Barinas kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Barinas

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Barinas w linii prostej

Odległość (kilometr)
Barinas
Barinitas
Socopó
Ciudad Bolivia
Curbatí
Las Acequias
Maporal
Santa Lucía
Sabaneta
La Luz
La Unión de Barinas
San Silvestre
Boca de Anaro
El Cantón
Santa Bárbara de Barinas
Barinas 24 79 49 41 57 112 78 35 52 275 42 93 174 139
Barinitas 24 74 48 37 50 123 101 52 76 297 62 106 172 134
Socopó 79 74 30 38 23 79 116 113 111 336 78 75 99 61
Ciudad Bolivia 49 48 30 11 12 81 92 83 82 309 52 68 126 90
Curbatí 41 37 38 11 15 91 94 76 81 308 53 77 136 99
Las Acequias 57 50 23 12 15 87 104 91 94 321 64 77 122 84
Maporal 112 123 79 81 91 87 87 134 106 299 78 23 98 85
Santa Lucía 78 101 116 92 94 104 87 74 33 221 42 66 181 157
Sabaneta 35 52 113 83 76 91 134 74 42 245 56 112 206 172
La Luz 52 76 111 82 81 94 106 33 42 227 34 83 191 162
La Unión de Barinas 275 297 336 309 308 321 299 221 245 227 258 282 397 378
San Silvestre 42 62 78 52 53 64 78 42 56 34 258 56 158 128
Boca de Anaro 93 106 75 68 77 77 23 66 112 83 282 56 116 97
El Cantón 174 172 99 126 136 122 98 181 206 191 397 158 116 40
Santa Bárbara de Barinas 139 134 61 90 99 84 85 157 172 162 378 128 97 40
Odległość (mila)
Barinas
Barinitas
Socopó
Ciudad Bolivia
Curbatí
Las Acequias
Maporal
Santa Lucía
Sabaneta
La Luz
La Unión de Barinas
San Silvestre
Boca de Anaro
El Cantón
Santa Bárbara de Barinas
Barinas 15 49 30 25 35 70 48 22 32 171 26 58 108 86
Barinitas 15 46 30 23 31 76 63 32 47 185 39 66 107 83
Socopó 49 46 19 24 14 49 72 70 69 209 48 47 62 38
Ciudad Bolivia 30 30 19 7 7 50 57 52 51 192 32 42 78 56
Curbatí 25 23 24 7 9 57 58 47 50 191 33 48 85 62
Las Acequias 35 31 14 7 9 54 65 57 58 199 40 48 76 52
Maporal 70 76 49 50 57 54 54 83 66 186 48 14 61 53
Santa Lucía 48 63 72 57 58 65 54 46 21 137 26 41 112 98
Sabaneta 22 32 70 52 47 57 83 46 26 152 35 70 128 107
La Luz 32 47 69 51 50 58 66 21 26 141 21 52 119 101
La Unión de Barinas 171 185 209 192 191 199 186 137 152 141 160 175 247 235
San Silvestre 26 39 48 32 33 40 48 26 35 21 160 35 98 80
Boca de Anaro 58 66 47 42 48 48 14 41 70 52 175 35 72 60
El Cantón 108 107 62 78 85 76 61 112 128 119 247 98 72 25
Santa Bárbara de Barinas 86 83 38 56 62 52 53 98 107 101 235 80 60 25
Czas lotu
Barinas
Barinitas
Socopó
Ciudad Bolivia
Curbatí
Las Acequias
Maporal
Santa Lucía
Sabaneta
La Luz
La Unión de Barinas
San Silvestre
Boca de Anaro
El Cantón
Santa Bárbara de Barinas
Barinas 0:01 0:05 0:03 0:03 0:04 0:08 0:05 0:02 0:03 0:20 0:03 0:06 0:13 0:10
Barinitas 0:01 0:05 0:03 0:02 0:03 0:09 0:07 0:03 0:05 0:22 0:04 0:07 0:12 0:10
Socopó 0:05 0:05 0:02 0:02 0:01 0:05 0:08 0:08 0:08 0:25 0:05 0:05 0:07 0:04
Ciudad Bolivia 0:03 0:03 0:02 0:00 0:00 0:06 0:06 0:06 0:06 0:23 0:03 0:05 0:09 0:06
Curbatí 0:03 0:02 0:02 0:00 0:01 0:06 0:07 0:05 0:06 0:23 0:03 0:05 0:10 0:07
Las Acequias 0:04 0:03 0:01 0:00 0:01 0:06 0:07 0:06 0:07 0:24 0:04 0:05 0:09 0:06
Maporal 0:08 0:09 0:05 0:06 0:06 0:06 0:06 0:10 0:07 0:22 0:05 0:01 0:07 0:06
Santa Lucía 0:05 0:07 0:08 0:06 0:07 0:07 0:06 0:05 0:02 0:16 0:03 0:04 0:13 0:11
Sabaneta 0:02 0:03 0:08 0:06 0:05 0:06 0:10 0:05 0:03 0:18 0:04 0:08 0:15 0:12
La Luz 0:03 0:05 0:08 0:06 0:06 0:07 0:07 0:02 0:03 0:17 0:02 0:06 0:14 0:12
La Unión de Barinas 0:20 0:22 0:25 0:23 0:23 0:24 0:22 0:16 0:18 0:17 0:19 0:21 0:29 0:28
San Silvestre 0:03 0:04 0:05 0:03 0:03 0:04 0:05 0:03 0:04 0:02 0:19 0:04 0:11 0:09
Boca de Anaro 0:06 0:07 0:05 0:05 0:05 0:05 0:01 0:04 0:08 0:06 0:21 0:04 0:08 0:07
El Cantón 0:13 0:12 0:07 0:09 0:10 0:09 0:07 0:13 0:15 0:14 0:29 0:11 0:08 0:02
Santa Bárbara de Barinas 0:10 0:10 0:04 0:06 0:07 0:06 0:06 0:11 0:12 0:12 0:28 0:09 0:07 0:02

Mapa Barinas z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.