Çanakkale kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Çanakkale

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Çanakkale w linii prostej

Odległość (kilometr)
Çanakkale
Biga
Çan
Gelibolu
Ezine
Lapseki
Gürecialtı
Güveylerobası
Eceabat
Yalı
Şahmelek
mahalle
Bayramiç
Kundakçılar
Yenice
Çanakkale 71 56 36 41 31 51 72 6 70 74 36 42 34 76
Biga 71 27 53 91 49 33 21 75 100 23 36 71 36 33
Çan 56 27 54 66 47 42 17 61 73 47 21 45 27 21
Gelibolu 36 53 54 75 8 22 65 37 100 46 34 68 28 73
Ezine 41 91 66 75 69 84 83 44 32 103 57 23 61 80
Lapseki 31 49 47 8 69 21 59 33 92 45 27 60 20 67
Gürecialtı 51 33 42 22 84 21 49 53 103 25 30 70 24 59
Güveylerobası 72 21 17 65 83 59 49 78 85 44 37 60 41 12
Eceabat 6 75 61 37 44 33 53 78 74 77 41 47 39 82
Yalı 70 100 73 100 32 92 103 85 74 117 73 33 79 78
Şahmelek 74 23 47 46 103 45 25 44 77 117 46 86 43 56
mahalle 36 36 21 34 57 27 30 37 41 73 46 41 7 42
Bayramiç 42 71 45 68 23 60 70 60 47 33 86 41 46 56
Kundakçılar 34 36 27 28 61 20 24 41 39 79 43 7 46 47
Yenice 76 33 21 73 80 67 59 12 82 78 56 42 56 47
Odległość (mila)
Çanakkale
Biga
Çan
Gelibolu
Ezine
Lapseki
Gürecialtı
Güveylerobası
Eceabat
Yalı
Şahmelek
mahalle
Bayramiç
Kundakçılar
Yenice
Çanakkale 44 35 22 25 19 32 45 4 43 46 22 26 21 47
Biga 44 17 33 57 30 21 13 47 62 14 22 44 22 21
Çan 35 17 34 41 29 26 11 38 45 29 13 28 17 13
Gelibolu 22 33 34 47 5 14 40 23 62 29 21 42 17 45
Ezine 25 57 41 47 43 52 52 27 20 64 35 14 38 50
Lapseki 19 30 29 5 43 13 37 21 57 28 17 37 12 42
Gürecialtı 32 21 26 14 52 13 30 33 64 16 19 43 15 37
Güveylerobası 45 13 11 40 52 37 30 48 53 27 23 37 25 7
Eceabat 4 47 38 23 27 21 33 48 46 48 25 29 24 51
Yalı 43 62 45 62 20 57 64 53 46 73 45 21 49 48
Şahmelek 46 14 29 29 64 28 16 27 48 73 29 53 27 35
mahalle 22 22 13 21 35 17 19 23 25 45 29 25 4 26
Bayramiç 26 44 28 42 14 37 43 37 29 21 53 25 29 35
Kundakçılar 21 22 17 17 38 12 15 25 24 49 27 4 29 29
Yenice 47 21 13 45 50 42 37 7 51 48 35 26 35 29
Czas lotu
Çanakkale
Biga
Çan
Gelibolu
Ezine
Lapseki
Gürecialtı
Güveylerobası
Eceabat
Yalı
Şahmelek
mahalle
Bayramiç
Kundakçılar
Yenice
Çanakkale 0:05 0:04 0:02 0:03 0:02 0:03 0:05 0:00 0:05 0:05 0:02 0:03 0:02 0:05
Biga 0:05 0:02 0:03 0:06 0:03 0:02 0:01 0:05 0:07 0:01 0:02 0:05 0:02 0:02
Çan 0:04 0:02 0:04 0:04 0:03 0:03 0:01 0:04 0:05 0:03 0:01 0:03 0:02 0:01
Gelibolu 0:02 0:03 0:04 0:05 0:00 0:01 0:04 0:02 0:07 0:03 0:02 0:05 0:02 0:05
Ezine 0:03 0:06 0:04 0:05 0:05 0:06 0:06 0:03 0:02 0:07 0:04 0:01 0:04 0:05
Lapseki 0:02 0:03 0:03 0:00 0:05 0:01 0:04 0:02 0:06 0:03 0:02 0:04 0:01 0:05
Gürecialtı 0:03 0:02 0:03 0:01 0:06 0:01 0:03 0:04 0:07 0:01 0:02 0:05 0:01 0:04
Güveylerobası 0:05 0:01 0:01 0:04 0:06 0:04 0:03 0:05 0:06 0:03 0:02 0:04 0:03 0:00
Eceabat 0:00 0:05 0:04 0:02 0:03 0:02 0:04 0:05 0:05 0:05 0:03 0:03 0:02 0:06
Yalı 0:05 0:07 0:05 0:07 0:02 0:06 0:07 0:06 0:05 0:08 0:05 0:02 0:05 0:05
Şahmelek 0:05 0:01 0:03 0:03 0:07 0:03 0:01 0:03 0:05 0:08 0:03 0:06 0:03 0:04
mahalle 0:02 0:02 0:01 0:02 0:04 0:02 0:02 0:02 0:03 0:05 0:03 0:03 0:00 0:03
Bayramiç 0:03 0:05 0:03 0:05 0:01 0:04 0:05 0:04 0:03 0:02 0:06 0:03 0:03 0:04
Kundakçılar 0:02 0:02 0:02 0:02 0:04 0:01 0:01 0:03 0:02 0:05 0:03 0:00 0:03 0:03
Yenice 0:05 0:02 0:01 0:05 0:05 0:05 0:04 0:00 0:06 0:05 0:04 0:03 0:04 0:03

Mapa Çanakkale z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.