Wyoming kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Wyoming

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Wyoming w linii prostej

Odległość (kilometr)
Cheyenne
Casper
Gillette
Laramie
Rock Springs
Sheridan
Jackson
Riverton
Cody
Lusk
Douglas
Green River
Evanston
Wright
Basin
Cheyenne 228 355 67 369 442 554 361 511 183 186 390 514 296 446
Casper 228 171 183 277 221 367 169 288 152 77 299 423 119 218
Gillette 355 171 331 426 128 431 271 284 190 171 446 558 60 202
Laramie 67 183 331 303 403 488 299 455 187 162 324 449 272 395
Rock Springs 369 277 426 303 401 246 174 327 413 341 23 151 388 325
Sheridan 442 221 128 403 401 337 228 169 303 259 417 510 165 98
Jackson 554 367 431 488 246 337 199 179 518 444 242 247 426 240
Riverton 361 169 271 299 174 228 199 176 321 246 189 289 248 153
Cody 511 288 284 455 327 169 179 176 419 355 335 394 298 82
Lusk 183 152 190 187 413 303 518 321 419 76 436 563 138 340
Douglas 186 77 171 162 341 259 444 246 355 76 364 490 111 280
Green River 390 299 446 324 23 417 242 189 335 436 364 128 409 338
Evanston 514 423 558 449 151 510 247 289 394 563 490 128 527 420
Wright 296 119 60 272 388 165 426 248 298 138 111 409 527 216
Basin 446 218 202 395 325 98 240 153 82 340 280 338 420 216
Odległość (mila)
Cheyenne
Casper
Gillette
Laramie
Rock Springs
Sheridan
Jackson
Riverton
Cody
Lusk
Douglas
Green River
Evanston
Wright
Basin
Cheyenne 142 221 42 229 275 344 224 318 114 116 242 319 184 277
Casper 142 106 114 172 137 228 105 179 94 48 186 263 74 135
Gillette 221 106 206 265 80 268 168 176 118 106 277 347 37 126
Laramie 42 114 206 188 250 303 186 283 116 101 201 279 169 245
Rock Springs 229 172 265 188 249 153 108 203 257 212 14 94 241 202
Sheridan 275 137 80 250 249 209 142 105 188 161 259 317 103 61
Jackson 344 228 268 303 153 209 124 111 322 276 150 153 265 149
Riverton 224 105 168 186 108 142 124 109 199 153 117 180 154 95
Cody 318 179 176 283 203 105 111 109 260 221 208 245 185 51
Lusk 114 94 118 116 257 188 322 199 260 47 271 350 86 211
Douglas 116 48 106 101 212 161 276 153 221 47 226 304 69 174
Green River 242 186 277 201 14 259 150 117 208 271 226 80 254 210
Evanston 319 263 347 279 94 317 153 180 245 350 304 80 327 261
Wright 184 74 37 169 241 103 265 154 185 86 69 254 327 134
Basin 277 135 126 245 202 61 149 95 51 211 174 210 261 134
Czas lotu
Cheyenne
Casper
Gillette
Laramie
Rock Springs
Sheridan
Jackson
Riverton
Cody
Lusk
Douglas
Green River
Evanston
Wright
Basin
Cheyenne 0:17 0:26 0:05 0:27 0:33 0:41 0:27 0:38 0:13 0:13 0:29 0:38 0:22 0:33
Casper 0:17 0:12 0:13 0:20 0:16 0:27 0:12 0:21 0:11 0:05 0:22 0:31 0:08 0:16
Gillette 0:26 0:12 0:24 0:31 0:09 0:32 0:20 0:21 0:14 0:12 0:33 0:41 0:04 0:15
Laramie 0:05 0:13 0:24 0:22 0:30 0:36 0:22 0:34 0:14 0:12 0:24 0:33 0:20 0:29
Rock Springs 0:27 0:20 0:31 0:22 0:30 0:18 0:13 0:24 0:30 0:25 0:01 0:11 0:29 0:24
Sheridan 0:33 0:16 0:09 0:30 0:30 0:25 0:17 0:12 0:22 0:19 0:31 0:38 0:12 0:07
Jackson 0:41 0:27 0:32 0:36 0:18 0:25 0:14 0:13 0:38 0:33 0:18 0:18 0:31 0:17
Riverton 0:27 0:12 0:20 0:22 0:13 0:17 0:14 0:13 0:24 0:18 0:14 0:21 0:18 0:11
Cody 0:38 0:21 0:21 0:34 0:24 0:12 0:13 0:13 0:31 0:26 0:25 0:29 0:22 0:06
Lusk 0:13 0:11 0:14 0:14 0:30 0:22 0:38 0:24 0:31 0:05 0:32 0:42 0:10 0:25
Douglas 0:13 0:05 0:12 0:12 0:25 0:19 0:33 0:18 0:26 0:05 0:27 0:36 0:08 0:20
Green River 0:29 0:22 0:33 0:24 0:01 0:31 0:18 0:14 0:25 0:32 0:27 0:09 0:30 0:25
Evanston 0:38 0:31 0:41 0:33 0:11 0:38 0:18 0:21 0:29 0:42 0:36 0:09 0:39 0:31
Wright 0:22 0:08 0:04 0:20 0:29 0:12 0:31 0:18 0:22 0:10 0:08 0:30 0:39 0:16
Basin 0:33 0:16 0:15 0:29 0:24 0:07 0:17 0:11 0:06 0:25 0:20 0:25 0:31 0:16

Mapa Wyoming z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.