Kars kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Kars

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Kars w linii prostej

Odległość (kilometr)
Kars
Kağızman
Sarıkamış
Susuz
Babahasan
Kakaç
mahalle
mahalle ?
Akyaka
Afetevleri
Arpaçay
Karahamza
mahalle ? yayla ?
Gözlüce
Selim
Kars 52 52 20 43 58 52 60 47 59 34 35 58 54 30
Kağızman 52 50 71 89 107 5 99 79 25 81 45 30 5 45
Sarıkamış 52 50 67 94 105 46 112 99 32 85 18 25 54 22
Susuz 20 71 67 27 39 71 48 42 79 19 50 76 74 45
Babahasan 43 89 94 27 20 91 23 28 102 9 76 101 91 72
Kakaç 58 107 105 39 20 108 32 45 117 27 88 115 109 84
mahalle 52 5 46 71 91 108 102 82 20 82 42 26 9 43
mahalle ? 60 99 112 48 23 32 102 22 115 29 95 116 100 90
Akyaka 47 79 99 42 28 45 82 22 97 28 81 98 80 77
Afetevleri 59 25 32 79 102 117 20 115 97 92 37 7 28 39
Arpaçay 34 81 85 19 9 27 82 29 28 92 67 91 83 63
Karahamza 35 45 18 50 76 88 42 95 81 37 67 32 50 5
mahalle ? yayla ? 58 30 25 76 101 115 26 116 98 7 91 32 34 35
Gözlüce 54 5 54 74 91 109 9 100 80 28 83 50 34 50
Selim 30 45 22 45 72 84 43 90 77 39 63 5 35 50
Odległość (mila)
Kars
Kağızman
Sarıkamış
Susuz
Babahasan
Kakaç
mahalle
mahalle ?
Akyaka
Afetevleri
Arpaçay
Karahamza
mahalle ? yayla ?
Gözlüce
Selim
Kars 32 32 12 27 36 32 37 29 37 21 22 36 34 19
Kağızman 32 31 44 55 66 3 62 49 16 50 28 19 3 28
Sarıkamış 32 31 42 58 65 29 70 62 20 53 11 16 34 14
Susuz 12 44 42 17 24 44 30 26 49 12 31 47 46 28
Babahasan 27 55 58 17 12 57 14 17 63 6 47 63 57 45
Kakaç 36 66 65 24 12 67 20 28 73 17 55 71 68 52
mahalle 32 3 29 44 57 67 63 51 12 51 26 16 6 27
mahalle ? 37 62 70 30 14 20 63 14 71 18 59 72 62 56
Akyaka 29 49 62 26 17 28 51 14 60 17 50 61 50 48
Afetevleri 37 16 20 49 63 73 12 71 60 57 23 4 17 24
Arpaçay 21 50 53 12 6 17 51 18 17 57 42 57 52 39
Karahamza 22 28 11 31 47 55 26 59 50 23 42 20 31 3
mahalle ? yayla ? 36 19 16 47 63 71 16 72 61 4 57 20 21 22
Gözlüce 34 3 34 46 57 68 6 62 50 17 52 31 21 31
Selim 19 28 14 28 45 52 27 56 48 24 39 3 22 31
Czas lotu
Kars
Kağızman
Sarıkamış
Susuz
Babahasan
Kakaç
mahalle
mahalle ?
Akyaka
Afetevleri
Arpaçay
Karahamza
mahalle ? yayla ?
Gözlüce
Selim
Kars 0:03 0:03 0:01 0:03 0:04 0:03 0:04 0:03 0:04 0:02 0:02 0:04 0:04 0:02
Kağızman 0:03 0:03 0:05 0:06 0:08 0:00 0:07 0:05 0:01 0:06 0:03 0:02 0:00 0:03
Sarıkamış 0:03 0:03 0:05 0:07 0:07 0:03 0:08 0:07 0:02 0:06 0:01 0:01 0:04 0:01
Susuz 0:01 0:05 0:05 0:02 0:02 0:05 0:03 0:03 0:05 0:01 0:03 0:05 0:05 0:03
Babahasan 0:03 0:06 0:07 0:02 0:01 0:06 0:01 0:02 0:07 0:00 0:05 0:07 0:06 0:05
Kakaç 0:04 0:08 0:07 0:02 0:01 0:08 0:02 0:03 0:08 0:02 0:06 0:08 0:08 0:06
mahalle 0:03 0:00 0:03 0:05 0:06 0:08 0:07 0:06 0:01 0:06 0:03 0:01 0:00 0:03
mahalle ? 0:04 0:07 0:08 0:03 0:01 0:02 0:07 0:01 0:08 0:02 0:07 0:08 0:07 0:06
Akyaka 0:03 0:05 0:07 0:03 0:02 0:03 0:06 0:01 0:07 0:02 0:06 0:07 0:05 0:05
Afetevleri 0:04 0:01 0:02 0:05 0:07 0:08 0:01 0:08 0:07 0:06 0:02 0:00 0:02 0:02
Arpaçay 0:02 0:06 0:06 0:01 0:00 0:02 0:06 0:02 0:02 0:06 0:05 0:06 0:06 0:04
Karahamza 0:02 0:03 0:01 0:03 0:05 0:06 0:03 0:07 0:06 0:02 0:05 0:02 0:03 0:00
mahalle ? yayla ? 0:04 0:02 0:01 0:05 0:07 0:08 0:01 0:08 0:07 0:00 0:06 0:02 0:02 0:02
Gözlüce 0:04 0:00 0:04 0:05 0:06 0:08 0:00 0:07 0:05 0:02 0:06 0:03 0:02 0:03
Selim 0:02 0:03 0:01 0:03 0:05 0:06 0:03 0:06 0:05 0:02 0:04 0:00 0:02 0:03

Mapa Kars z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.