Bitlis kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Bitlis

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Bitlis w linii prostej

Odległość (kilometr)
Bitlis
Tatvan
Ahlat
Adilcevaz
Güroymak
Hizan
mahalle ?
mahalle
mahalle ?
mahalle ?
mahalle
Üçkardeş
mahalle ?
mahalle
Beş Minare Mahallesi
Bitlis 19 51 71 21 34 48 18 62 12 34 21 55 17 7
Tatvan 19 33 52 24 33 33 10 61 31 46 23 41 15 13
Ahlat 51 33 22 45 59 39 41 82 63 69 54 44 46 45
Adilcevaz 71 52 22 67 70 42 57 87 82 91 68 44 61 64
Güroymak 21 24 45 67 53 58 32 81 29 24 41 65 34 18
Hizan 34 33 59 70 53 30 23 28 37 67 12 34 19 35
mahalle ? 48 33 39 42 58 30 30 79 33 31 44
mahalle 18 10 41 57 32 23 30 51 28 14 37 15
mahalle ? 62 61 82 87 81 28 51 94 40 48 63
mahalle ? 12 31 63 82 29 37 28 33 26 25 18
mahalle 34 46 69 91 24 67 79 94 33 55 86 35
Üçkardeş 21 23 54 68 41 12 33 14 40 26 55 39 9 23
mahalle ? 55 41 44 44 65 34 37 86 39 38 51
mahalle 17 15 46 61 34 19 31 48 25 9 38 16
Beş Minare Mahallesi 7 13 45 64 18 35 44 15 63 18 35 23 51 16
Odległość (mila)
Bitlis
Tatvan
Ahlat
Adilcevaz
Güroymak
Hizan
mahalle ?
mahalle
mahalle ?
mahalle ?
mahalle
Üçkardeş
mahalle ?
mahalle
Beş Minare Mahallesi
Bitlis 12 32 44 13 21 30 11 39 7 21 13 34 11 4
Tatvan 12 21 32 15 21 21 6 38 19 29 14 25 9 8
Ahlat 32 21 14 28 37 24 25 51 39 43 34 27 29 28
Adilcevaz 44 32 14 42 43 26 35 54 51 57 42 27 38 40
Güroymak 13 15 28 42 33 36 20 50 18 15 25 40 21 11
Hizan 21 21 37 43 33 19 14 17 23 42 7 21 12 22
mahalle ? 30 21 24 26 36 19 19 49 21 19 27
mahalle 11 6 25 35 20 14 19 32 17 9 23 9
mahalle ? 39 38 51 54 50 17 32 58 25 30 39
mahalle ? 7 19 39 51 18 23 17 21 16 16 11
mahalle 21 29 43 57 15 42 49 58 21 34 53 22
Üçkardeş 13 14 34 42 25 7 21 9 25 16 34 24 6 14
mahalle ? 34 25 27 27 40 21 23 53 24 24 32
mahalle 11 9 29 38 21 12 19 30 16 6 24 10
Beş Minare Mahallesi 4 8 28 40 11 22 27 9 39 11 22 14 32 10
Czas lotu
Bitlis
Tatvan
Ahlat
Adilcevaz
Güroymak
Hizan
mahalle ?
mahalle
mahalle ?
mahalle ?
mahalle
Üçkardeş
mahalle ?
mahalle
Beş Minare Mahallesi
Bitlis 0:01 0:03 0:05 0:01 0:02 0:03 0:01 0:04 0:00 0:02 0:01 0:04 0:01 0:00
Tatvan 0:01 0:02 0:03 0:01 0:02 0:02 0:00 0:04 0:02 0:03 0:01 0:03 0:01 0:00
Ahlat 0:03 0:02 0:01 0:03 0:04 0:02 0:03 0:06 0:04 0:05 0:04 0:03 0:03 0:03
Adilcevaz 0:05 0:03 0:01 0:05 0:05 0:03 0:04 0:06 0:06 0:06 0:05 0:03 0:04 0:04
Güroymak 0:01 0:01 0:03 0:05 0:03 0:04 0:02 0:06 0:02 0:01 0:03 0:04 0:02 0:01
Hizan 0:02 0:02 0:04 0:05 0:03 0:02 0:01 0:02 0:02 0:05 0:00 0:02 0:01 0:02
mahalle ? 0:03 0:02 0:02 0:03 0:04 0:02 0:02 0:05 0:02 0:02 0:03
mahalle 0:01 0:00 0:03 0:04 0:02 0:01 0:02 0:03 0:02 0:01 0:02 0:01
mahalle ? 0:04 0:04 0:06 0:06 0:06 0:02 0:03 0:07 0:03 0:03 0:04
mahalle ? 0:00 0:02 0:04 0:06 0:02 0:02 0:02 0:02 0:01 0:01 0:01
mahalle 0:02 0:03 0:05 0:06 0:01 0:05 0:05 0:07 0:02 0:04 0:06 0:02
Üçkardeş 0:01 0:01 0:04 0:05 0:03 0:00 0:02 0:01 0:03 0:01 0:04 0:02 0:00 0:01
mahalle ? 0:04 0:03 0:03 0:03 0:04 0:02 0:02 0:06 0:02 0:02 0:03
mahalle 0:01 0:01 0:03 0:04 0:02 0:01 0:02 0:03 0:01 0:00 0:02 0:01
Beş Minare Mahallesi 0:00 0:00 0:03 0:04 0:01 0:02 0:03 0:01 0:04 0:01 0:02 0:01 0:03 0:01

Mapa Bitlis z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.