Iğdır kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Iğdır

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Iğdır w linii prostej

Odległość (kilometr)
Iğdır
Çat
Esenkaya
Tuzluca
Aralık
Kuç
Karakoyunlu
Koç
Gülahmet
Çuha
Akçalı
Karagüney
Hıdırlı
Aliköçek
Pirli
Iğdır 17 28 35 40 17 13 42 27 18 46 21 24 15 28
Çat 17 17 49 33 23 20 50 35 9 54 5 21 18 43
Esenkaya 28 17 64 17 40 23 67 52 26 71 15 12 35 57
Tuzluca 35 49 64 75 30 44 23 21 45 23 54 59 34 8
Aralık 40 33 17 75 55 31 81 66 43 85 32 17 51 68
Kuç 17 23 40 30 55 30 27 12 16 32 26 39 5 26
Karakoyunlu 13 20 23 44 31 30 54 39 27 58 24 15 27 37
Koç 42 50 67 23 81 27 54 15 42 5 53 66 32 27
Gülahmet 27 35 52 21 66 12 39 15 28 19 39 50 17 20
Çuha 18 9 26 45 43 16 27 42 28 47 12 30 11 40
Akçalı 46 54 71 23 85 32 58 5 19 47 58 69 36 28
Karagüney 21 5 15 54 32 26 24 53 39 12 58 21 22 48
Hıdırlı 24 21 12 59 17 39 15 66 50 30 69 21 35 51
Aliköçek 15 18 35 34 51 5 27 32 17 11 36 22 35 29
Pirli 28 43 57 8 68 26 37 27 20 40 28 48 51 29
Odległość (mila)
Iğdır
Çat
Esenkaya
Tuzluca
Aralık
Kuç
Karakoyunlu
Koç
Gülahmet
Çuha
Akçalı
Karagüney
Hıdırlı
Aliköçek
Pirli
Iğdır 11 17 22 25 11 8 26 17 11 29 13 15 9 17
Çat 11 11 30 21 14 12 31 22 6 34 3 13 11 27
Esenkaya 17 11 40 11 25 14 42 32 16 44 9 7 22 35
Tuzluca 22 30 40 47 19 27 14 13 28 14 34 37 21 5
Aralık 25 21 11 47 34 19 50 41 27 53 20 11 32 42
Kuç 11 14 25 19 34 19 17 7 10 20 16 24 3 16
Karakoyunlu 8 12 14 27 19 19 34 24 17 36 15 9 17 23
Koç 26 31 42 14 50 17 34 9 26 3 33 41 20 17
Gülahmet 17 22 32 13 41 7 24 9 17 12 24 31 11 12
Çuha 11 6 16 28 27 10 17 26 17 29 7 19 7 25
Akçalı 29 34 44 14 53 20 36 3 12 29 36 43 22 17
Karagüney 13 3 9 34 20 16 15 33 24 7 36 13 14 30
Hıdırlı 15 13 7 37 11 24 9 41 31 19 43 13 22 32
Aliköçek 9 11 22 21 32 3 17 20 11 7 22 14 22 18
Pirli 17 27 35 5 42 16 23 17 12 25 17 30 32 18
Czas lotu
Iğdır
Çat
Esenkaya
Tuzluca
Aralık
Kuç
Karakoyunlu
Koç
Gülahmet
Çuha
Akçalı
Karagüney
Hıdırlı
Aliköçek
Pirli
Iğdır 0:01 0:02 0:02 0:03 0:01 0:00 0:03 0:02 0:01 0:03 0:01 0:01 0:01 0:02
Çat 0:01 0:01 0:03 0:02 0:01 0:01 0:03 0:02 0:00 0:04 0:00 0:01 0:01 0:03
Esenkaya 0:02 0:01 0:04 0:01 0:02 0:01 0:05 0:03 0:01 0:05 0:01 0:00 0:02 0:04
Tuzluca 0:02 0:03 0:04 0:05 0:02 0:03 0:01 0:01 0:03 0:01 0:04 0:04 0:02 0:00
Aralık 0:03 0:02 0:01 0:05 0:04 0:02 0:06 0:04 0:03 0:06 0:02 0:01 0:03 0:05
Kuç 0:01 0:01 0:02 0:02 0:04 0:02 0:02 0:00 0:01 0:02 0:01 0:02 0:00 0:01
Karakoyunlu 0:00 0:01 0:01 0:03 0:02 0:02 0:04 0:02 0:02 0:04 0:01 0:01 0:02 0:02
Koç 0:03 0:03 0:05 0:01 0:06 0:02 0:04 0:01 0:03 0:00 0:03 0:04 0:02 0:02
Gülahmet 0:02 0:02 0:03 0:01 0:04 0:00 0:02 0:01 0:02 0:01 0:02 0:03 0:01 0:01
Çuha 0:01 0:00 0:01 0:03 0:03 0:01 0:02 0:03 0:02 0:03 0:00 0:02 0:00 0:03
Akçalı 0:03 0:04 0:05 0:01 0:06 0:02 0:04 0:00 0:01 0:03 0:04 0:05 0:02 0:02
Karagüney 0:01 0:00 0:01 0:04 0:02 0:01 0:01 0:03 0:02 0:00 0:04 0:01 0:01 0:03
Hıdırlı 0:01 0:01 0:00 0:04 0:01 0:02 0:01 0:04 0:03 0:02 0:05 0:01 0:02 0:03
Aliköçek 0:01 0:01 0:02 0:02 0:03 0:00 0:02 0:02 0:01 0:00 0:02 0:01 0:02 0:02
Pirli 0:02 0:03 0:04 0:00 0:05 0:01 0:02 0:02 0:01 0:03 0:02 0:03 0:03 0:02

Mapa Iğdır z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.