Polska kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Polska

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Polska w linii prostej

Odległość (kilometr)
Warszawa
Kraków
Lublin
Katowice
Radom
Kielce
Rzeszów
Rybnik
Elbląg
Płock
Wałbrzych
Gorzów Wielkopolski
Włocławek
Chorzów
Koszalin
Warszawa 253 153 259 93 153 254 293 239 95 365 394 140 258 388
Kraków 253 228 69 172 103 148 100 457 277 271 441 294 75 526
Lublin 153 228 273 100 142 141 312 387 244 443 528 286 275 540
Katowice 259 69 273 197 133 214 39 434 259 202 380 266 6 478
Radom 93 172 100 197 70 163 235 328 162 348 431 199 198 456
Kielce 153 103 142 133 70 134 171 375 197 306 424 225 134 476
Rzeszów 254 148 141 214 163 134 247 491 322 414 557 355 219 609
Rybnik 293 100 312 39 235 171 247 455 284 177 372 287 37 483
Elbląg 239 457 387 434 328 375 491 455 180 432 318 169 430 210
Płock 95 277 244 259 162 197 322 284 180 308 302 45 255 297
Wałbrzych 365 271 443 202 348 306 414 177 432 308 230 284 196 381
Gorzów Wielkopolski 394 441 528 380 431 424 557 372 318 302 230 258 373 174
Włocławek 140 294 286 266 199 225 355 287 169 45 284 258 262 257
Chorzów 258 75 275 6 198 134 219 37 430 255 196 373 262 472
Koszalin 388 526 540 478 456 476 609 483 210 297 381 174 257 472
Odległość (mila)
Warszawa
Kraków
Lublin
Katowice
Radom
Kielce
Rzeszów
Rybnik
Elbląg
Płock
Wałbrzych
Gorzów Wielkopolski
Włocławek
Chorzów
Koszalin
Warszawa 157 95 161 58 95 158 182 149 59 227 245 87 160 241
Kraków 157 142 43 107 64 92 62 284 172 168 274 183 47 327
Lublin 95 142 170 62 88 88 194 240 152 275 328 178 171 336
Katowice 161 43 170 122 83 133 24 270 161 126 236 165 4 297
Radom 58 107 62 122 43 101 146 204 101 216 268 124 123 283
Kielce 95 64 88 83 43 83 106 233 122 190 263 140 83 296
Rzeszów 158 92 88 133 101 83 153 305 200 257 346 221 136 378
Rybnik 182 62 194 24 146 106 153 283 176 110 231 178 23 300
Elbląg 149 284 240 270 204 233 305 283 112 268 198 105 267 130
Płock 59 172 152 161 101 122 200 176 112 191 188 28 158 185
Wałbrzych 227 168 275 126 216 190 257 110 268 191 143 176 122 237
Gorzów Wielkopolski 245 274 328 236 268 263 346 231 198 188 143 160 232 108
Włocławek 87 183 178 165 124 140 221 178 105 28 176 160 163 160
Chorzów 160 47 171 4 123 83 136 23 267 158 122 232 163 293
Koszalin 241 327 336 297 283 296 378 300 130 185 237 108 160 293
Czas lotu
Warszawa
Kraków
Lublin
Katowice
Radom
Kielce
Rzeszów
Rybnik
Elbląg
Płock
Wałbrzych
Gorzów Wielkopolski
Włocławek
Chorzów
Koszalin
Warszawa 0:18 0:11 0:19 0:06 0:11 0:19 0:21 0:17 0:07 0:27 0:29 0:10 0:19 0:29
Kraków 0:18 0:17 0:05 0:12 0:07 0:11 0:07 0:34 0:20 0:20 0:33 0:22 0:05 0:39
Lublin 0:11 0:17 0:20 0:07 0:10 0:10 0:23 0:29 0:18 0:33 0:39 0:21 0:20 0:40
Katowice 0:19 0:05 0:20 0:14 0:09 0:16 0:02 0:32 0:19 0:15 0:28 0:19 0:00 0:35
Radom 0:06 0:12 0:07 0:14 0:05 0:12 0:17 0:24 0:12 0:26 0:32 0:14 0:14 0:34
Kielce 0:11 0:07 0:10 0:09 0:05 0:10 0:12 0:28 0:14 0:22 0:31 0:16 0:10 0:35
Rzeszów 0:19 0:11 0:10 0:16 0:12 0:10 0:18 0:36 0:24 0:31 0:41 0:26 0:16 0:45
Rybnik 0:21 0:07 0:23 0:02 0:17 0:12 0:18 0:34 0:21 0:13 0:27 0:21 0:02 0:36
Elbląg 0:17 0:34 0:29 0:32 0:24 0:28 0:36 0:34 0:13 0:32 0:23 0:12 0:32 0:15
Płock 0:07 0:20 0:18 0:19 0:12 0:14 0:24 0:21 0:13 0:23 0:22 0:03 0:19 0:22
Wałbrzych 0:27 0:20 0:33 0:15 0:26 0:22 0:31 0:13 0:32 0:23 0:17 0:21 0:14 0:28
Gorzów Wielkopolski 0:29 0:33 0:39 0:28 0:32 0:31 0:41 0:27 0:23 0:22 0:17 0:19 0:27 0:13
Włocławek 0:10 0:22 0:21 0:19 0:14 0:16 0:26 0:21 0:12 0:03 0:21 0:19 0:19 0:19
Chorzów 0:19 0:05 0:20 0:00 0:14 0:10 0:16 0:02 0:32 0:19 0:14 0:27 0:19 0:35
Koszalin 0:29 0:39 0:40 0:35 0:34 0:35 0:45 0:36 0:15 0:22 0:28 0:13 0:19 0:35

Mapa Polska z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.

Tabela odległości według regionów w Polska