Georgia kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Georgia

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Georgia w linii prostej

Odległość (kilometr)
Atlanta
Columbus
Savannah
Athens
Macon
Augusta
LaGrange
Sandy Springs
Roswell
Johns Creek
Albany
Warner Robins
Alpharetta
Marietta
Smyrna
Atlanta 154 359 95 123 226 99 20 31 35 242 145 37 27 19
Columbus 154 368 223 134 303 64 172 183 188 126 131 191 171 164
Savannah 359 368 298 252 175 384 368 373 360 294 242 369 383 376
Athens 95 223 298 126 141 183 91 90 74 274 150 83 107 104
Macon 123 134 252 126 170 132 139 148 141 149 25 149 150 142
Augusta 226 303 175 141 170 288 228 229 214 293 179 223 244 240
LaGrange 99 64 384 183 132 288 116 126 134 182 142 134 111 105
Sandy Springs 20 172 368 91 139 228 116 11 20 262 162 19 16 13
Roswell 31 183 373 90 148 229 126 11 16 273 171 9 19 21
Johns Creek 35 188 360 74 141 214 134 20 16 271 165 10 34 33
Albany 242 126 294 274 149 293 182 262 273 271 127 277 267 259
Warner Robins 145 131 242 150 25 179 142 162 171 165 127 173 172 164
Alpharetta 37 191 369 83 149 223 134 19 9 10 277 173 29 30
Marietta 27 171 383 107 150 244 111 16 19 34 267 172 29 8
Smyrna 19 164 376 104 142 240 105 13 21 33 259 164 30 8
Odległość (mila)
Atlanta
Columbus
Savannah
Athens
Macon
Augusta
LaGrange
Sandy Springs
Roswell
Johns Creek
Albany
Warner Robins
Alpharetta
Marietta
Smyrna
Atlanta 96 223 59 76 140 62 12 19 22 150 90 23 17 12
Columbus 96 229 139 83 188 40 107 114 117 78 81 119 106 102
Savannah 223 229 185 157 109 239 229 232 224 183 150 229 238 234
Athens 59 139 185 78 88 114 57 56 46 170 93 52 66 65
Macon 76 83 157 78 106 82 86 92 88 93 16 93 93 88
Augusta 140 188 109 88 106 179 142 142 133 182 111 139 152 149
LaGrange 62 40 239 114 82 179 72 78 83 113 88 83 69 65
Sandy Springs 12 107 229 57 86 142 72 7 12 163 101 12 10 8
Roswell 19 114 232 56 92 142 78 7 10 170 106 6 12 13
Johns Creek 22 117 224 46 88 133 83 12 10 168 103 6 21 21
Albany 150 78 183 170 93 182 113 163 170 168 79 172 166 161
Warner Robins 90 81 150 93 16 111 88 101 106 103 79 107 107 102
Alpharetta 23 119 229 52 93 139 83 12 6 6 172 107 18 19
Marietta 17 106 238 66 93 152 69 10 12 21 166 107 18 5
Smyrna 12 102 234 65 88 149 65 8 13 21 161 102 19 5
Czas lotu
Atlanta
Columbus
Savannah
Athens
Macon
Augusta
LaGrange
Sandy Springs
Roswell
Johns Creek
Albany
Warner Robins
Alpharetta
Marietta
Smyrna
Atlanta 0:11 0:26 0:07 0:09 0:16 0:07 0:01 0:02 0:02 0:18 0:10 0:02 0:02 0:01
Columbus 0:11 0:27 0:16 0:10 0:22 0:04 0:12 0:13 0:14 0:09 0:09 0:14 0:12 0:12
Savannah 0:26 0:27 0:22 0:18 0:13 0:28 0:27 0:27 0:26 0:22 0:18 0:27 0:28 0:28
Athens 0:07 0:16 0:22 0:09 0:10 0:13 0:06 0:06 0:05 0:20 0:11 0:06 0:08 0:07
Macon 0:09 0:10 0:18 0:09 0:12 0:09 0:10 0:11 0:10 0:11 0:01 0:11 0:11 0:10
Augusta 0:16 0:22 0:13 0:10 0:12 0:21 0:17 0:17 0:16 0:22 0:13 0:16 0:18 0:17
LaGrange 0:07 0:04 0:28 0:13 0:09 0:21 0:08 0:09 0:10 0:13 0:10 0:10 0:08 0:07
Sandy Springs 0:01 0:12 0:27 0:06 0:10 0:17 0:08 0:00 0:01 0:19 0:12 0:01 0:01 0:01
Roswell 0:02 0:13 0:27 0:06 0:11 0:17 0:09 0:00 0:01 0:20 0:12 0:00 0:01 0:01
Johns Creek 0:02 0:14 0:26 0:05 0:10 0:16 0:10 0:01 0:01 0:20 0:12 0:00 0:02 0:02
Albany 0:18 0:09 0:22 0:20 0:11 0:22 0:13 0:19 0:20 0:20 0:09 0:20 0:20 0:19
Warner Robins 0:10 0:09 0:18 0:11 0:01 0:13 0:10 0:12 0:12 0:12 0:09 0:12 0:12 0:12
Alpharetta 0:02 0:14 0:27 0:06 0:11 0:16 0:10 0:01 0:00 0:00 0:20 0:12 0:02 0:02
Marietta 0:02 0:12 0:28 0:08 0:11 0:18 0:08 0:01 0:01 0:02 0:20 0:12 0:02 0:00
Smyrna 0:01 0:12 0:28 0:07 0:10 0:17 0:07 0:01 0:01 0:02 0:19 0:12 0:02 0:00

Mapa Georgia z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.