Teksas kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Teksas

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Teksas w linii prostej

Odległość (kilometr)
Houston
San Antonio
Dallas
Austin
Fort Worth
El Paso
Arlington
Corpus Christi
Plano
Laredo
Lubbock
Garland
Irving
Amarillo
Brownsville
Houston 305 362 236 382 1 085 370 294 383 476 746 371 373 857 476
San Antonio 305 406 119 386 808 391 210 434 235 561 426 406 716 403
Dallas 362 406 293 50 918 29 556 28 642 479 21 15 537 766
Austin 236 119 293 279 850 281 277 321 352 535 312 294 669 485
Fort Worth 382 386 50 279 868 21 551 66 620 431 67 37 497 761
El Paso 1 085 808 918 850 868 889 981 930 824 478 934 905 577 1 091
Arlington 370 391 29 281 21 889 550 50 626 452 48 18 515 760
Corpus Christi 294 210 556 277 551 981 550 584 211 771 573 561 925 210
Plano 383 434 28 321 66 930 50 584 670 484 12 31 533 793
Laredo 476 235 642 352 620 824 626 211 670 712 662 641 884 268
Lubbock 746 561 479 535 431 478 452 771 484 712 491 465 181 951
Garland 371 426 21 312 67 934 48 573 12 662 491 30 542 783
Irving 373 406 15 294 37 905 18 561 31 641 465 30 523 771
Amarillo 857 716 537 669 497 577 515 925 533 884 181 542 523 1 114
Brownsville 476 403 766 485 761 1 091 760 210 793 268 951 783 771 1 114
Odległość (mila)
Houston
San Antonio
Dallas
Austin
Fort Worth
El Paso
Arlington
Corpus Christi
Plano
Laredo
Lubbock
Garland
Irving
Amarillo
Brownsville
Houston 190 225 147 237 674 230 183 238 296 464 231 232 533 296
San Antonio 190 252 74 240 502 243 130 270 146 349 265 252 445 250
Dallas 225 252 182 31 570 18 345 17 399 298 13 9 334 476
Austin 147 74 182 173 528 175 172 199 219 332 194 183 416 301
Fort Worth 237 240 31 173 539 13 342 41 385 268 42 23 309 473
El Paso 674 502 570 528 539 552 610 578 512 297 580 562 359 678
Arlington 230 243 18 175 13 552 342 31 389 281 30 11 320 472
Corpus Christi 183 130 345 172 342 610 342 363 131 479 356 349 575 130
Plano 238 270 17 199 41 578 31 363 416 301 7 19 331 493
Laredo 296 146 399 219 385 512 389 131 416 442 411 398 549 167
Lubbock 464 349 298 332 268 297 281 479 301 442 305 289 112 591
Garland 231 265 13 194 42 580 30 356 7 411 305 19 337 487
Irving 232 252 9 183 23 562 11 349 19 398 289 19 325 479
Amarillo 533 445 334 416 309 359 320 575 331 549 112 337 325 692
Brownsville 296 250 476 301 473 678 472 130 493 167 591 487 479 692
Czas lotu
Houston
San Antonio
Dallas
Austin
Fort Worth
El Paso
Arlington
Corpus Christi
Plano
Laredo
Lubbock
Garland
Irving
Amarillo
Brownsville
Houston 0:22 0:27 0:17 0:28 1:21 0:27 0:22 0:28 0:35 0:55 0:27 0:27 1:04 0:35
San Antonio 0:22 0:30 0:08 0:28 1:00 0:29 0:15 0:32 0:17 0:42 0:31 0:30 0:53 0:30
Dallas 0:27 0:30 0:21 0:03 1:08 0:02 0:41 0:02 0:48 0:35 0:01 0:01 0:40 0:57
Austin 0:17 0:08 0:21 0:20 1:03 0:21 0:20 0:24 0:26 0:40 0:23 0:22 0:50 0:36
Fort Worth 0:28 0:28 0:03 0:20 1:05 0:01 0:41 0:04 0:46 0:32 0:05 0:02 0:37 0:57
El Paso 1:21 1:00 1:08 1:03 1:05 1:06 1:13 1:09 1:01 0:35 1:10 1:07 0:43 1:21
Arlington 0:27 0:29 0:02 0:21 0:01 1:06 0:41 0:03 0:46 0:33 0:03 0:01 0:38 0:56
Corpus Christi 0:22 0:15 0:41 0:20 0:41 1:13 0:41 0:43 0:15 0:57 0:42 0:42 1:09 0:15
Plano 0:28 0:32 0:02 0:24 0:04 1:09 0:03 0:43 0:50 0:36 0:00 0:02 0:39 0:59
Laredo 0:35 0:17 0:48 0:26 0:46 1:01 0:46 0:15 0:50 0:53 0:49 0:48 1:06 0:20
Lubbock 0:55 0:42 0:35 0:40 0:32 0:35 0:33 0:57 0:36 0:53 0:36 0:34 0:13 1:11
Garland 0:27 0:31 0:01 0:23 0:05 1:10 0:03 0:42 0:00 0:49 0:36 0:02 0:40 0:58
Irving 0:27 0:30 0:01 0:22 0:02 1:07 0:01 0:42 0:02 0:48 0:34 0:02 0:39 0:57
Amarillo 1:04 0:53 0:40 0:50 0:37 0:43 0:38 1:09 0:39 1:06 0:13 0:40 0:39 1:23
Brownsville 0:35 0:30 0:57 0:36 0:57 1:21 0:56 0:15 0:59 0:20 1:11 0:58 0:57 1:23

Mapa Teksas z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.