Amazonas kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Amazonas

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Amazonas w linii prostej

Odległość (kilometr)
Puerto Ayacucho
San Fernando de Atabapo
San Carlos de Río Negro
Maroa
Asentamiento Yanomami
Misión Padamo
Victorino
Comunidad
Ocamo
Platanal
Comunidad Purima
Isla Ratón
San Simón del Cocuy
Yavita
La Esmeralda
Puerto Ayacucho 180 421 328 445 395 318 333 417 470 445 69 492 306 360
San Fernando de Atabapo 180 248 149 332 297 139 155 310 360 330 114 319 129 259
San Carlos de Río Negro 421 248 105 225 238 131 97 226 246 221 360 72 119 219
Maroa 328 149 105 271 261 32 8 261 297 268 263 175 27 230
Asentamiento Yanomami 445 332 225 271 57 302 264 30 28 4 410 236 260 85
Misión Padamo 395 297 238 261 57 290 256 28 78 60 365 264 245 38
Victorino 318 139 131 32 302 290 40 291 328 299 252 199 46 258
Comunidad 333 155 97 8 264 256 40 255 291 261 269 168 29 225
Ocamo 417 310 226 261 30 28 291 255 53 32 384 246 247 57
Platanal 470 360 246 297 28 78 328 291 53 30 437 251 287 110
Comunidad Purima 445 330 221 268 4 60 299 261 32 30 410 231 257 86
Isla Ratón 69 114 360 263 410 365 252 269 384 437 410 432 243 328
San Simón del Cocuy 492 319 72 175 236 264 199 168 246 251 231 432 190 254
Yavita 306 129 119 27 260 245 46 29 247 287 257 243 190 212
La Esmeralda 360 259 219 230 85 38 258 225 57 110 86 328 254 212
Odległość (mila)
Puerto Ayacucho
San Fernando de Atabapo
San Carlos de Río Negro
Maroa
Asentamiento Yanomami
Misión Padamo
Victorino
Comunidad
Ocamo
Platanal
Comunidad Purima
Isla Ratón
San Simón del Cocuy
Yavita
La Esmeralda
Puerto Ayacucho 112 262 204 277 245 198 207 259 292 277 43 306 190 224
San Fernando de Atabapo 112 154 93 206 185 86 96 193 224 205 71 198 80 161
San Carlos de Río Negro 262 154 65 140 148 81 60 140 153 137 224 45 74 136
Maroa 204 93 65 168 162 20 5 162 185 167 163 109 17 143
Asentamiento Yanomami 277 206 140 168 35 188 164 19 17 2 255 147 162 53
Misión Padamo 245 185 148 162 35 180 159 17 48 37 227 164 152 24
Victorino 198 86 81 20 188 180 25 181 204 186 157 124 29 160
Comunidad 207 96 60 5 164 159 25 158 181 162 167 104 18 140
Ocamo 259 193 140 162 19 17 181 158 33 20 239 153 153 35
Platanal 292 224 153 185 17 48 204 181 33 19 272 156 178 68
Comunidad Purima 277 205 137 167 2 37 186 162 20 19 255 144 160 53
Isla Ratón 43 71 224 163 255 227 157 167 239 272 255 268 151 204
San Simón del Cocuy 306 198 45 109 147 164 124 104 153 156 144 268 118 158
Yavita 190 80 74 17 162 152 29 18 153 178 160 151 118 132
La Esmeralda 224 161 136 143 53 24 160 140 35 68 53 204 158 132
Czas lotu
Puerto Ayacucho
San Fernando de Atabapo
San Carlos de Río Negro
Maroa
Asentamiento Yanomami
Misión Padamo
Victorino
Comunidad
Ocamo
Platanal
Comunidad Purima
Isla Ratón
San Simón del Cocuy
Yavita
La Esmeralda
Puerto Ayacucho 0:13 0:31 0:24 0:33 0:29 0:23 0:25 0:31 0:35 0:33 0:05 0:36 0:22 0:27
San Fernando de Atabapo 0:13 0:18 0:11 0:24 0:22 0:10 0:11 0:23 0:26 0:24 0:08 0:23 0:09 0:19
San Carlos de Río Negro 0:31 0:18 0:07 0:16 0:17 0:09 0:07 0:16 0:18 0:16 0:27 0:05 0:08 0:16
Maroa 0:24 0:11 0:07 0:20 0:19 0:02 0:00 0:19 0:22 0:20 0:19 0:13 0:01 0:17
Asentamiento Yanomami 0:33 0:24 0:16 0:20 0:04 0:22 0:19 0:02 0:02 0:00 0:30 0:17 0:19 0:06
Misión Padamo 0:29 0:22 0:17 0:19 0:04 0:21 0:19 0:02 0:05 0:04 0:27 0:19 0:18 0:02
Victorino 0:23 0:10 0:09 0:02 0:22 0:21 0:02 0:21 0:24 0:22 0:18 0:14 0:03 0:19
Comunidad 0:25 0:11 0:07 0:00 0:19 0:19 0:02 0:19 0:21 0:19 0:20 0:12 0:02 0:16
Ocamo 0:31 0:23 0:16 0:19 0:02 0:02 0:21 0:19 0:03 0:02 0:28 0:18 0:18 0:04
Platanal 0:35 0:26 0:18 0:22 0:02 0:05 0:24 0:21 0:03 0:02 0:32 0:18 0:21 0:08
Comunidad Purima 0:33 0:24 0:16 0:20 0:00 0:04 0:22 0:19 0:02 0:02 0:30 0:17 0:19 0:06
Isla Ratón 0:05 0:08 0:27 0:19 0:30 0:27 0:18 0:20 0:28 0:32 0:30 0:32 0:18 0:24
San Simón del Cocuy 0:36 0:23 0:05 0:13 0:17 0:19 0:14 0:12 0:18 0:18 0:17 0:32 0:14 0:19
Yavita 0:22 0:09 0:08 0:01 0:19 0:18 0:03 0:02 0:18 0:21 0:19 0:18 0:14 0:15
La Esmeralda 0:27 0:19 0:16 0:17 0:06 0:02 0:19 0:16 0:04 0:08 0:06 0:24 0:19 0:15

Mapa Amazonas z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.