Trujillo kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Trujillo

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Trujillo w linii prostej

Odległość (kilometr)
Valera
Trujillo
Boconó
Agua Viva
Tostós
La Mesa de Esnujaque
El Paradero
Burbusay
Niquitao
La Concepción
Cuicas
Monay
El Dividive
Tuñame
Isnotú
Valera 20 38 27 34 32 51 39 32 47 55 30 23 28 12
Trujillo 20 23 30 23 46 49 19 29 29 40 20 35 39 29
Boconó 38 23 52 9 53 70 20 21 35 51 39 57 42 49
Agua Viva 27 30 52 52 57 25 42 55 42 40 19 14 55 22
Tostós 34 23 9 52 44 72 26 12 41 57 41 55 33 45
La Mesa de Esnujaque 32 46 53 57 44 81 63 34 75 85 61 48 11 35
El Paradero 51 49 70 25 72 81 55 77 47 36 31 36 79 46
Burbusay 39 19 20 42 26 63 55 37 15 32 25 52 54 48
Niquitao 32 29 21 55 12 34 77 37 52 67 48 55 23 43
La Concepción 47 29 35 42 41 75 47 15 52 17 23 54 67 54
Cuicas 55 40 51 40 57 85 36 32 67 17 25 54 79 58
Monay 30 20 39 19 41 61 31 25 48 23 25 31 56 33
El Dividive 23 35 57 14 55 48 36 52 55 54 54 31 49 13
Tuñame 28 39 42 55 33 11 79 54 23 67 79 56 49 36
Isnotú 12 29 49 22 45 35 46 48 43 54 58 33 13 36
Odległość (mila)
Valera
Trujillo
Boconó
Agua Viva
Tostós
La Mesa de Esnujaque
El Paradero
Burbusay
Niquitao
La Concepción
Cuicas
Monay
El Dividive
Tuñame
Isnotú
Valera 12 24 17 21 20 32 24 20 29 34 19 14 17 7
Trujillo 12 14 19 14 29 30 12 18 18 25 12 22 24 18
Boconó 24 14 32 6 33 43 12 13 22 32 24 35 26 30
Agua Viva 17 19 32 32 35 16 26 34 26 25 12 9 34 14
Tostós 21 14 6 32 27 45 16 7 25 35 25 34 21 28
La Mesa de Esnujaque 20 29 33 35 27 50 39 21 47 53 38 30 7 22
El Paradero 32 30 43 16 45 50 34 48 29 22 19 22 49 29
Burbusay 24 12 12 26 16 39 34 23 9 20 16 32 34 30
Niquitao 20 18 13 34 7 21 48 23 32 42 30 34 14 27
La Concepción 29 18 22 26 25 47 29 9 32 11 14 34 42 34
Cuicas 34 25 32 25 35 53 22 20 42 11 16 34 49 36
Monay 19 12 24 12 25 38 19 16 30 14 16 19 35 21
El Dividive 14 22 35 9 34 30 22 32 34 34 34 19 30 8
Tuñame 17 24 26 34 21 7 49 34 14 42 49 35 30 22
Isnotú 7 18 30 14 28 22 29 30 27 34 36 21 8 22
Czas lotu
Valera
Trujillo
Boconó
Agua Viva
Tostós
La Mesa de Esnujaque
El Paradero
Burbusay
Niquitao
La Concepción
Cuicas
Monay
El Dividive
Tuñame
Isnotú
Valera 0:01 0:02 0:01 0:02 0:02 0:03 0:02 0:02 0:03 0:04 0:02 0:01 0:02 0:00
Trujillo 0:01 0:01 0:02 0:01 0:03 0:03 0:01 0:02 0:02 0:03 0:01 0:02 0:02 0:02
Boconó 0:02 0:01 0:03 0:00 0:03 0:05 0:01 0:01 0:02 0:03 0:02 0:04 0:03 0:03
Agua Viva 0:01 0:02 0:03 0:03 0:04 0:01 0:03 0:04 0:03 0:02 0:01 0:01 0:04 0:01
Tostós 0:02 0:01 0:00 0:03 0:03 0:05 0:01 0:00 0:03 0:04 0:03 0:04 0:02 0:03
La Mesa de Esnujaque 0:02 0:03 0:03 0:04 0:03 0:06 0:04 0:02 0:05 0:06 0:04 0:03 0:00 0:02
El Paradero 0:03 0:03 0:05 0:01 0:05 0:06 0:04 0:05 0:03 0:02 0:02 0:02 0:05 0:03
Burbusay 0:02 0:01 0:01 0:03 0:01 0:04 0:04 0:02 0:01 0:02 0:01 0:03 0:04 0:03
Niquitao 0:02 0:02 0:01 0:04 0:00 0:02 0:05 0:02 0:03 0:05 0:03 0:04 0:01 0:03
La Concepción 0:03 0:02 0:02 0:03 0:03 0:05 0:03 0:01 0:03 0:01 0:01 0:04 0:05 0:04
Cuicas 0:04 0:03 0:03 0:02 0:04 0:06 0:02 0:02 0:05 0:01 0:01 0:04 0:05 0:04
Monay 0:02 0:01 0:02 0:01 0:03 0:04 0:02 0:01 0:03 0:01 0:01 0:02 0:04 0:02
El Dividive 0:01 0:02 0:04 0:01 0:04 0:03 0:02 0:03 0:04 0:04 0:04 0:02 0:03 0:00
Tuñame 0:02 0:02 0:03 0:04 0:02 0:00 0:05 0:04 0:01 0:05 0:05 0:04 0:03 0:02
Isnotú 0:00 0:02 0:03 0:01 0:03 0:02 0:03 0:03 0:03 0:04 0:04 0:02 0:00 0:02

Mapa Trujillo z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.