Kayseri kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Kayseri

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Kayseri w linii prostej

Odległość (kilometr)
Kayseri
Talas
Develi
Yahyalı
Hacılar
30 Ağustos Mah.
Felahiye
Köykenarı
Belören
İncesu
Akçatepe Mah.
Tomarza
Sarıoğlan
Sakarçiftliği
Yeniyassıpınar
Kayseri 7 37 70 9 9 41 110 43 28 13 41 57 13 84
Talas 7 34 68 10 16 45 106 36 33 15 34 56 15 80
Develi 37 34 34 29 41 78 72 39 37 49 28 87 28 101
Yahyalı 70 68 34 61 72 112 42 67 60 83 55 121 59 132
Hacılar 9 10 29 61 13 51 101 42 23 22 37 66 5 90
30 Ağustos Mah. 9 16 41 72 13 41 113 52 23 18 49 62 14 92
Felahiye 41 45 78 112 51 41 151 70 62 29 74 35 54 75
Köykenarı 110 106 72 42 101 113 151 95 101 121 84 155 99 157
Belören 43 36 39 67 42 52 70 95 64 45 13 62 46 64
İncesu 28 33 37 60 23 23 62 101 64 40 57 85 18 113
Akçatepe Mah. 13 15 49 83 22 18 29 121 45 40 47 45 27 75
Tomarza 41 34 28 55 37 49 74 84 13 57 47 71 40 77
Sarıoğlan 57 56 87 121 66 62 35 155 62 85 45 71 70 41
Sakarçiftliği 13 15 28 59 5 14 54 99 46 18 27 40 70 95
Yeniyassıpınar 84 80 101 132 90 92 75 157 64 113 75 77 41 95
Odległość (mila)
Kayseri
Talas
Develi
Yahyalı
Hacılar
30 Ağustos Mah.
Felahiye
Köykenarı
Belören
İncesu
Akçatepe Mah.
Tomarza
Sarıoğlan
Sakarçiftliği
Yeniyassıpınar
Kayseri 4 23 43 6 6 25 68 27 17 8 25 35 8 52
Talas 4 21 42 6 10 28 66 22 21 9 21 35 9 50
Develi 23 21 21 18 25 48 45 24 23 30 17 54 17 63
Yahyalı 43 42 21 38 45 70 26 42 37 52 34 75 37 82
Hacılar 6 6 18 38 8 32 63 26 14 14 23 41 3 56
30 Ağustos Mah. 6 10 25 45 8 25 70 32 14 11 30 39 9 57
Felahiye 25 28 48 70 32 25 94 43 39 18 46 22 34 47
Köykenarı 68 66 45 26 63 70 94 59 63 75 52 96 62 98
Belören 27 22 24 42 26 32 43 59 40 28 8 39 29 40
İncesu 17 21 23 37 14 14 39 63 40 25 35 53 11 70
Akçatepe Mah. 8 9 30 52 14 11 18 75 28 25 29 28 17 47
Tomarza 25 21 17 34 23 30 46 52 8 35 29 44 25 48
Sarıoğlan 35 35 54 75 41 39 22 96 39 53 28 44 43 25
Sakarçiftliği 8 9 17 37 3 9 34 62 29 11 17 25 43 59
Yeniyassıpınar 52 50 63 82 56 57 47 98 40 70 47 48 25 59
Czas lotu
Kayseri
Talas
Develi
Yahyalı
Hacılar
30 Ağustos Mah.
Felahiye
Köykenarı
Belören
İncesu
Akçatepe Mah.
Tomarza
Sarıoğlan
Sakarçiftliği
Yeniyassıpınar
Kayseri 0:00 0:02 0:05 0:00 0:00 0:03 0:08 0:03 0:02 0:00 0:03 0:04 0:00 0:06
Talas 0:00 0:02 0:05 0:00 0:01 0:03 0:07 0:02 0:02 0:01 0:02 0:04 0:01 0:05
Develi 0:02 0:02 0:02 0:02 0:03 0:05 0:05 0:02 0:02 0:03 0:02 0:06 0:02 0:07
Yahyalı 0:05 0:05 0:02 0:04 0:05 0:08 0:03 0:05 0:04 0:06 0:04 0:09 0:04 0:09
Hacılar 0:00 0:00 0:02 0:04 0:00 0:03 0:07 0:03 0:01 0:01 0:02 0:04 0:00 0:06
30 Ağustos Mah. 0:00 0:01 0:03 0:05 0:00 0:03 0:08 0:03 0:01 0:01 0:03 0:04 0:01 0:06
Felahiye 0:03 0:03 0:05 0:08 0:03 0:03 0:11 0:05 0:04 0:02 0:05 0:02 0:04 0:05
Köykenarı 0:08 0:07 0:05 0:03 0:07 0:08 0:11 0:07 0:07 0:09 0:06 0:11 0:07 0:11
Belören 0:03 0:02 0:02 0:05 0:03 0:03 0:05 0:07 0:04 0:03 0:00 0:04 0:03 0:04
İncesu 0:02 0:02 0:02 0:04 0:01 0:01 0:04 0:07 0:04 0:03 0:04 0:06 0:01 0:08
Akçatepe Mah. 0:00 0:01 0:03 0:06 0:01 0:01 0:02 0:09 0:03 0:03 0:03 0:03 0:01 0:05
Tomarza 0:03 0:02 0:02 0:04 0:02 0:03 0:05 0:06 0:00 0:04 0:03 0:05 0:03 0:05
Sarıoğlan 0:04 0:04 0:06 0:09 0:04 0:04 0:02 0:11 0:04 0:06 0:03 0:05 0:05 0:03
Sakarçiftliği 0:00 0:01 0:02 0:04 0:00 0:01 0:04 0:07 0:03 0:01 0:01 0:03 0:05 0:07
Yeniyassıpınar 0:06 0:05 0:07 0:09 0:06 0:06 0:05 0:11 0:04 0:08 0:05 0:05 0:03 0:07

Mapa Kayseri z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.