Kentucky kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Kentucky

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Kentucky w linii prostej

Odległość (kilometr)
Louisville
Lexington
Frankfort
Paducah
Ashland
Bowling Green
Owensboro
Covington
Richmond
Georgetown
Florence
Hopkinsville
Nicholasville
Elizabethtown
Henderson
Louisville 113 78 282 273 153 130 143 140 105 129 217 112 63 167
Lexington 113 37 377 169 208 232 115 38 19 107 295 20 126 272
Frankfort 78 37 351 197 193 202 103 72 28 91 274 44 103 242
Paducah 282 377 351 546 192 152 422 387 377 408 102 366 252 122
Ashland 273 169 197 546 373 399 176 166 170 182 463 182 295 439
Bowling Green 153 208 193 192 373 105 288 208 214 274 94 193 94 138
Owensboro 130 232 202 152 399 105 270 248 229 256 106 223 111 43
Covington 143 115 103 422 176 288 270 150 97 14 359 134 194 302
Richmond 140 38 72 387 166 208 248 150 56 142 299 29 138 290
Georgetown 105 19 28 377 170 214 229 97 56 88 299 37 128 269
Florence 129 107 91 408 182 274 256 14 142 88 345 124 181 289
Hopkinsville 217 295 274 102 463 94 106 359 299 299 345 281 171 108
Nicholasville 112 20 44 366 182 193 223 134 29 37 124 281 115 265
Elizabethtown 63 126 103 252 295 94 111 194 138 128 181 171 115 153
Henderson 167 272 242 122 439 138 43 302 290 269 289 108 265 153
Odległość (mila)
Louisville
Lexington
Frankfort
Paducah
Ashland
Bowling Green
Owensboro
Covington
Richmond
Georgetown
Florence
Hopkinsville
Nicholasville
Elizabethtown
Henderson
Louisville 70 48 175 170 95 81 89 87 65 80 135 70 39 104
Lexington 70 23 234 105 129 144 71 24 12 66 183 12 78 169
Frankfort 48 23 218 122 120 126 64 45 17 57 170 27 64 150
Paducah 175 234 218 339 119 94 262 240 234 254 63 227 157 76
Ashland 170 105 122 339 232 248 109 103 106 113 288 113 183 273
Bowling Green 95 129 120 119 232 65 179 129 133 170 58 120 58 86
Owensboro 81 144 126 94 248 65 168 154 142 159 66 139 69 27
Covington 89 71 64 262 109 179 168 93 60 9 223 83 121 188
Richmond 87 24 45 240 103 129 154 93 35 88 186 18 86 180
Georgetown 65 12 17 234 106 133 142 60 35 55 186 23 80 167
Florence 80 66 57 254 113 170 159 9 88 55 214 77 112 180
Hopkinsville 135 183 170 63 288 58 66 223 186 186 214 175 106 67
Nicholasville 70 12 27 227 113 120 139 83 18 23 77 175 71 165
Elizabethtown 39 78 64 157 183 58 69 121 86 80 112 106 71 95
Henderson 104 169 150 76 273 86 27 188 180 167 180 67 165 95
Czas lotu
Louisville
Lexington
Frankfort
Paducah
Ashland
Bowling Green
Owensboro
Covington
Richmond
Georgetown
Florence
Hopkinsville
Nicholasville
Elizabethtown
Henderson
Louisville 0:08 0:05 0:21 0:20 0:11 0:09 0:10 0:10 0:07 0:09 0:16 0:08 0:04 0:12
Lexington 0:08 0:02 0:28 0:12 0:15 0:17 0:08 0:02 0:01 0:07 0:22 0:01 0:09 0:20
Frankfort 0:05 0:02 0:26 0:14 0:14 0:15 0:07 0:05 0:02 0:06 0:20 0:03 0:07 0:18
Paducah 0:21 0:28 0:26 0:40 0:14 0:11 0:31 0:29 0:28 0:30 0:07 0:27 0:18 0:09
Ashland 0:20 0:12 0:14 0:40 0:28 0:29 0:13 0:12 0:12 0:13 0:34 0:13 0:22 0:32
Bowling Green 0:11 0:15 0:14 0:14 0:28 0:07 0:21 0:15 0:16 0:20 0:07 0:14 0:07 0:10
Owensboro 0:09 0:17 0:15 0:11 0:29 0:07 0:20 0:18 0:17 0:19 0:07 0:16 0:08 0:03
Covington 0:10 0:08 0:07 0:31 0:13 0:21 0:20 0:11 0:07 0:01 0:26 0:10 0:14 0:22
Richmond 0:10 0:02 0:05 0:29 0:12 0:15 0:18 0:11 0:04 0:10 0:22 0:02 0:10 0:21
Georgetown 0:07 0:01 0:02 0:28 0:12 0:16 0:17 0:07 0:04 0:06 0:22 0:02 0:09 0:20
Florence 0:09 0:07 0:06 0:30 0:13 0:20 0:19 0:01 0:10 0:06 0:25 0:09 0:13 0:21
Hopkinsville 0:16 0:22 0:20 0:07 0:34 0:07 0:07 0:26 0:22 0:22 0:25 0:21 0:12 0:08
Nicholasville 0:08 0:01 0:03 0:27 0:13 0:14 0:16 0:10 0:02 0:02 0:09 0:21 0:08 0:19
Elizabethtown 0:04 0:09 0:07 0:18 0:22 0:07 0:08 0:14 0:10 0:09 0:13 0:12 0:08 0:11
Henderson 0:12 0:20 0:18 0:09 0:32 0:10 0:03 0:22 0:21 0:20 0:21 0:08 0:19 0:11

Mapa Kentucky z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.