Kastamonu kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Kastamonu

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Kastamonu w linii prostej

Odległość (kilometr)
Kastamonu
Tosya
Taşköprü
Küre
mahalle
Sarma
mahalle
Sarcılar
Topoğlu
mahalle
İnebolu
Uğurlu
Karagöz
mahalle
Doğanyurt
Kastamonu 45 39 48 38 54 29 46 50 46 67 49 70 49 75
Tosya 45 57 92 70 95 55 67 85 56 109 89 93 63 120
Taşköprü 39 57 53 19 85 69 85 86 9 64 43 109 10 83
Küre 48 92 53 34 49 64 76 61 62 20 14 89 59 31
mahalle 38 70 19 34 73 82 77 45 24 103 64
Sarma 54 95 85 49 73 43 43 18 94 64 62 44 94 51
mahalle 29 55 69 64 43 16 30 84 71 42 83
Sarcılar 46 67 85 76 82 43 16 26 91 95 84 27 95 90
Topoğlu 50 85 86 61 77 18 30 26 94 78 72 29 96 68
mahalle 46 56 9 62 94 91 94 72 51 116 92
İnebolu 67 109 64 20 45 64 84 95 78 72 21 106 67 25
Uğurlu 49 89 43 14 24 62 71 84 72 51 21 101 47 41
Karagöz 70 93 109 89 103 44 42 27 29 116 106 101 119 96
mahalle 49 63 10 59 94 95 96 67 47 119 88
Doğanyurt 75 120 83 31 64 51 83 90 68 92 25 41 96 88
Odległość (mila)
Kastamonu
Tosya
Taşköprü
Küre
mahalle
Sarma
mahalle
Sarcılar
Topoğlu
mahalle
İnebolu
Uğurlu
Karagöz
mahalle
Doğanyurt
Kastamonu 28 24 30 24 34 18 29 31 29 42 30 43 30 47
Tosya 28 35 57 43 59 34 42 53 35 68 55 58 39 75
Taşköprü 24 35 33 12 53 43 53 53 6 40 27 68 6 52
Küre 30 57 33 21 30 40 47 38 39 12 9 55 37 19
mahalle 24 43 12 21 45 51 48 28 15 64 40
Sarma 34 59 53 30 45 27 27 11 58 40 39 27 58 32
mahalle 18 34 43 40 27 10 19 52 44 26 52
Sarcılar 29 42 53 47 51 27 10 16 57 59 52 17 59 56
Topoğlu 31 53 53 38 48 11 19 16 58 48 45 18 60 42
mahalle 29 35 6 39 58 57 58 45 32 72 57
İnebolu 42 68 40 12 28 40 52 59 48 45 13 66 42 16
Uğurlu 30 55 27 9 15 39 44 52 45 32 13 63 29 25
Karagöz 43 58 68 55 64 27 26 17 18 72 66 63 74 60
mahalle 30 39 6 37 58 59 60 42 29 74 55
Doğanyurt 47 75 52 19 40 32 52 56 42 57 16 25 60 55
Czas lotu
Kastamonu
Tosya
Taşköprü
Küre
mahalle
Sarma
mahalle
Sarcılar
Topoğlu
mahalle
İnebolu
Uğurlu
Karagöz
mahalle
Doğanyurt
Kastamonu 0:03 0:02 0:03 0:02 0:04 0:02 0:03 0:03 0:03 0:05 0:03 0:05 0:03 0:05
Tosya 0:03 0:04 0:06 0:05 0:07 0:04 0:05 0:06 0:04 0:08 0:06 0:07 0:04 0:08
Taşköprü 0:02 0:04 0:03 0:01 0:06 0:05 0:06 0:06 0:00 0:04 0:03 0:08 0:00 0:06
Küre 0:03 0:06 0:03 0:02 0:03 0:04 0:05 0:04 0:04 0:01 0:01 0:06 0:04 0:02
mahalle 0:02 0:05 0:01 0:02 0:05 0:06 0:05 0:03 0:01 0:07 0:04
Sarma 0:04 0:07 0:06 0:03 0:05 0:03 0:03 0:01 0:07 0:04 0:04 0:03 0:07 0:03
mahalle 0:02 0:04 0:05 0:04 0:03 0:01 0:02 0:06 0:05 0:03 0:06
Sarcılar 0:03 0:05 0:06 0:05 0:06 0:03 0:01 0:01 0:06 0:07 0:06 0:02 0:07 0:06
Topoğlu 0:03 0:06 0:06 0:04 0:05 0:01 0:02 0:01 0:07 0:05 0:05 0:02 0:07 0:05
mahalle 0:03 0:04 0:00 0:04 0:07 0:06 0:07 0:05 0:03 0:08 0:06
İnebolu 0:05 0:08 0:04 0:01 0:03 0:04 0:06 0:07 0:05 0:05 0:01 0:07 0:05 0:01
Uğurlu 0:03 0:06 0:03 0:01 0:01 0:04 0:05 0:06 0:05 0:03 0:01 0:07 0:03 0:03
Karagöz 0:05 0:07 0:08 0:06 0:07 0:03 0:03 0:02 0:02 0:08 0:07 0:07 0:08 0:07
mahalle 0:03 0:04 0:00 0:04 0:07 0:07 0:07 0:05 0:03 0:08 0:06
Doğanyurt 0:05 0:08 0:06 0:02 0:04 0:03 0:06 0:06 0:05 0:06 0:01 0:03 0:07 0:06

Mapa Kastamonu z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.