Konya kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Konya

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Konya w linii prostej

Odległość (kilometr)
Konya
Ereğli
Akşehir
Seydişehir
Karapınar
Kulu
Çumra
Beyşehir
Ilgın
Hadim
Kadınhanı
Emirgazi
Emirhan
Koçaş
Acıdort Mah.
Konya 143 108 75 95 145 42 70 67 99 47 119 72 70 30
Ereğli 143 249 195 50 194 112 205 206 153 180 47 114 133 121
Akşehir 108 249 111 200 166 148 81 44 178 71 217 171 161 128
Seydişehir 75 195 111 154 215 84 30 96 72 97 183 86 68 104
Karapınar 95 50 200 154 158 69 160 156 126 131 33 83 100 71
Kulu 145 194 166 215 158 171 197 135 240 121 147 204 210 127
Çumra 42 112 148 84 69 171 94 109 71 90 100 33 40 44
Beyşehir 70 205 81 30 160 197 94 69 100 76 187 104 89 100
Ilgın 67 206 44 96 156 135 109 69 152 26 173 136 129 85
Hadim 99 153 178 72 126 240 71 100 152 141 159 44 31 114
Kadınhanı 47 180 71 97 131 121 90 76 26 141 147 119 115 60
Emirgazi 119 47 217 183 33 147 100 187 173 159 147 115 133 91
Emirhan 72 114 171 86 83 204 33 104 136 44 119 115 19 77
Koçaş 70 133 161 68 100 210 40 89 129 31 115 133 19 83
Acıdort Mah. 30 121 128 104 71 127 44 100 85 114 60 91 77 83
Odległość (mila)
Konya
Ereğli
Akşehir
Seydişehir
Karapınar
Kulu
Çumra
Beyşehir
Ilgın
Hadim
Kadınhanı
Emirgazi
Emirhan
Koçaş
Acıdort Mah.
Konya 89 67 47 59 90 26 43 42 62 29 74 45 43 19
Ereğli 89 155 121 31 121 70 127 128 95 112 29 71 83 75
Akşehir 67 155 69 124 103 92 50 27 111 44 135 106 100 80
Seydişehir 47 121 69 96 134 52 19 60 45 60 114 53 42 65
Karapınar 59 31 124 96 98 43 99 97 78 81 21 52 62 44
Kulu 90 121 103 134 98 106 122 84 149 75 91 127 130 79
Çumra 26 70 92 52 43 106 58 68 44 56 62 21 25 27
Beyşehir 43 127 50 19 99 122 58 43 62 47 116 65 55 62
Ilgın 42 128 27 60 97 84 68 43 94 16 107 85 80 53
Hadim 62 95 111 45 78 149 44 62 94 88 99 27 19 71
Kadınhanı 29 112 44 60 81 75 56 47 16 88 91 74 71 37
Emirgazi 74 29 135 114 21 91 62 116 107 99 91 71 83 57
Emirhan 45 71 106 53 52 127 21 65 85 27 74 71 12 48
Koçaş 43 83 100 42 62 130 25 55 80 19 71 83 12 52
Acıdort Mah. 19 75 80 65 44 79 27 62 53 71 37 57 48 52
Czas lotu
Konya
Ereğli
Akşehir
Seydişehir
Karapınar
Kulu
Çumra
Beyşehir
Ilgın
Hadim
Kadınhanı
Emirgazi
Emirhan
Koçaş
Acıdort Mah.
Konya 0:10 0:08 0:05 0:07 0:10 0:03 0:05 0:05 0:07 0:03 0:08 0:05 0:05 0:02
Ereğli 0:10 0:18 0:14 0:03 0:14 0:08 0:15 0:15 0:11 0:13 0:03 0:08 0:09 0:09
Akşehir 0:08 0:18 0:08 0:14 0:12 0:11 0:06 0:03 0:13 0:05 0:16 0:12 0:12 0:09
Seydişehir 0:05 0:14 0:08 0:11 0:16 0:06 0:02 0:07 0:05 0:07 0:13 0:06 0:05 0:07
Karapınar 0:07 0:03 0:14 0:11 0:11 0:05 0:12 0:11 0:09 0:09 0:02 0:06 0:07 0:05
Kulu 0:10 0:14 0:12 0:16 0:11 0:12 0:14 0:10 0:18 0:09 0:11 0:15 0:15 0:09
Çumra 0:03 0:08 0:11 0:06 0:05 0:12 0:07 0:08 0:05 0:06 0:07 0:02 0:03 0:03
Beyşehir 0:05 0:15 0:06 0:02 0:12 0:14 0:07 0:05 0:07 0:05 0:14 0:07 0:06 0:07
Ilgın 0:05 0:15 0:03 0:07 0:11 0:10 0:08 0:05 0:11 0:01 0:12 0:10 0:09 0:06
Hadim 0:07 0:11 0:13 0:05 0:09 0:18 0:05 0:07 0:11 0:10 0:11 0:03 0:02 0:08
Kadınhanı 0:03 0:13 0:05 0:07 0:09 0:09 0:06 0:05 0:01 0:10 0:11 0:08 0:08 0:04
Emirgazi 0:08 0:03 0:16 0:13 0:02 0:11 0:07 0:14 0:12 0:11 0:11 0:08 0:09 0:06
Emirhan 0:05 0:08 0:12 0:06 0:06 0:15 0:02 0:07 0:10 0:03 0:08 0:08 0:01 0:05
Koçaş 0:05 0:09 0:12 0:05 0:07 0:15 0:03 0:06 0:09 0:02 0:08 0:09 0:01 0:06
Acıdort Mah. 0:02 0:09 0:09 0:07 0:05 0:09 0:03 0:07 0:06 0:08 0:04 0:06 0:05 0:06

Mapa Konya z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.