Falcón kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Falcón

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Falcón w linii prostej

Odległość (kilometr)
Coro
Punto Fijo
Las Piedras
Las Piedras
Punta Cardon
Puerto Escondido
Buena Vista
Adícora
Pueblo Nuevo
Dabajuro
Santa Cruz de Bucaral
Churuguara
El Vínculo
Villa Marina
Amuay
Coro 67 68 69 64 91 60 61 66 118 78 68 80 81 75
Punto Fijo 67 3 3 8 61 36 52 43 90 140 122 51 16 10
Las Piedras 68 3 11 58 34 51 41 92 142 124 49 14 7
Las Piedras 69 3 11 58 35 51 41 92 143 125 49 13 7
Punta Cardon 64 8 11 11 69 42 58 49 83 135 116 58 24 18
Puerto Escondido 91 61 58 58 69 33 31 26 150 168 158 12 52 54
Buena Vista 60 36 34 35 42 33 17 9 124 138 126 22 36 34
Adícora 61 52 51 51 58 31 17 12 139 137 129 21 52 51
Pueblo Nuevo 66 43 41 41 49 26 9 12 132 144 133 14 41 40
Dabajuro 118 90 92 92 83 150 124 139 132 154 127 141 99 96
Santa Cruz de Bucaral 78 140 142 143 135 168 138 137 144 154 28 157 156 149
Churuguara 68 122 124 125 116 158 126 129 133 127 28 147 138 132
El Vínculo 80 51 49 49 58 12 22 21 14 141 157 147 45 45
Villa Marina 81 16 14 13 24 52 36 52 41 99 156 138 45 6
Amuay 75 10 7 7 18 54 34 51 40 96 149 132 45 6
Odległość (mila)
Coro
Punto Fijo
Las Piedras
Las Piedras
Punta Cardon
Puerto Escondido
Buena Vista
Adícora
Pueblo Nuevo
Dabajuro
Santa Cruz de Bucaral
Churuguara
El Vínculo
Villa Marina
Amuay
Coro 42 42 43 40 57 37 38 41 73 48 42 50 50 47
Punto Fijo 42 2 2 5 38 22 32 27 56 87 76 32 10 6
Las Piedras 42 2 7 36 21 32 25 57 88 77 30 9 4
Las Piedras 43 2 7 36 22 32 25 57 89 78 30 8 4
Punta Cardon 40 5 7 7 43 26 36 30 52 84 72 36 15 11
Puerto Escondido 57 38 36 36 43 21 19 16 93 104 98 7 32 34
Buena Vista 37 22 21 22 26 21 11 6 77 86 78 14 22 21
Adícora 38 32 32 32 36 19 11 7 86 85 80 13 32 32
Pueblo Nuevo 41 27 25 25 30 16 6 7 82 89 83 9 25 25
Dabajuro 73 56 57 57 52 93 77 86 82 96 79 88 62 60
Santa Cruz de Bucaral 48 87 88 89 84 104 86 85 89 96 17 98 97 93
Churuguara 42 76 77 78 72 98 78 80 83 79 17 91 86 82
El Vínculo 50 32 30 30 36 7 14 13 9 88 98 91 28 28
Villa Marina 50 10 9 8 15 32 22 32 25 62 97 86 28 4
Amuay 47 6 4 4 11 34 21 32 25 60 93 82 28 4
Czas lotu
Coro
Punto Fijo
Las Piedras
Las Piedras
Punta Cardon
Puerto Escondido
Buena Vista
Adícora
Pueblo Nuevo
Dabajuro
Santa Cruz de Bucaral
Churuguara
El Vínculo
Villa Marina
Amuay
Coro 0:05 0:05 0:05 0:04 0:06 0:04 0:04 0:04 0:08 0:05 0:05 0:05 0:06 0:05
Punto Fijo 0:05 0:00 0:00 0:00 0:04 0:02 0:03 0:03 0:06 0:10 0:09 0:03 0:01 0:00
Las Piedras 0:05 0:00 0:00 0:04 0:02 0:03 0:03 0:06 0:10 0:09 0:03 0:01 0:00
Las Piedras 0:05 0:00 0:00 0:04 0:02 0:03 0:03 0:06 0:10 0:09 0:03 0:00 0:00
Punta Cardon 0:04 0:00 0:00 0:00 0:05 0:03 0:04 0:03 0:06 0:10 0:08 0:04 0:01 0:01
Puerto Escondido 0:06 0:04 0:04 0:04 0:05 0:02 0:02 0:01 0:11 0:12 0:11 0:00 0:03 0:04
Buena Vista 0:04 0:02 0:02 0:02 0:03 0:02 0:01 0:00 0:09 0:10 0:09 0:01 0:02 0:02
Adícora 0:04 0:03 0:03 0:03 0:04 0:02 0:01 0:00 0:10 0:10 0:09 0:01 0:03 0:03
Pueblo Nuevo 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:01 0:00 0:00 0:09 0:10 0:09 0:01 0:03 0:02
Dabajuro 0:08 0:06 0:06 0:06 0:06 0:11 0:09 0:10 0:09 0:11 0:09 0:10 0:07 0:07
Santa Cruz de Bucaral 0:05 0:10 0:10 0:10 0:10 0:12 0:10 0:10 0:10 0:11 0:02 0:11 0:11 0:11
Churuguara 0:05 0:09 0:09 0:09 0:08 0:11 0:09 0:09 0:09 0:09 0:02 0:11 0:10 0:09
El Vínculo 0:05 0:03 0:03 0:03 0:04 0:00 0:01 0:01 0:01 0:10 0:11 0:11 0:03 0:03
Villa Marina 0:06 0:01 0:01 0:00 0:01 0:03 0:02 0:03 0:03 0:07 0:11 0:10 0:03 0:00
Amuay 0:05 0:00 0:00 0:00 0:01 0:04 0:02 0:03 0:02 0:07 0:11 0:09 0:03 0:00

Mapa Falcón z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.