Tunceli kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Tunceli

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Tunceli w linii prostej

Odległość (kilometr)
Tunceli
Pülümür
Hozat
Mazgirt
Bozkıra
?
Çemişgezek
Nazımiye
Eski Bozağaç
Yukarı Demirbük
Kaledibi
Gemik
mahalle ?
Uluca
Müştak
Tunceli 52 28 11 51 17 55 26 41 62 36 44 20 40 60
Pülümür 52 72 58 79 69 97 35 86 103 88 22 67 64 102
Hozat 28 72 35 28 21 27 53 14 34 29 70 38 26 32
Mazgirt 11 58 35 60 17 60 26 45 67 33 45 10 50 64
Bozkıra 51 79 28 60 48 28 72 29 30 55 84 65 15 31
? 17 69 21 17 48 44 41 29 51 19 60 17 43 48
Çemişgezek 55 97 27 60 28 44 80 15 7 40 96 60 38 5
Nazımiye 26 35 53 26 72 41 80 66 87 59 19 35 58 85
Eski Bozağaç 41 86 14 45 29 29 15 66 22 28 83 45 34 19
Yukarı Demirbük 62 103 34 67 30 51 7 87 22 47 103 68 43 4
Kaledibi 36 88 29 33 55 19 40 59 28 47 78 27 55 43
Gemik 44 22 70 45 84 60 96 19 83 103 78 53 69 101
mahalle ? 20 67 38 10 65 17 60 35 45 68 27 53 57 64
Uluca 40 64 26 50 15 43 38 58 34 43 55 69 57 43
Müştak 60 102 32 64 31 48 5 85 19 4 43 101 64 43
Odległość (mila)
Tunceli
Pülümür
Hozat
Mazgirt
Bozkıra
?
Çemişgezek
Nazımiye
Eski Bozağaç
Yukarı Demirbük
Kaledibi
Gemik
mahalle ?
Uluca
Müştak
Tunceli 32 17 7 32 11 34 16 25 39 22 27 12 25 37
Pülümür 32 45 36 49 43 60 22 53 64 55 14 42 40 63
Hozat 17 45 22 17 13 17 33 9 21 18 43 24 16 20
Mazgirt 7 36 22 37 11 37 16 28 42 21 28 6 31 40
Bozkıra 32 49 17 37 30 17 45 18 19 34 52 40 9 19
? 11 43 13 11 30 27 25 18 32 12 37 11 27 30
Çemişgezek 34 60 17 37 17 27 50 9 4 25 60 37 24 3
Nazımiye 16 22 33 16 45 25 50 41 54 37 12 22 36 53
Eski Bozağaç 25 53 9 28 18 18 9 41 14 17 52 28 21 12
Yukarı Demirbük 39 64 21 42 19 32 4 54 14 29 64 42 27 2
Kaledibi 22 55 18 21 34 12 25 37 17 29 48 17 34 27
Gemik 27 14 43 28 52 37 60 12 52 64 48 33 43 63
mahalle ? 12 42 24 6 40 11 37 22 28 42 17 33 35 40
Uluca 25 40 16 31 9 27 24 36 21 27 34 43 35 27
Müştak 37 63 20 40 19 30 3 53 12 2 27 63 40 27
Czas lotu
Tunceli
Pülümür
Hozat
Mazgirt
Bozkıra
?
Çemişgezek
Nazımiye
Eski Bozağaç
Yukarı Demirbük
Kaledibi
Gemik
mahalle ?
Uluca
Müştak
Tunceli 0:03 0:02 0:00 0:03 0:01 0:04 0:01 0:03 0:04 0:02 0:03 0:01 0:03 0:04
Pülümür 0:03 0:05 0:04 0:05 0:05 0:07 0:02 0:06 0:07 0:06 0:01 0:05 0:04 0:07
Hozat 0:02 0:05 0:02 0:02 0:01 0:02 0:03 0:01 0:02 0:02 0:05 0:02 0:01 0:02
Mazgirt 0:00 0:04 0:02 0:04 0:01 0:04 0:01 0:03 0:05 0:02 0:03 0:00 0:03 0:04
Bozkıra 0:03 0:05 0:02 0:04 0:03 0:02 0:05 0:02 0:02 0:04 0:06 0:04 0:01 0:02
? 0:01 0:05 0:01 0:01 0:03 0:03 0:03 0:02 0:03 0:01 0:04 0:01 0:03 0:03
Çemişgezek 0:04 0:07 0:02 0:04 0:02 0:03 0:06 0:01 0:00 0:03 0:07 0:04 0:02 0:00
Nazımiye 0:01 0:02 0:03 0:01 0:05 0:03 0:06 0:04 0:06 0:04 0:01 0:02 0:04 0:06
Eski Bozağaç 0:03 0:06 0:01 0:03 0:02 0:02 0:01 0:04 0:01 0:02 0:06 0:03 0:02 0:01
Yukarı Demirbük 0:04 0:07 0:02 0:05 0:02 0:03 0:00 0:06 0:01 0:03 0:07 0:05 0:03 0:00
Kaledibi 0:02 0:06 0:02 0:02 0:04 0:01 0:03 0:04 0:02 0:03 0:05 0:02 0:04 0:03
Gemik 0:03 0:01 0:05 0:03 0:06 0:04 0:07 0:01 0:06 0:07 0:05 0:04 0:05 0:07
mahalle ? 0:01 0:05 0:02 0:00 0:04 0:01 0:04 0:02 0:03 0:05 0:02 0:04 0:04 0:04
Uluca 0:03 0:04 0:01 0:03 0:01 0:03 0:02 0:04 0:02 0:03 0:04 0:05 0:04 0:03
Müştak 0:04 0:07 0:02 0:04 0:02 0:03 0:00 0:06 0:01 0:00 0:03 0:07 0:04 0:03

Mapa Tunceli z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.