Apure kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Apure

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Apure w linii prostej

Odległość (kilometr)
San Fernando de Apure
Guasdualito
Palmarito
El Nula
Payara
Mantecal
Elorza
Bruzual
Puerto Paez
El Amparo
San Rafael de Atamaica
Apurito
Arichuna
La Macanilla
El Paso de Guamo
San Fernando de Apure 367 298 495 30 188 241 206 185 372 41 111 43 96 135
Guasdualito 367 76 131 348 179 138 179 380 16 368 260 402 351 236
Palmarito 298 76 197 282 112 96 103 338 87 304 189 335 294 165
El Nula 495 131 197 477 307 268 298 507 130 499 386 531 482 362
Payara 30 348 282 477 170 218 195 160 353 27 101 54 69 124
Mantecal 188 179 112 307 170 68 58 240 185 192 84 224 185 63
Elorza 241 138 96 268 218 68 111 245 139 236 147 272 213 129
Bruzual 206 179 103 298 195 58 111 291 189 221 95 246 226 72
Puerto Paez 185 380 338 507 160 240 245 291 378 145 221 171 91 234
El Amparo 372 16 87 130 353 185 139 189 378 373 267 407 353 244
San Rafael de Atamaica 41 368 304 499 27 192 236 221 145 373 127 38 58 149
Apurito 111 260 189 386 101 84 147 95 221 267 127 151 142 24
Arichuna 43 402 335 531 54 224 272 246 171 407 38 151 91 175
La Macanilla 96 351 294 482 69 185 213 226 91 353 58 142 91 160
El Paso de Guamo 135 236 165 362 124 63 129 72 234 244 149 24 175 160
Odległość (mila)
San Fernando de Apure
Guasdualito
Palmarito
El Nula
Payara
Mantecal
Elorza
Bruzual
Puerto Paez
El Amparo
San Rafael de Atamaica
Apurito
Arichuna
La Macanilla
El Paso de Guamo
San Fernando de Apure 228 185 308 19 117 150 128 115 231 25 69 27 60 84
Guasdualito 228 47 81 216 111 86 111 236 10 229 162 250 218 147
Palmarito 185 47 122 175 70 60 64 210 54 189 117 208 183 103
El Nula 308 81 122 296 191 167 185 315 81 310 240 330 300 225
Payara 19 216 175 296 106 135 121 99 219 17 63 34 43 77
Mantecal 117 111 70 191 106 42 36 149 115 119 52 139 115 39
Elorza 150 86 60 167 135 42 69 152 86 147 91 169 132 80
Bruzual 128 111 64 185 121 36 69 181 117 137 59 153 140 45
Puerto Paez 115 236 210 315 99 149 152 181 235 90 137 106 57 145
El Amparo 231 10 54 81 219 115 86 117 235 232 166 253 219 152
San Rafael de Atamaica 25 229 189 310 17 119 147 137 90 232 79 24 36 93
Apurito 69 162 117 240 63 52 91 59 137 166 79 94 88 15
Arichuna 27 250 208 330 34 139 169 153 106 253 24 94 57 109
La Macanilla 60 218 183 300 43 115 132 140 57 219 36 88 57 99
El Paso de Guamo 84 147 103 225 77 39 80 45 145 152 93 15 109 99
Czas lotu
San Fernando de Apure
Guasdualito
Palmarito
El Nula
Payara
Mantecal
Elorza
Bruzual
Puerto Paez
El Amparo
San Rafael de Atamaica
Apurito
Arichuna
La Macanilla
El Paso de Guamo
San Fernando de Apure 0:27 0:22 0:37 0:02 0:14 0:18 0:15 0:13 0:27 0:03 0:08 0:03 0:07 0:10
Guasdualito 0:27 0:05 0:09 0:26 0:13 0:10 0:13 0:28 0:01 0:27 0:19 0:30 0:26 0:17
Palmarito 0:22 0:05 0:14 0:21 0:08 0:07 0:07 0:25 0:06 0:22 0:14 0:25 0:22 0:12
El Nula 0:37 0:09 0:14 0:35 0:23 0:20 0:22 0:38 0:09 0:37 0:28 0:39 0:36 0:27
Payara 0:02 0:26 0:21 0:35 0:12 0:16 0:14 0:12 0:26 0:01 0:07 0:04 0:05 0:09
Mantecal 0:14 0:13 0:08 0:23 0:12 0:05 0:04 0:18 0:13 0:14 0:06 0:16 0:13 0:04
Elorza 0:18 0:10 0:07 0:20 0:16 0:05 0:08 0:18 0:10 0:17 0:11 0:20 0:16 0:09
Bruzual 0:15 0:13 0:07 0:22 0:14 0:04 0:08 0:21 0:14 0:16 0:07 0:18 0:16 0:05
Puerto Paez 0:13 0:28 0:25 0:38 0:12 0:18 0:18 0:21 0:28 0:10 0:16 0:12 0:06 0:17
El Amparo 0:27 0:01 0:06 0:09 0:26 0:13 0:10 0:14 0:28 0:27 0:20 0:30 0:26 0:18
San Rafael de Atamaica 0:03 0:27 0:22 0:37 0:01 0:14 0:17 0:16 0:10 0:27 0:09 0:02 0:04 0:11
Apurito 0:08 0:19 0:14 0:28 0:07 0:06 0:11 0:07 0:16 0:20 0:09 0:11 0:10 0:01
Arichuna 0:03 0:30 0:25 0:39 0:04 0:16 0:20 0:18 0:12 0:30 0:02 0:11 0:06 0:13
La Macanilla 0:07 0:26 0:22 0:36 0:05 0:13 0:16 0:16 0:06 0:26 0:04 0:10 0:06 0:11
El Paso de Guamo 0:10 0:17 0:12 0:27 0:09 0:04 0:09 0:05 0:17 0:18 0:11 0:01 0:13 0:11

Mapa Apure z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.