Turcja kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Turcja

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Turcja w linii prostej

Odległość (kilometr)
Stambuł
İzmir
Bursa
Adana
Gaziantep
Konya
Antalya
Diyarbakır
Kayseri
Mersin
Eskişehir
Şanlıurfa
Malatya
Erzurum
Samsun
Stambuł 328 92 707 849 462 481 1 025 612 677 191 949 853 1 048 617
İzmir 328 257 737 912 471 355 1 144 726 683 328 1 033 974 1 228 846
Bursa 92 257 649 801 391 391 995 574 612 132 908 822 1 039 624
Adana 707 737 649 182 269 412 444 192 65 520 308 303 610 484
Gaziantep 849 912 801 182 441 594 268 249 246 669 126 165 464 479
Konya 462 471 391 269 441 192 679 278 223 271 562 513 793 503
Antalya 481 355 391 412 594 192 849 467 350 319 719 690 980 689
Diyarbakır 1 025 1 144 995 444 268 679 849 423 509 865 152 173 239 502
Kayseri 612 726 574 192 249 278 467 423 226 443 338 250 515 294
Mersin 677 683 612 65 246 223 350 509 226 486 372 367 674 519
Eskişehir 191 328 132 520 669 271 319 865 443 486 776 691 918 519
Şanlıurfa 949 1 033 908 308 126 562 719 152 338 372 776 139 374 506
Malatya 853 974 822 303 165 513 690 173 250 367 691 139 308 369
Erzurum 1 048 1 228 1 039 610 464 793 980 239 515 674 918 374 308 445
Samsun 617 846 624 484 479 503 689 502 294 519 519 506 369 445
Odległość (mila)
Stambuł
İzmir
Bursa
Adana
Gaziantep
Konya
Antalya
Diyarbakır
Kayseri
Mersin
Eskişehir
Şanlıurfa
Malatya
Erzurum
Samsun
Stambuł 204 57 439 528 287 299 637 380 421 119 590 530 651 383
İzmir 204 160 458 567 293 221 711 451 424 204 642 605 763 526
Bursa 57 160 403 498 243 243 618 357 380 82 564 511 646 388
Adana 439 458 403 113 167 256 276 119 40 323 191 188 379 301
Gaziantep 528 567 498 113 274 369 167 155 153 416 78 103 288 298
Konya 287 293 243 167 274 119 422 173 139 168 349 319 493 313
Antalya 299 221 243 256 369 119 528 290 217 198 447 429 609 428
Diyarbakır 637 711 618 276 167 422 528 263 316 537 94 107 149 312
Kayseri 380 451 357 119 155 173 290 263 140 275 210 155 320 183
Mersin 421 424 380 40 153 139 217 316 140 302 231 228 419 322
Eskişehir 119 204 82 323 416 168 198 537 275 302 482 429 570 322
Şanlıurfa 590 642 564 191 78 349 447 94 210 231 482 86 232 314
Malatya 530 605 511 188 103 319 429 107 155 228 429 86 191 229
Erzurum 651 763 646 379 288 493 609 149 320 419 570 232 191 277
Samsun 383 526 388 301 298 313 428 312 183 322 322 314 229 277
Czas lotu
Stambuł
İzmir
Bursa
Adana
Gaziantep
Konya
Antalya
Diyarbakır
Kayseri
Mersin
Eskişehir
Şanlıurfa
Malatya
Erzurum
Samsun
Stambuł 0:24 0:06 0:53 1:03 0:34 0:36 1:16 0:45 0:50 0:14 1:11 1:03 1:18 0:46
İzmir 0:24 0:19 0:55 1:08 0:35 0:26 1:25 0:54 0:51 0:24 1:17 1:13 1:32 1:03
Bursa 0:06 0:19 0:48 1:00 0:29 0:29 1:14 0:43 0:45 0:09 1:08 1:01 1:17 0:46
Adana 0:53 0:55 0:48 0:13 0:20 0:30 0:33 0:14 0:04 0:38 0:23 0:22 0:45 0:36
Gaziantep 1:03 1:08 1:00 0:13 0:33 0:44 0:20 0:18 0:18 0:50 0:09 0:12 0:34 0:35
Konya 0:34 0:35 0:29 0:20 0:33 0:14 0:50 0:20 0:16 0:20 0:42 0:38 0:59 0:37
Antalya 0:36 0:26 0:29 0:30 0:44 0:14 1:03 0:35 0:26 0:23 0:53 0:51 1:13 0:51
Diyarbakır 1:16 1:25 1:14 0:33 0:20 0:50 1:03 0:31 0:38 1:04 0:11 0:13 0:17 0:37
Kayseri 0:45 0:54 0:43 0:14 0:18 0:20 0:35 0:31 0:16 0:33 0:25 0:18 0:38 0:22
Mersin 0:50 0:51 0:45 0:04 0:18 0:16 0:26 0:38 0:16 0:36 0:27 0:27 0:50 0:38
Eskişehir 0:14 0:24 0:09 0:38 0:50 0:20 0:23 1:04 0:33 0:36 0:58 0:51 1:08 0:38
Şanlıurfa 1:11 1:17 1:08 0:23 0:09 0:42 0:53 0:11 0:25 0:27 0:58 0:10 0:28 0:37
Malatya 1:03 1:13 1:01 0:22 0:12 0:38 0:51 0:13 0:18 0:27 0:51 0:10 0:23 0:27
Erzurum 1:18 1:32 1:17 0:45 0:34 0:59 1:13 0:17 0:38 0:50 1:08 0:28 0:23 0:33
Samsun 0:46 1:03 0:46 0:36 0:35 0:37 0:51 0:37 0:22 0:38 0:38 0:37 0:27 0:33

Mapa Turcja z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.

Tabela odległości według regionów w Turcja