Oregon kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Oregon

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Oregon w linii prostej

Odległość (kilometr)
Portland
Salem
Eugene
Bend
Medford
Oregon City
Astoria
Gresham
Hillsboro
Beaverton
Springfield
Corvallis
Albany
Tigard
Aloha
Portland 70 167 195 356 19 116 19 25 11 166 116 104 13 15
Salem 70 99 168 291 57 152 79 65 64 99 45 34 58 63
Eugene 167 99 142 193 150 245 170 164 161 6 59 65 156 162
Bend 195 168 142 230 177 308 184 210 198 136 165 156 191 201
Medford 356 291 193 230 338 436 355 356 352 192 251 258 345 352
Oregon City 19 57 150 177 338 133 21 35 21 149 102 89 15 25
Astoria 116 152 245 308 436 133 132 99 111 247 186 182 118 107
Gresham 19 79 170 184 355 21 132 43 29 169 123 110 27 34
Hillsboro 25 65 164 210 356 35 99 43 15 164 109 99 20 10
Beaverton 11 64 161 198 352 21 111 29 15 161 109 98 7 5
Springfield 166 99 6 136 192 149 247 169 164 161 61 66 155 162
Corvallis 116 45 59 165 251 102 186 123 109 109 61 15 104 108
Albany 104 34 65 156 258 89 182 110 99 98 66 15 92 97
Tigard 13 58 156 191 345 15 118 27 20 7 155 104 92 10
Aloha 15 63 162 201 352 25 107 34 10 5 162 108 97 10
Odległość (mila)
Portland
Salem
Eugene
Bend
Medford
Oregon City
Astoria
Gresham
Hillsboro
Beaverton
Springfield
Corvallis
Albany
Tigard
Aloha
Portland 43 104 121 221 12 72 12 16 7 103 72 65 8 9
Salem 43 62 104 181 35 94 49 40 40 62 28 21 36 39
Eugene 104 62 88 120 93 152 106 102 100 4 37 40 97 101
Bend 121 104 88 143 110 191 114 130 123 85 103 97 119 125
Medford 221 181 120 143 210 271 221 221 219 119 156 160 214 219
Oregon City 12 35 93 110 210 83 13 22 13 93 63 55 9 16
Astoria 72 94 152 191 271 83 82 62 69 153 116 113 73 66
Gresham 12 49 106 114 221 13 82 27 18 105 76 68 17 21
Hillsboro 16 40 102 130 221 22 62 27 9 102 68 62 12 6
Beaverton 7 40 100 123 219 13 69 18 9 100 68 61 4 3
Springfield 103 62 4 85 119 93 153 105 102 100 38 41 96 101
Corvallis 72 28 37 103 156 63 116 76 68 68 38 9 65 67
Albany 65 21 40 97 160 55 113 68 62 61 41 9 57 60
Tigard 8 36 97 119 214 9 73 17 12 4 96 65 57 6
Aloha 9 39 101 125 219 16 66 21 6 3 101 67 60 6
Czas lotu
Portland
Salem
Eugene
Bend
Medford
Oregon City
Astoria
Gresham
Hillsboro
Beaverton
Springfield
Corvallis
Albany
Tigard
Aloha
Portland 0:05 0:12 0:14 0:26 0:01 0:08 0:01 0:01 0:00 0:12 0:08 0:07 0:00 0:01
Salem 0:05 0:07 0:12 0:21 0:04 0:11 0:05 0:04 0:04 0:07 0:03 0:02 0:04 0:04
Eugene 0:12 0:07 0:10 0:14 0:11 0:18 0:12 0:12 0:12 0:00 0:04 0:04 0:11 0:12
Bend 0:14 0:12 0:10 0:17 0:13 0:23 0:13 0:15 0:14 0:10 0:12 0:11 0:14 0:15
Medford 0:26 0:21 0:14 0:17 0:25 0:32 0:26 0:26 0:26 0:14 0:18 0:19 0:25 0:26
Oregon City 0:01 0:04 0:11 0:13 0:25 0:09 0:01 0:02 0:01 0:11 0:07 0:06 0:01 0:01
Astoria 0:08 0:11 0:18 0:23 0:32 0:09 0:09 0:07 0:08 0:18 0:13 0:13 0:08 0:08
Gresham 0:01 0:05 0:12 0:13 0:26 0:01 0:09 0:03 0:02 0:12 0:09 0:08 0:02 0:02
Hillsboro 0:01 0:04 0:12 0:15 0:26 0:02 0:07 0:03 0:01 0:12 0:08 0:07 0:01 0:00
Beaverton 0:00 0:04 0:12 0:14 0:26 0:01 0:08 0:02 0:01 0:12 0:08 0:07 0:00 0:00
Springfield 0:12 0:07 0:00 0:10 0:14 0:11 0:18 0:12 0:12 0:12 0:04 0:04 0:11 0:12
Corvallis 0:08 0:03 0:04 0:12 0:18 0:07 0:13 0:09 0:08 0:08 0:04 0:01 0:07 0:08
Albany 0:07 0:02 0:04 0:11 0:19 0:06 0:13 0:08 0:07 0:07 0:04 0:01 0:06 0:07
Tigard 0:00 0:04 0:11 0:14 0:25 0:01 0:08 0:02 0:01 0:00 0:11 0:07 0:06 0:00
Aloha 0:01 0:04 0:12 0:15 0:26 0:01 0:08 0:02 0:00 0:00 0:12 0:08 0:07 0:00

Mapa Oregon z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.