18 66 62
Legnica 50 45 61 61 61 63 81 84 92 63 40 48 63 56
Jelenia Góra 41 45 94 93 94 67 58 110 83 96 41 25 95 89
Wrocław 65 61 94 1 1 50 141 26 79 2 57 79 2 5
Przedmieście Świdnickie 64 61 93 1 2 49 140 26 78 3 56 78 3 5
Nadodrze 66 61 94 1 2 51 141 27 80 2 58 79 3 5
Dzierżoniów 26 63 67 50 49 51 124 51 32 51 28 44 50 49
Zgorzelec 99 81 58 141 140 141 124 161 140 143 97 82 143 136
Oława 74 84 110 26 26 27 51 161 72 25 69 90 24 31
Kłodzko 45 92 83 79 78 80 32 140 72 80 52 58 79 80
Plac Grunwaldzki 67 63 96 2 3 2 51 143 25 80 59 81 1 7
Świebodzice 11 40 41 57 56 58 28 97 69 52 59 22 58 54
Kamienna Góra 18 48 25 79 78 79 44 82 90 58 81 22 80 75
Przedmieście Oławskie 66 63 95 2 3 3 50 143 24 79 1 58 80 8
Gądów 62 56 89 5 5 5 49 136 31 80 7 54 75 8
Odległość (mila)
Wałbrzych
Legnica
Jelenia Góra
Wrocław
Przedmieście Świdnickie
Nadodrze
Dzierżoniów
Zgorzelec
Oława
Kłodzko
Plac Grunwaldzki
Świebodzice
Kamienna Góra
Przedmieście Oławskie
Gądów
Wałbrzych 31 25 40 40 41 16 62 46 28 42 7 11 41 39
Legnica 31 28 38 38 38 39 50 52 57 39 25 30 39 35
Jelenia Góra 25 28 58 58 58 42 36 68 52 60 25 16 59 55
Wrocław 40 38 58 1 1 31 88 16 49 1 35 49 1 3
Przedmieście Świdnickie 40 38 58 1 1 30 87 16 48 2 35 48 2 3
Nadodrze 41 38 58 1 1 32 88 17 50 1 36 49 2 3
Dzierżoniów 16 39 42 31 30 32 77 32 20 32 17 27 31 30
Zgorzelec 62 50 36 88 87 88 77 100 87 89 60 51 89 85
Oława 46 52 68 16 16 17 32 100 45 16 43 56 15 19
Kłodzko 28 57 52 49 48 50 20 87 45 50 32 36 49 50
Plac Grunwaldzki 42 39 60 1 2 1 32 89 16 50 37 50 1 4
Świebodzice 7 25 25 35 35 36 17 60 43 32 37 14 36 34
Kamienna Góra 11 30 16 49 48 49 27 51 56 36 50 14 50 47
Przedmieście Oławskie 41 39 59 1 2 2 31 89 15 49 1 36 50 5
Gądów 39 35 55 3 3 3 30 85 19 50 4 34 47 5
Czas lotu
Wałbrzych
Legnica
Jelenia Góra
Wrocław
Przedmieście Świdnickie
Nadodrze
Dzierżoniów
Zgorzelec
Oława
Kłodzko
Plac Grunwaldzki
Świebodzice
Kamienna Góra
Przedmieście Oławskie
Gądów
Wałbrzych 0:03 0:03 0:04 0:04 0:04 0:01 0:07 0:05 0:03 0:04 0:00 0:01 0:04 0:04
Legnica 0:03 0:03 0:04 0:04 0:04 0:04 0:06 0:06 0:06 0:04 0:02 0:03 0:04 0:04
Jelenia Góra 0:03 0:03 0:07 0:06 0:07 0:05 0:04 0:08 0:06 0:07 0:03 0:01 0:07 0:06
Wrocław 0:04 0:04 0:07 0:00 0:00 0:03 0:10 0:01 0:05 0:00 0:04 0:05 0:00 0:00
Przedmieście Świdnickie 0:04 0:04 0:06 0:00 0:00 0:03 0:10 0:01 0:05 0:00 0:04 0:05 0:00 0:00
Nadodrze 0:04 0:04 0:07 0:00 0:00 0:03 0:10 0:02 0:06 0:00 0:04 0:05 0:00 0:00
Dzierżoniów 0:01 0:04 0:05 0:03 0:03 0:03 0:09 0:03 0:02 0:03 0:02 0:03 0:03 0:03
Zgorzelec 0:07 0:06 0:04 0:10 0:10 0:10 0:09 0:12 0:10 0:10 0:07 0:06 0:10 0:10
Oława 0:05 0:06 0:08 0:01 0:01 0:02 0:03 0:12 0:05 0:01 0:05 0:06 0:01 0:02
Kłodzko 0:03 0:06 0:06 0:05 0:05 0:06 0:02 0:10 0:05 0:05 0:03 0:04 0:05 0:05
Plac Grunwaldzki 0:04 0:04 0:07 0:00 0:00 0:00 0:03 0:10 0:01 0:05 0:04 0:06 0:00 0:00
Świebodzice 0:00 0:02 0:03 0:04 0:04 0:04 0:02 0:07 0:05 0:03 0:04 0:01 0:04 0:04
Kamienna Góra 0:01 0:03 0:01 0:05 0:05 0:05 0:03 0:06 0:06 0:04 0:06 0:01 0:05 0:05
Przedmieście Oławskie 0:04 0:04 0:07 0:00 0:00 0:00 0:03 0:10 0:01 0:05 0:00 0:04 0:05 0:00
Gądów 0:04 0:04 0:06 0:00 0:00 0:00 0:03 0:10 0:02 0:05 0:00 0:04 0:05 0:00

Mapa województwo dolnośląskie z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.