Portugalia kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Portugalia

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Portugalia w linii prostej

Odległość (kilometr)
Lizbona
Porto
Braga
Setúbal
Coimbra
Funchal
Évora
Aveiro
Leiria
Faro
Viana do Castelo
Beja
Bragança
Castelo Branco
Guarda
Lizbona 275 322 29 178 972 108 219 119 216 333 135 399 188 259
Porto 275 47 293 106 1 198 293 57 157 463 63 354 171 175 132
Braga 322 47 339 149 1 242 334 103 203 506 37 396 142 208 149
Setúbal 29 293 339 192 975 86 236 136 188 353 106 408 188 264
Coimbra 178 106 149 192 1 132 188 51 61 358 168 249 226 90 105
Funchal 972 1 198 1 242 975 1 132 1 046 1 153 1 072 952 1 234 1 014 1 356 1 160 1 228
Évora 108 293 334 86 188 1 046 239 152 173 356 62 373 143 226
Aveiro 219 57 103 236 51 1 153 239 101 408 118 300 205 134 118
Leiria 119 157 203 136 61 1 072 152 101 313 217 209 287 112 158
Faro 216 463 506 188 358 952 173 408 313 526 111 542 314 396
Viana do Castelo 333 63 37 353 168 1 234 356 118 217 526 417 172 237 183
Beja 135 354 396 106 249 1 014 62 300 209 111 417 432 203 285
Bragança 399 171 142 408 226 1 356 373 205 287 542 172 432 230 147
Castelo Branco 188 175 208 188 90 1 160 143 134 112 314 237 203 230 82
Guarda 259 132 149 264 105 1 228 226 118 158 396 183 285 147 82
Odległość (mila)
Lizbona
Porto
Braga
Setúbal
Coimbra
Funchal
Évora
Aveiro
Leiria
Faro
Viana do Castelo
Beja
Bragança
Castelo Branco
Guarda
Lizbona 171 200 18 111 604 67 136 74 134 207 84 248 117 161
Porto 171 29 182 66 744 182 35 98 288 39 220 106 109 82
Braga 200 29 211 93 772 208 64 126 314 23 246 88 129 93
Setúbal 18 182 211 119 606 53 147 85 117 219 66 254 117 164
Coimbra 111 66 93 119 703 117 32 38 222 104 155 140 56 65
Funchal 604 744 772 606 703 650 716 666 592 767 630 843 721 763
Évora 67 182 208 53 117 650 149 94 107 221 39 232 89 140
Aveiro 136 35 64 147 32 716 149 63 254 73 186 127 83 73
Leiria 74 98 126 85 38 666 94 63 194 135 130 178 70 98
Faro 134 288 314 117 222 592 107 254 194 327 69 337 195 246
Viana do Castelo 207 39 23 219 104 767 221 73 135 327 259 107 147 114
Beja 84 220 246 66 155 630 39 186 130 69 259 268 126 177
Bragança 248 106 88 254 140 843 232 127 178 337 107 268 143 91
Castelo Branco 117 109 129 117 56 721 89 83 70 195 147 126 143 51
Guarda 161 82 93 164 65 763 140 73 98 246 114 177 91 51
Czas lotu
Lizbona
Porto
Braga
Setúbal
Coimbra
Funchal
Évora
Aveiro
Leiria
Faro
Viana do Castelo
Beja
Bragança
Castelo Branco
Guarda
Lizbona 0:20 0:24 0:02 0:13 1:12 0:08 0:16 0:08 0:16 0:24 0:10 0:29 0:14 0:19
Porto 0:20 0:03 0:21 0:07 1:29 0:21 0:04 0:11 0:34 0:04 0:26 0:12 0:13 0:09
Braga 0:24 0:03 0:25 0:11 1:33 0:25 0:07 0:15 0:37 0:02 0:29 0:10 0:15 0:11
Setúbal 0:02 0:21 0:25 0:14 1:13 0:06 0:17 0:10 0:14 0:26 0:07 0:30 0:14 0:19
Coimbra 0:13 0:07 0:11 0:14 1:24 0:14 0:03 0:04 0:26 0:12 0:18 0:16 0:06 0:07
Funchal 1:12 1:29 1:33 1:13 1:24 1:18 1:26 1:20 1:11 1:32 1:16 1:41 1:27 1:32
Évora 0:08 0:21 0:25 0:06 0:14 1:18 0:17 0:11 0:12 0:26 0:04 0:27 0:10 0:16
Aveiro 0:16 0:04 0:07 0:17 0:03 1:26 0:17 0:07 0:30 0:08 0:22 0:15 0:10 0:08
Leiria 0:08 0:11 0:15 0:10 0:04 1:20 0:11 0:07 0:23 0:16 0:15 0:21 0:08 0:11
Faro 0:16 0:34 0:37 0:14 0:26 1:11 0:12 0:30 0:23 0:39 0:08 0:40 0:23 0:29
Viana do Castelo 0:24 0:04 0:02 0:26 0:12 1:32 0:26 0:08 0:16 0:39 0:31 0:12 0:17 0:13
Beja 0:10 0:26 0:29 0:07 0:18 1:16 0:04 0:22 0:15 0:08 0:31 0:32 0:15 0:21
Bragança 0:29 0:12 0:10 0:30 0:16 1:41 0:27 0:15 0:21 0:40 0:12 0:32 0:17 0:11
Castelo Branco 0:14 0:13 0:15 0:14 0:06 1:27 0:10 0:10 0:08 0:23 0:17 0:15 0:17 0:06
Guarda 0:19 0:09 0:11 0:19 0:07 1:32 0:16 0:08 0:11 0:29 0:13 0:21 0:11 0:06

Mapa Portugalia z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.

Tabela odległości według regionów w Portugalia