Karolina Północna kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Karolina Północna

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Karolina Północna w linii prostej

Odległość (kilometr)
Charlotte
Raleigh
Greensboro
Durham
Winston-Salem
Fayetteville
Cary
Wilmington
High Point
Asheville
Burlington
Kitty Hawk
West Raleigh
Greenville
Concord
Charlotte 209 134 195 111 180 197 287 111 161 160 475 206 318 31
Raleigh 209 109 33 149 84 13 184 125 354 80 267 3 116 180
Greensboro 134 109 81 41 140 96 265 23 255 32 368 105 225 102
Durham 195 33 81 122 105 25 215 100 333 50 288 30 145 165
Winston-Salem 111 149 41 122 170 136 295 27 216 72 409 145 265 83
Fayetteville 180 84 140 105 170 82 126 143 339 127 309 84 151 160
Cary 197 13 96 25 136 82 190 112 341 68 280 10 129 168
Wilmington 287 184 265 215 295 126 190 269 447 248 290 187 163 274
High Point 111 125 23 100 27 143 112 269 233 53 388 121 241 80
Asheville 161 354 255 333 216 339 341 447 233 286 621 351 469 180
Burlington 160 80 32 50 72 127 68 248 53 286 337 77 194 128
Kitty Hawk 475 267 368 288 409 309 280 290 388 621 337 270 159 447
West Raleigh 206 3 105 30 145 84 10 187 121 351 77 270 120 178
Greenville 318 116 225 145 265 151 129 163 241 469 194 159 120 292
Concord 31 180 102 165 83 160 168 274 80 180 128 447 178 292
Odległość (mila)
Charlotte
Raleigh
Greensboro
Durham
Winston-Salem
Fayetteville
Cary
Wilmington
High Point
Asheville
Burlington
Kitty Hawk
West Raleigh
Greenville
Concord
Charlotte 130 83 121 69 112 122 178 69 100 99 295 128 198 19
Raleigh 130 68 21 93 52 8 114 78 220 50 166 2 72 112
Greensboro 83 68 50 25 87 60 165 14 158 20 229 65 140 63
Durham 121 21 50 76 65 16 134 62 207 31 179 19 90 103
Winston-Salem 69 93 25 76 106 85 183 17 134 45 254 90 165 52
Fayetteville 112 52 87 65 106 51 78 89 211 79 192 52 94 99
Cary 122 8 60 16 85 51 118 70 212 42 174 6 80 104
Wilmington 178 114 165 134 183 78 118 167 278 154 180 116 101 170
High Point 69 78 14 62 17 89 70 167 145 33 241 75 150 50
Asheville 100 220 158 207 134 211 212 278 145 178 386 218 291 112
Burlington 99 50 20 31 45 79 42 154 33 178 209 48 121 80
Kitty Hawk 295 166 229 179 254 192 174 180 241 386 209 168 99 278
West Raleigh 128 2 65 19 90 52 6 116 75 218 48 168 75 111
Greenville 198 72 140 90 165 94 80 101 150 291 121 99 75 181
Concord 19 112 63 103 52 99 104 170 50 112 80 278 111 181
Czas lotu
Charlotte
Raleigh
Greensboro
Durham
Winston-Salem
Fayetteville
Cary
Wilmington
High Point
Asheville
Burlington
Kitty Hawk
West Raleigh
Greenville
Concord
Charlotte 0:15 0:10 0:14 0:08 0:13 0:14 0:21 0:08 0:12 0:11 0:35 0:15 0:23 0:02
Raleigh 0:15 0:08 0:02 0:11 0:06 0:00 0:13 0:09 0:26 0:06 0:20 0:00 0:08 0:13
Greensboro 0:10 0:08 0:06 0:03 0:10 0:07 0:19 0:01 0:19 0:02 0:27 0:07 0:16 0:07
Durham 0:14 0:02 0:06 0:09 0:07 0:01 0:16 0:07 0:24 0:03 0:21 0:02 0:10 0:12
Winston-Salem 0:08 0:11 0:03 0:09 0:12 0:10 0:22 0:02 0:16 0:05 0:30 0:10 0:19 0:06
Fayetteville 0:13 0:06 0:10 0:07 0:12 0:06 0:09 0:10 0:25 0:09 0:23 0:06 0:11 0:11
Cary 0:14 0:00 0:07 0:01 0:10 0:06 0:14 0:08 0:25 0:05 0:20 0:00 0:09 0:12
Wilmington 0:21 0:13 0:19 0:16 0:22 0:09 0:14 0:20 0:33 0:18 0:21 0:13 0:12 0:20
High Point 0:08 0:09 0:01 0:07 0:02 0:10 0:08 0:20 0:17 0:04 0:29 0:09 0:18 0:05
Asheville 0:12 0:26 0:19 0:24 0:16 0:25 0:25 0:33 0:17 0:21 0:46 0:26 0:35 0:13
Burlington 0:11 0:06 0:02 0:03 0:05 0:09 0:05 0:18 0:04 0:21 0:25 0:05 0:14 0:09
Kitty Hawk 0:35 0:20 0:27 0:21 0:30 0:23 0:20 0:21 0:29 0:46 0:25 0:20 0:11 0:33
West Raleigh 0:15 0:00 0:07 0:02 0:10 0:06 0:00 0:13 0:09 0:26 0:05 0:20 0:08 0:13
Greenville 0:23 0:08 0:16 0:10 0:19 0:11 0:09 0:12 0:18 0:35 0:14 0:11 0:08 0:21
Concord 0:02 0:13 0:07 0:12 0:06 0:11 0:12 0:20 0:05 0:13 0:09 0:33 0:13 0:21

Mapa Karolina Północna z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.