Karabük kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Karabük

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Karabük w linii prostej

Odległość (kilometr)
Karabük
Safranbolu
Sallar
Incebacaklar
Topuzlu
İsmetpaşa
mahalle
Şamlar
mahalle
Çalıkahvesi
Çilekli
Ekşioğlu
Yayalar
Ovacık
Tepe
Karabük 8 21 23 48 36 7 27 29 30 23 45 18 40 26
Safranbolu 8 18 30 40 42 10 19 36 22 16 37 11 32 18
Sallar 21 18 43 36 37 14 15 49 27 26 36 23 27 22
Incebacaklar 23 30 43 69 41 29 49 6 50 42 66 37 62 47
Topuzlu 48 40 36 69 73 45 22 75 21 28 5 32 10 22
İsmetpaşa 36 42 37 41 73 33 52 45 62 57 72 52 63 57
mahalle 7 10 14 29 45 33 23 30 25 43 20 36 26
Şamlar 27 19 15 49 22 52 23 55 13 15 21 16 13 9
mahalle 29 36 49 6 75 45 55 55 47 72 43 68 53
Çalıkahvesi 30 22 27 50 21 62 30 13 55 8 16 12 17 5
Çilekli 23 16 26 42 28 57 25 15 47 8 24 5 23 7
Ekşioğlu 45 37 36 66 5 72 43 21 72 16 24 28 11 19
Yayalar 18 11 23 37 32 52 20 16 43 12 5 28 26 10
Ovacık 40 32 27 62 10 63 36 13 68 17 23 11 26 16
Tepe 26 18 22 47 22 57 26 9 53 5 7 19 10 16
Odległość (mila)
Karabük
Safranbolu
Sallar
Incebacaklar
Topuzlu
İsmetpaşa
mahalle
Şamlar
mahalle
Çalıkahvesi
Çilekli
Ekşioğlu
Yayalar
Ovacık
Tepe
Karabük 5 13 14 30 22 4 17 18 19 14 28 11 25 16
Safranbolu 5 11 19 25 26 6 12 22 14 10 23 7 20 11
Sallar 13 11 27 22 23 9 9 30 17 16 22 14 17 14
Incebacaklar 14 19 27 43 25 18 30 4 31 26 41 23 39 29
Topuzlu 30 25 22 43 45 28 14 47 13 17 3 20 6 14
İsmetpaşa 22 26 23 25 45 21 32 28 39 35 45 32 39 35
mahalle 4 6 9 18 28 21 14 19 16 27 12 22 16
Şamlar 17 12 9 30 14 32 14 34 8 9 13 10 8 6
mahalle 18 22 30 4 47 28 34 34 29 45 27 42 33
Çalıkahvesi 19 14 17 31 13 39 19 8 34 5 10 7 11 3
Çilekli 14 10 16 26 17 35 16 9 29 5 15 3 14 4
Ekşioğlu 28 23 22 41 3 45 27 13 45 10 15 17 7 12
Yayalar 11 7 14 23 20 32 12 10 27 7 3 17 16 6
Ovacık 25 20 17 39 6 39 22 8 42 11 14 7 16 10
Tepe 16 11 14 29 14 35 16 6 33 3 4 12 6 10
Czas lotu
Karabük
Safranbolu
Sallar
Incebacaklar
Topuzlu
İsmetpaşa
mahalle
Şamlar
mahalle
Çalıkahvesi
Çilekli
Ekşioğlu
Yayalar
Ovacık
Tepe
Karabük 0:00 0:01 0:01 0:03 0:02 0:00 0:01 0:02 0:02 0:01 0:03 0:01 0:02 0:01
Safranbolu 0:00 0:01 0:02 0:02 0:03 0:00 0:01 0:02 0:01 0:01 0:02 0:00 0:02 0:01
Sallar 0:01 0:01 0:03 0:02 0:02 0:01 0:01 0:03 0:02 0:01 0:02 0:01 0:01 0:01
Incebacaklar 0:01 0:02 0:03 0:05 0:03 0:02 0:03 0:00 0:03 0:03 0:04 0:02 0:04 0:03
Topuzlu 0:03 0:02 0:02 0:05 0:05 0:03 0:01 0:05 0:01 0:02 0:00 0:02 0:00 0:01
İsmetpaşa 0:02 0:03 0:02 0:03 0:05 0:02 0:03 0:03 0:04 0:04 0:05 0:03 0:04 0:04
mahalle 0:00 0:00 0:01 0:02 0:03 0:02 0:01 0:02 0:01 0:03 0:01 0:02 0:01
Şamlar 0:01 0:01 0:01 0:03 0:01 0:03 0:01 0:04 0:00 0:01 0:01 0:01 0:00 0:00
mahalle 0:02 0:02 0:03 0:00 0:05 0:03 0:04 0:04 0:03 0:05 0:03 0:05 0:03
Çalıkahvesi 0:02 0:01 0:02 0:03 0:01 0:04 0:02 0:00 0:04 0:00 0:01 0:00 0:01 0:00
Çilekli 0:01 0:01 0:01 0:03 0:02 0:04 0:01 0:01 0:03 0:00 0:01 0:00 0:01 0:00
Ekşioğlu 0:03 0:02 0:02 0:04 0:00 0:05 0:03 0:01 0:05 0:01 0:01 0:02 0:00 0:01
Yayalar 0:01 0:00 0:01 0:02 0:02 0:03 0:01 0:01 0:03 0:00 0:00 0:02 0:01 0:00
Ovacık 0:02 0:02 0:01 0:04 0:00 0:04 0:02 0:00 0:05 0:01 0:01 0:00 0:01 0:01
Tepe 0:01 0:01 0:01 0:03 0:01 0:04 0:01 0:00 0:03 0:00 0:00 0:01 0:00 0:01

Mapa Karabük z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.