Ohio kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Ohio

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Ohio w linii prostej

Odległość (kilometr)
Columbus
Cincinnati
Toledo
Akron
Dayton
Parma
Canton
Lorain
Elyria
Sandusky
Cleveland
Hamilton
Springfield
Kettering
Lakewood
Columbus 161 196 177 104 191 166 181 174 167 204 148 69 104 197
Cincinnati 161 299 337 78 346 327 329 324 303 359 33 110 72 351
Toledo 196 299 179 221 152 204 114 122 72 153 269 197 228 144
Akron 177 337 179 270 38 34 70 59 107 49 319 233 273 50
Dayton 104 78 221 270 275 265 255 251 226 287 51 38 8 278
Parma 191 346 152 38 275 71 38 31 81 14 325 239 279 12
Canton 166 327 204 34 265 71 100 88 133 83 312 228 267 84
Lorain 181 329 114 70 255 38 100 13 44 41 306 220 260 32
Elyria 174 324 122 59 251 31 88 13 51 38 302 215 255 29
Sandusky 167 303 72 107 226 81 133 44 51 85 277 193 231 76
Cleveland 204 359 153 49 287 14 83 41 38 85 337 250 291 9
Hamilton 148 33 269 319 51 325 312 306 302 277 337 87 47 329
Springfield 69 110 197 233 38 239 228 220 215 193 250 87 40 242
Kettering 104 72 228 273 8 279 267 260 255 231 291 47 40 283
Lakewood 197 351 144 50 278 12 84 32 29 76 9 329 242 283
Odległość (mila)
Columbus
Cincinnati
Toledo
Akron
Dayton
Parma
Canton
Lorain
Elyria
Sandusky
Cleveland
Hamilton
Springfield
Kettering
Lakewood
Columbus 100 122 110 65 119 103 112 108 104 127 92 43 65 122
Cincinnati 100 186 209 48 215 203 204 201 188 223 21 68 45 218
Toledo 122 186 111 137 94 127 71 76 45 95 167 122 142 89
Akron 110 209 111 168 24 21 43 37 66 30 198 145 170 31
Dayton 65 48 137 168 171 165 158 156 140 178 32 24 5 173
Parma 119 215 94 24 171 44 24 19 50 9 202 149 173 7
Canton 103 203 127 21 165 44 62 55 83 52 194 142 166 52
Lorain 112 204 71 43 158 24 62 8 27 25 190 137 162 20
Elyria 108 201 76 37 156 19 55 8 32 24 188 134 158 18
Sandusky 104 188 45 66 140 50 83 27 32 53 172 120 144 47
Cleveland 127 223 95 30 178 9 52 25 24 53 209 155 181 6
Hamilton 92 21 167 198 32 202 194 190 188 172 209 54 29 204
Springfield 43 68 122 145 24 149 142 137 134 120 155 54 25 150
Kettering 65 45 142 170 5 173 166 162 158 144 181 29 25 176
Lakewood 122 218 89 31 173 7 52 20 18 47 6 204 150 176
Czas lotu
Columbus
Cincinnati
Toledo
Akron
Dayton
Parma
Canton
Lorain
Elyria
Sandusky
Cleveland
Hamilton
Springfield
Kettering
Lakewood
Columbus 0:12 0:14 0:13 0:07 0:14 0:12 0:13 0:13 0:12 0:15 0:11 0:05 0:07 0:14
Cincinnati 0:12 0:22 0:25 0:05 0:25 0:24 0:24 0:24 0:22 0:26 0:02 0:08 0:05 0:26
Toledo 0:14 0:22 0:13 0:16 0:11 0:15 0:08 0:09 0:05 0:11 0:20 0:14 0:17 0:10
Akron 0:13 0:25 0:13 0:20 0:02 0:02 0:05 0:04 0:08 0:03 0:23 0:17 0:20 0:03
Dayton 0:07 0:05 0:16 0:20 0:20 0:19 0:19 0:18 0:16 0:21 0:03 0:02 0:00 0:20
Parma 0:14 0:25 0:11 0:02 0:20 0:05 0:02 0:02 0:06 0:01 0:24 0:17 0:20 0:00
Canton 0:12 0:24 0:15 0:02 0:19 0:05 0:07 0:06 0:09 0:06 0:23 0:17 0:20 0:06
Lorain 0:13 0:24 0:08 0:05 0:19 0:02 0:07 0:00 0:03 0:03 0:22 0:16 0:19 0:02
Elyria 0:13 0:24 0:09 0:04 0:18 0:02 0:06 0:00 0:03 0:02 0:22 0:16 0:19 0:02
Sandusky 0:12 0:22 0:05 0:08 0:16 0:06 0:09 0:03 0:03 0:06 0:20 0:14 0:17 0:05
Cleveland 0:15 0:26 0:11 0:03 0:21 0:01 0:06 0:03 0:02 0:06 0:25 0:18 0:21 0:00
Hamilton 0:11 0:02 0:20 0:23 0:03 0:24 0:23 0:22 0:22 0:20 0:25 0:06 0:03 0:24
Springfield 0:05 0:08 0:14 0:17 0:02 0:17 0:17 0:16 0:16 0:14 0:18 0:06 0:03 0:18
Kettering 0:07 0:05 0:17 0:20 0:00 0:20 0:20 0:19 0:19 0:17 0:21 0:03 0:03 0:21
Lakewood 0:14 0:26 0:10 0:03 0:20 0:00 0:06 0:02 0:02 0:05 0:00 0:24 0:18 0:21

Mapa Ohio z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.