Diyarbakır kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Diyarbakır

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Diyarbakır w linii prostej

Odległość (kilometr)
Diyarbakır
Bismil
Silvan
Ergani
Kulp
Çermik
Lice
Cömert
Çüngüş
Çınar
Dicle
Eyüpler
Dikmencik
Dilimalan
Sati
Diyarbakır 39 73 56 95 72 71 47 88 27 53 44 21 93 13
Bismil 39 44 92 78 111 68 80 127 26 78 47 30 62 27
Silvan 73 44 110 40 136 47 96 151 70 86 47 72 19 65
Ergani 56 92 110 112 31 80 14 42 83 30 64 77 127 69
Kulp 95 78 40 112 142 32 99 154 101 83 53 101 37 91
Çermik 72 111 136 31 142 110 43 17 96 60 92 89 154 85
Lice 71 68 47 80 32 110 67 122 84 51 27 83 57 71
Cömert 47 80 96 14 99 43 67 55 74 18 50 68 113 59
Çüngüş 88 127 151 42 154 17 122 55 113 71 105 106 168 101
Çınar 27 26 70 83 101 96 84 74 113 78 59 7 88 16
Dicle 53 78 86 30 83 60 51 18 71 78 39 73 101 62
Eyüpler 44 47 47 64 53 92 27 50 105 59 39 56 63 45
Dikmencik 21 30 72 77 101 89 83 68 106 7 73 56 91 12
Dilimalan 93 62 19 127 37 154 57 113 168 88 101 63 91 84
Sati 13 27 65 69 91 85 71 59 101 16 62 45 12 84
Odległość (mila)
Diyarbakır
Bismil
Silvan
Ergani
Kulp
Çermik
Lice
Cömert
Çüngüş
Çınar
Dicle
Eyüpler
Dikmencik
Dilimalan
Sati
Diyarbakır 24 45 35 59 45 44 29 55 17 33 27 13 58 8
Bismil 24 27 57 48 69 42 50 79 16 48 29 19 39 17
Silvan 45 27 68 25 85 29 60 94 43 53 29 45 12 40
Ergani 35 57 68 70 19 50 9 26 52 19 40 48 79 43
Kulp 59 48 25 70 88 20 62 96 63 52 33 63 23 57
Çermik 45 69 85 19 88 68 27 11 60 37 57 55 96 53
Lice 44 42 29 50 20 68 42 76 52 32 17 52 35 44
Cömert 29 50 60 9 62 27 42 34 46 11 31 42 70 37
Çüngüş 55 79 94 26 96 11 76 34 70 44 65 66 104 63
Çınar 17 16 43 52 63 60 52 46 70 48 37 4 55 10
Dicle 33 48 53 19 52 37 32 11 44 48 24 45 63 39
Eyüpler 27 29 29 40 33 57 17 31 65 37 24 35 39 28
Dikmencik 13 19 45 48 63 55 52 42 66 4 45 35 57 7
Dilimalan 58 39 12 79 23 96 35 70 104 55 63 39 57 52
Sati 8 17 40 43 57 53 44 37 63 10 39 28 7 52
Czas lotu
Diyarbakır
Bismil
Silvan
Ergani
Kulp
Çermik
Lice
Cömert
Çüngüş
Çınar
Dicle
Eyüpler
Dikmencik
Dilimalan
Sati
Diyarbakır 0:02 0:05 0:04 0:07 0:05 0:05 0:03 0:06 0:02 0:03 0:03 0:01 0:06 0:00
Bismil 0:02 0:03 0:06 0:05 0:08 0:05 0:05 0:09 0:01 0:05 0:03 0:02 0:04 0:02
Silvan 0:05 0:03 0:08 0:02 0:10 0:03 0:07 0:11 0:05 0:06 0:03 0:05 0:01 0:04
Ergani 0:04 0:06 0:08 0:08 0:02 0:05 0:01 0:03 0:06 0:02 0:04 0:05 0:09 0:05
Kulp 0:07 0:05 0:02 0:08 0:10 0:02 0:07 0:11 0:07 0:06 0:04 0:07 0:02 0:06
Çermik 0:05 0:08 0:10 0:02 0:10 0:08 0:03 0:01 0:07 0:04 0:06 0:06 0:11 0:06
Lice 0:05 0:05 0:03 0:05 0:02 0:08 0:05 0:09 0:06 0:03 0:02 0:06 0:04 0:05
Cömert 0:03 0:05 0:07 0:01 0:07 0:03 0:05 0:04 0:05 0:01 0:03 0:05 0:08 0:04
Çüngüş 0:06 0:09 0:11 0:03 0:11 0:01 0:09 0:04 0:08 0:05 0:07 0:07 0:12 0:07
Çınar 0:02 0:01 0:05 0:06 0:07 0:07 0:06 0:05 0:08 0:05 0:04 0:00 0:06 0:01
Dicle 0:03 0:05 0:06 0:02 0:06 0:04 0:03 0:01 0:05 0:05 0:02 0:05 0:07 0:04
Eyüpler 0:03 0:03 0:03 0:04 0:04 0:06 0:02 0:03 0:07 0:04 0:02 0:04 0:04 0:03
Dikmencik 0:01 0:02 0:05 0:05 0:07 0:06 0:06 0:05 0:07 0:00 0:05 0:04 0:06 0:00
Dilimalan 0:06 0:04 0:01 0:09 0:02 0:11 0:04 0:08 0:12 0:06 0:07 0:04 0:06 0:06
Sati 0:00 0:02 0:04 0:05 0:06 0:06 0:05 0:04 0:07 0:01 0:04 0:03 0:00 0:06

Mapa Diyarbakır z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.