Bolívar kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Bolívar

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Bolívar w linii prostej

Odległość (kilometr)
Ciudad Guayana
Ciudad Bolívar
Upata
Santa Elena de Uairén
Caicara del Orinoco
San Félix
Puerto Ordaz
Los Pijiguaos
Canaima
El Callao
Maripa
Ciudad Piar
Guaricongo
Sabaneta
Mundo Nuevo
Ciudad Guayana 94 49 452 388 6 4 493 234 147 291 119 97 46 44
Ciudad Bolívar 94 125 475 294 100 91 401 224 208 198 79 10 115 119
Upata 49 125 406 416 46 48 512 204 98 314 119 125 12 6
Santa Elena de Uairén 452 475 406 653 450 449 669 265 315 549 400 468 406 410
Caicara del Orinoco 388 294 416 653 394 385 138 397 479 110 314 292 405 411
San Félix 6 100 46 450 394 10 499 235 144 297 123 104 44 40
Puerto Ordaz 4 91 48 449 385 10 490 230 146 288 115 94 44 42
Los Pijiguaos 493 401 512 669 138 499 490 440 558 203 398 396 501 508
Canaima 234 224 204 265 397 235 230 440 167 289 144 215 197 205
El Callao 147 208 98 315 479 144 146 558 167 371 165 205 103 104
Maripa 291 198 314 549 110 297 288 203 289 371 206 194 302 308
Ciudad Piar 119 79 119 400 314 123 115 398 144 165 206 70 107 115
Guaricongo 97 10 125 468 292 104 94 396 215 205 194 70 115 120
Sabaneta 46 115 12 406 405 44 44 501 197 103 302 107 115 8
Mundo Nuevo 44 119 6 410 411 40 42 508 205 104 308 115 120 8
Odległość (mila)
Ciudad Guayana
Ciudad Bolívar
Upata
Santa Elena de Uairén
Caicara del Orinoco
San Félix
Puerto Ordaz
Los Pijiguaos
Canaima
El Callao
Maripa
Ciudad Piar
Guaricongo
Sabaneta
Mundo Nuevo
Ciudad Guayana 58 30 281 241 4 2 306 145 91 181 74 60 29 27
Ciudad Bolívar 58 78 295 183 62 57 249 139 129 123 49 6 71 74
Upata 30 78 252 258 29 30 318 127 61 195 74 78 7 4
Santa Elena de Uairén 281 295 252 406 280 279 416 165 196 341 249 291 252 255
Caicara del Orinoco 241 183 258 406 245 239 86 247 298 68 195 181 252 255
San Félix 4 62 29 280 245 6 310 146 89 185 76 65 27 25
Puerto Ordaz 2 57 30 279 239 6 304 143 91 179 71 58 27 26
Los Pijiguaos 306 249 318 416 86 310 304 273 347 126 247 246 311 316
Canaima 145 139 127 165 247 146 143 273 104 180 89 134 122 127
El Callao 91 129 61 196 298 89 91 347 104 231 103 127 64 65
Maripa 181 123 195 341 68 185 179 126 180 231 128 121 188 191
Ciudad Piar 74 49 74 249 195 76 71 247 89 103 128 43 66 71
Guaricongo 60 6 78 291 181 65 58 246 134 127 121 43 71 75
Sabaneta 29 71 7 252 252 27 27 311 122 64 188 66 71 5
Mundo Nuevo 27 74 4 255 255 25 26 316 127 65 191 71 75 5
Czas lotu
Ciudad Guayana
Ciudad Bolívar
Upata
Santa Elena de Uairén
Caicara del Orinoco
San Félix
Puerto Ordaz
Los Pijiguaos
Canaima
El Callao
Maripa
Ciudad Piar
Guaricongo
Sabaneta
Mundo Nuevo
Ciudad Guayana 0:07 0:03 0:33 0:29 0:00 0:00 0:36 0:17 0:11 0:21 0:08 0:07 0:03 0:03
Ciudad Bolívar 0:07 0:09 0:35 0:22 0:07 0:06 0:30 0:16 0:15 0:14 0:05 0:00 0:08 0:08
Upata 0:03 0:09 0:30 0:31 0:03 0:03 0:38 0:15 0:07 0:23 0:08 0:09 0:00 0:00
Santa Elena de Uairén 0:33 0:35 0:30 0:48 0:33 0:33 0:50 0:19 0:23 0:41 0:29 0:35 0:30 0:30
Caicara del Orinoco 0:29 0:22 0:31 0:48 0:29 0:28 0:10 0:29 0:35 0:08 0:23 0:21 0:30 0:30
San Félix 0:00 0:07 0:03 0:33 0:29 0:00 0:37 0:17 0:10 0:22 0:09 0:07 0:03 0:03
Puerto Ordaz 0:00 0:06 0:03 0:33 0:28 0:00 0:36 0:17 0:10 0:21 0:08 0:07 0:03 0:03
Los Pijiguaos 0:36 0:30 0:38 0:50 0:10 0:37 0:36 0:32 0:41 0:15 0:29 0:29 0:37 0:38
Canaima 0:17 0:16 0:15 0:19 0:29 0:17 0:17 0:32 0:12 0:21 0:10 0:16 0:14 0:15
El Callao 0:11 0:15 0:07 0:23 0:35 0:10 0:10 0:41 0:12 0:27 0:12 0:15 0:07 0:07
Maripa 0:21 0:14 0:23 0:41 0:08 0:22 0:21 0:15 0:21 0:27 0:15 0:14 0:22 0:23
Ciudad Piar 0:08 0:05 0:08 0:29 0:23 0:09 0:08 0:29 0:10 0:12 0:15 0:05 0:08 0:08
Guaricongo 0:07 0:00 0:09 0:35 0:21 0:07 0:07 0:29 0:16 0:15 0:14 0:05 0:08 0:08
Sabaneta 0:03 0:08 0:00 0:30 0:30 0:03 0:03 0:37 0:14 0:07 0:22 0:08 0:08 0:00
Mundo Nuevo 0:03 0:08 0:00 0:30 0:30 0:03 0:03 0:38 0:15 0:07 0:23 0:08 0:08 0:00

Mapa Bolívar z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.