Pará kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Pará

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Pará w linii prostej

Odległość (kilometr)
Belém
Ananindeua
Parauapebas
Santarém
Marabá
Castanhal
Marituba
Tailândia
Abaetetuba
Tucuruí
Altamira
Paragominas
Bragança
Cametá
Barcarena
Belém 11 537 701 439 63 18 174 55 291 459 212 195 144 18
Ananindeua 11 548 710 449 54 7 184 66 302 470 215 186 156 29
Parauapebas 537 548 669 119 574 552 364 496 256 410 443 657 428 526
Santarém 701 710 669 700 764 717 641 652 578 289 818 896 578 684
Marabá 439 449 119 700 469 451 269 404 186 419 325 543 348 430
Castanhal 63 54 574 764 469 47 216 117 337 522 200 131 205 81
Marituba 18 7 552 717 451 47 188 73 307 477 212 178 162 36
Tailândia 174 184 364 641 269 216 188 135 123 363 178 321 98 163
Abaetetuba 55 66 496 652 404 117 73 135 245 405 221 247 90 37
Tucuruí 291 302 256 578 186 337 307 123 245 289 271 442 171 278
Altamira 459 470 410 289 419 522 477 363 405 289 540 651 320 441
Paragominas 212 215 443 818 325 200 212 178 221 271 540 225 252 217
Bragança 195 186 657 896 543 131 178 321 247 442 651 225 331 212
Cametá 144 156 428 578 348 205 162 98 90 171 320 252 331 127
Barcarena 18 29 526 684 430 81 36 163 37 278 441 217 212 127
Odległość (mila)
Belém
Ananindeua
Parauapebas
Santarém
Marabá
Castanhal
Marituba
Tailândia
Abaetetuba
Tucuruí
Altamira
Paragominas
Bragança
Cametá
Barcarena
Belém 7 334 436 273 39 11 108 34 181 285 132 121 89 11
Ananindeua 7 341 441 279 34 4 114 41 188 292 134 116 97 18
Parauapebas 334 341 416 74 357 343 226 308 159 255 275 408 266 327
Santarém 436 441 416 435 475 446 398 405 359 180 508 557 359 425
Marabá 273 279 74 435 291 280 167 251 116 260 202 337 216 267
Castanhal 39 34 357 475 291 29 134 73 209 324 124 81 127 50
Marituba 11 4 343 446 280 29 117 45 191 296 132 111 101 22
Tailândia 108 114 226 398 167 134 117 84 76 226 111 199 61 101
Abaetetuba 34 41 308 405 251 73 45 84 152 252 137 153 56 23
Tucuruí 181 188 159 359 116 209 191 76 152 180 168 275 106 173
Altamira 285 292 255 180 260 324 296 226 252 180 336 405 199 274
Paragominas 132 134 275 508 202 124 132 111 137 168 336 140 157 135
Bragança 121 116 408 557 337 81 111 199 153 275 405 140 206 132
Cametá 89 97 266 359 216 127 101 61 56 106 199 157 206 79
Barcarena 11 18 327 425 267 50 22 101 23 173 274 135 132 79
Czas lotu
Belém
Ananindeua
Parauapebas
Santarém
Marabá
Castanhal
Marituba
Tailândia
Abaetetuba
Tucuruí
Altamira
Paragominas
Bragança
Cametá
Barcarena
Belém 0:00 0:40 0:52 0:32 0:04 0:01 0:13 0:04 0:21 0:34 0:15 0:14 0:10 0:01
Ananindeua 0:00 0:41 0:53 0:33 0:04 0:00 0:13 0:04 0:22 0:35 0:16 0:13 0:11 0:02
Parauapebas 0:40 0:41 0:50 0:08 0:43 0:41 0:27 0:37 0:19 0:30 0:33 0:49 0:32 0:39
Santarém 0:52 0:53 0:50 0:52 0:57 0:53 0:48 0:48 0:43 0:21 1:01 1:07 0:43 0:51
Marabá 0:32 0:33 0:08 0:52 0:35 0:33 0:20 0:30 0:13 0:31 0:24 0:40 0:26 0:32
Castanhal 0:04 0:04 0:43 0:57 0:35 0:03 0:16 0:08 0:25 0:39 0:14 0:09 0:15 0:06
Marituba 0:01 0:00 0:41 0:53 0:33 0:03 0:14 0:05 0:23 0:35 0:15 0:13 0:12 0:02
Tailândia 0:13 0:13 0:27 0:48 0:20 0:16 0:14 0:10 0:09 0:27 0:13 0:24 0:07 0:12
Abaetetuba 0:04 0:04 0:37 0:48 0:30 0:08 0:05 0:10 0:18 0:30 0:16 0:18 0:06 0:02
Tucuruí 0:21 0:22 0:19 0:43 0:13 0:25 0:23 0:09 0:18 0:21 0:20 0:33 0:12 0:20
Altamira 0:34 0:35 0:30 0:21 0:31 0:39 0:35 0:27 0:30 0:21 0:40 0:48 0:23 0:33
Paragominas 0:15 0:16 0:33 1:01 0:24 0:14 0:15 0:13 0:16 0:20 0:40 0:16 0:18 0:16
Bragança 0:14 0:13 0:49 1:07 0:40 0:09 0:13 0:24 0:18 0:33 0:48 0:16 0:24 0:15
Cametá 0:10 0:11 0:32 0:43 0:26 0:15 0:12 0:07 0:06 0:12 0:23 0:18 0:24 0:09
Barcarena 0:01 0:02 0:39 0:51 0:32 0:06 0:02 0:12 0:02 0:20 0:33 0:16 0:15 0:09

Mapa Pará z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.