Warunki świadczenia usług

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki korzystania z usługi, zanim uzyskasz dostęp do strony NajlepszeTrasy.com ("Usługa") lub korzystasz z niej.

Ogólne warunki

Twój dostęp i korzystanie z usługi zależy od Twojej akceptacji i zgodności z niniejszymi Warunkami. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, zgadzasz się przestrzegać niniejszych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z żadną częścią warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi ani z niej korzystać.

Zbieranie lub pobieranie jakichkolwiek stron lub informacji na tej stronie internetowej bez pisemnego zezwolenia od nas jest niezgodne z warunkami świadczenia usług. Skontaktuj się z nami, jeśli jesteś zainteresowany umową licencyjną.

Zweryfikuj wszystkie informacje

Jeśli podejmowane są ważne działania w oparciu o treści znalezione w tej witrynie, bardzo ważne jest zweryfikowanie informacji. Skontaktuj się ze specjalistą, jeśli potrzebujesz pomocy eksperta. Treść tej witryny jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych.

Ta strona internetowa jest udostępniana "w stanie, w jakim się znajduje", bez żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zarządzać i aktualizować wszystkie informacje i obliczenia, NajlepszeTrasy.com nie zapewnia ani nie gwarantuje dokładności, czasu ani zastosowania jakichkolwiek treści lub informacji na stronie. Odwiedzający NajlepszeTrasy.com nie powinni działać w oparciu o jakiekolwiek informacje bez niezależnej weryfikacji.

Ograniczenie odpowiedzialności

Wykorzystanie NajlepszeTrasy.com nie jest częścią żadnej umowy między nami ani nie stanowi dla nas jakiegokolwiek rodzaju oferty. NajlepszeTrasy.com nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika w związku z zawartością lub wykorzystaniem go lub jakimkolwiek innym połączeniem z dostępem do tej witryny. NajlepszeTrasy.com jest wykluczony z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, straty, żądania lub szkody jakiegokolwiek rodzaju w związku z informacjami, treściami lub usługami udostępnianymi na stronie internetowej, w tym między innymi straty, szkody, bezpośrednie konsekwencje, pośrednie, przypadkowe, odszkodowania , utrata zysku, korzyści lub informacji lub inne.

Wypowiedzenie

Możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić dostęp do naszej usługi, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń z powodu braku Warunków. Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po rozwiązaniu umowy, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, odrzucenia gwarancji oraz odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez NajlepszeTrasy.com. NajlepszeTrasy.com nie ma kontroli ani nie bierze odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że NajlepszeTrasy.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub przyczyny spowodowane przez lub w związku z korzystaniem z jakichkolwiek treści, towarów lub usług dostępnych za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych warunków w dowolnym momencie.

Ostatnia edycja dnia 2016-12-24

<